Ostatnie artykuły

Przeglądaj artykuły dla wybranego języka:

Karolina

Future Continuous – czas przyszły ciągły w języku angielskim

Future Continuous (czas przyszły ciągły) służy do opisywania czynności niedokonanych, które trwają w pewnym momencie w przyszłości. Poznaj zastosowanie i budowę Future Continuous.

Karolina

Nominativ – mianownik w języku niemieckim

Nominativ, czyli mianownik, to jeden z czterech niemieckich przypadków. Nominativ podobnie jak w języku polskim, odpowiada na pytania: wer? was? (kto? co?). Poznaj zastosowanie i odmianę w mianowniku.

Karolina

Kwadrans z angielskim – all czy both: podobieństwa i różnice

Zaimka ALL(wszyscy) używamy, gdy odnosimy się do więcej niż dwóch osób. BOTH (obydwoje) stosujemy zawsze w odniesieniu do dwóch osób lub grup. W artykule wyjaśniamy na przykładach, jak używać obu określeń.

Karolina

Futuro imperfecto – hiszpański czas przyszły

Futuro imperfecto (czas przyszły prosty) to czas używany do opisywania zdarzeń i nazywania czynności przyszłych. Poznaj odmianę czasowników w futuro imperfecto oraz wyrażenia mu