Ostatnie artykuły

Przeglądaj artykuły dla wybranego języka:

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Tworzenie pytań w języku angielskim

Istenieje wiele różnych sposobów na zadanie pytania w języku angielskim. Poznaj reguły stosowane w zależności od konsturkcji gramatycznej, której chcesz użyć.

Karolina

Present Continuous – czas teraźniejszy – zastosowanie, budowa i przykłady

Poznaj budowę, zastosowanie i wiele przykładów użycia podstawowego angielskiego czasu - present continuous.

Karolina

Must vs have to - różnice, zastosowanie, przykłady

Odwieczny problem, którego wyrażenia użyć? "Must", może "have to", a może "need to"? Przeczytaj artykuł i naucz się, jak stosować te popularne i często używane wyrażenia.

Ewa

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche – wskazuje na nasze zamiary, mówi, że coś zostanie zaraz zrobione. Zrozumienie i stosowanie tej formy zdecydowanie rozwinie Twoje umiejętności językowe.

Barbara

O ilości w języku włoskim – molto, tanto, poco, troppo, tutto…

Jak powiedzieć po włosku, że czegoś jest dużo, mało lub za dużo? Przyjrzyjmy się różnym przykładom zdań, w których pojawiają się przysłówki ilościowe (avverbi di quantità).

Ewa

L’impératif – czyli francuski tryb rozkazujący

Przypomnij sobie podstawowe informacje o l’impératif, czyli francuskim trybie rozkazującym. Dowiedz się, jak tworzyć tryb rozkazujący, a następnie jak i kiedy go używać.

Karolina

Odmiana czasowników w czasie Präsens

Znasz niemiecki czas teraźniejszy (Präsens), ale masz problem z odmianą czasowników? Poznaj wszelkie szczegółowe zasady, stosowane końcówki i wyjatki związane z odmianą.

Barbara

Jak mówić o kolejności po włosku – liczebniki porządkowe w praktyce

Poznaj włoskie liczebniki porządkowe i zacznij mówić o kolejności. Pokażemy Ci, jak tworzyć liczebniki porządkowe oraz gdzie jest ich miejsce w zdaniu. Dowiesz się, jak odczytać stulecia, ułamki i numery stron.

Barbara

Od zera do miliarda – poznaj włoskie liczebniki główne

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, wyróżniamy liczebniki główne i porządkowe. Dowiedz się, jak zapisywać liczebniki główne oraz w jakich sytuacjach możemy ich używać.

Barbara

Pomijanie rodzajnika w języku włoskim

Najczęściej przed rzeczownikiem postawimy rodzajnik, jednak w niektórych kontekstach zostanie on pominięty. Przeczytaj i dowiedz się więcej o regułach pomijania rodzajników.

Barbara

Pytania i odpowiedzi w języku włoskim

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, zdania pytające nie wymagają zmiany szyku. Ważna jest tutaj intonacja, która wskazuje na to, czy mamy do czynienia z pytaniem.

Barbara

Włoskie czasowniki modalne – dovere, potere, volere, sapere

Czasowników modalnych używamy w sytuacjach, gdy chcemy wyrazić chęć zrobienia czegoś, konieczność lub powinność oraz możliwość. Poznaj włoskie czasowniki modalne, ich odmianę i zastosowanie.

Barbara

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze w języku włoskim

W języku włoskim w przypadku nazw członków rodziny użycie odpowiedniego przymiotnika dzierżawczego może nie być takie oczywiste. W tym artykule poznasz kilka reguł, które powinny rozjaśnić Ci to zagadnienie.

Barbara

Przymiotniki (aggettivi) w języku włoskim

Przewodnik po przymiotnikach (aggettivi). Dowiedz się, jak poprawnie używać przymiotników we włoskim, poznaj ich odmiany oraz rolę w zdaniu. Wykorzystaj nasze praktyczne porady, aby z łatwością opanować ten aspekt gramatyki włoskiej!

Ewa

Zaimki wskazujące w języku francuskim

Zaimki wskazujące pozwalają wskazać rzecz lub osobę, o której mowa. Najpierw powiemy o zaimkach przymiotnych (adjectifs): ce/cet, cette, ces, które stoją przed rzeczownikiem. Następnie przyjrzymy się zaimkom rzeczownym (pronoms): celui, celle, ceux, celles, które zastępują rzeczownik.

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

La négation – przeczenia w języku francuskim

Przeczenie i odmowa (la négation) to niezbędne elementy komunikowania się. W tym artykule dowiesz się, jak poprawnie tworzyć zdania przeczące w języku francuskim.

Karolina

Odmiana czasowników regularnych w języku francuskim

Czasowniki francuskie można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej i drugiej należą czasowniki regularne, natomiast do trzeciej – nieregularne. W tym artykule omówimy odmianę czasowników regularnych.

Karolina

Stopniowanie przymiotników w angielskim – jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy

W języku angielskim przymiotniki stopniujemy na dwa sposoby – w zależności od ich długości. Do krótkich przymiotników wystarczy dodać końcówkę -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym. Natomiast dłuższe przymiotniki poprzedzamy dodatkowym słowem: more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym. Po angielsku stopień wyższy i najwyższy to odpowiednio the comparative i the superlative.

Krzysztof

Holidays vs vacation – wakacje po angielsku

Wielokrotnie w trakcie rozmów, zarówno z anglojęzycznymi przyjaciółmi, jak i w podróży pojawia się pytanie: vacation czy holidays, która wersja powinna być użyta? Czy są to synonimy, czy może jednak kryją się za nimi różne znaczenia?

Ewa

Zacznij zadawać pytania po francusku

Zacznij zadawać pytania po francusku. Podpowiemy Ci, jak to robić zarówno w języku starannym, standardowym, jak i potocznym. Nauczysz się tworzyć inwersję oraz stosować różne zwroty pytające.

Ewa

Tworzenie przysłówków w języku francuskim

Przyjrzymy się bliżej przysłówkom w języku francuskim. Przysłówek stanowi określenie czasownika i odpowiada na pytanie: jak? Dowiesz się, jak je tworzyć, i poznasz kilka wyjątków.

Karolina

Zaimki wskazujące po hiszpańsku

Zaimki wskazujące służą do określania odległości w przestrzeni lub w czasie. Hiszpanie inaczej postrzegają przestrzeń i wyróżniają aż trzy pary zaimków wskazujących, a w języku polskim są tylko dwie.

Karolina

Hiszpański czasownik być – ESTAR

ESTAR to kolejny odpowiednik czasownika być w języku hiszpańskim. Używamy go, gdy mowa o stanach zmiennych, o położeniu lub miejscu, w którym się znajdujemy w danym momencie – w odróżnieniu od czasownika ser, który służy do opisu cech stałych.

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Wszystko o hiszpańskich przymiotnikach – odmiana i miejsce w zdaniu

Naucz się, jak tworzyć hiszpańskie przymiotniki, i ubarw swoje wypowiedzi. Uważaj na zmienne końcówki i pamiętaj o miejscu przymiotnika w zdaniu.

Ewa

Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim

Artykuł "Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim" przypomina zasady tworzenia rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej przymiotników w języku francuskim oraz przybliża kwestie związane z miejscem przymiotnika w zdaniu.

Karolina

"Trochę", "kawałek", czyli rodzajniki cząstkowe w języku francuskim

W języku francuskim istnieje ciekawy i jednocześnie prosty sposób na wyrażenie pewnej nieokreślonej ilości – wystarczy rzeczownik poprzedzić rodzajnikiem cząstkowym. W artykule przedstawimy najczęstsze przypadki jego użycia.

Karolina

Niemieckie rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki informują nas między innymi o rodzaju rzeczownika. W języku niemieckim występują trzy rodzaje rzeczowników: męski (m), żeński (f), nijaki (n). Większość słowników do określania rodzaju rzeczownika stosuje oznaczenia maskulin (m), feminin (f), neutrum (n). Wyróżniamy dwa typy rodzajników: określone i nieokreślone.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku nieokreślonym i cząstkowym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki nieokreślone i cząstkowe, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Karolina

Au, aux, du, des – czyli formy ściągnięte rodzajnika we francuskim

Zrozum i naucz się stosować rodzajniki ściągnięte w języku francuskim. Dowiedz się, kiedy używać 'du', 'des', 'au', 'aux' w zdaniach. Przećwicz swoje umiejętności z naszymi praktycznymi przykładami.

Karolina

Jak tworzyć proste zdania po niemiecku

Poznaj szyk prosty i naucz się tworzyć zdania po niemiecku. W języku niemieckim w zdaniach oznajmujących orzeczenie (czasownik w formie osobowej) występuje zawsze na drugim miejscu. Dzięki ustalonej kolejności możesz szybko i łatwo zacząć mówić pełnymi zdaniami.

Karolina

Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Najprostszym sposobem tworzenia liczby mnogiej jest dodanie do rzeczownika odpowiedniej końcówki: -s lub -es. Jednak istnieje spora grupa wyjątków, które należy opanować. Dla Ciebie podzieliliśmy na kilka grup, aby łatwiej było zapamiętać podstawowe zasady i formy nieregularne.

Karolina

Dopełniacz saksoński (saxon genitive) w języku angielskim: zasady i przykłady

Poznaj zastosowanie dopełniacza saksońskiego w języku angielskim oraz przeanalizuj przykłady tworzenia konstrukcji z jego wykorzystaniem. Wykonaj ćwiczenia, aby poprawić zrozumienie tego zagadnienia.

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Karolina

Odmiana zaimków osobowych w języku niemieckim

Zaimki osobowe (Personalpronomen) w zdaniu zastępują użyty wcześniej rzeczownik i pomagają nam unikać powtórzeń. Niemieckie zaimki osobowe przybierają różne formy – a to dlatego, że nie tylko wskazują osobę i liczbę, ale odmieniają się także przez przypadki.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.

Karolina

Too vs enough – jak używać too i enough w angielskich zdaniach

Too znaczy „zbyt”, „za bardzo”. Enough to „wystarczająco”. To przysłówki stopnia – adverbs of degree. W języku angielskim używamy ich do określenia stopnia intensywności. Odpowiadają na pytania: w jakim stopniu? jak bardzo?  Ze względu na zmieniony szyk zdania, czasami sprawiają kłopoty. Dowiedz się, jak i kiedy ich używać!

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.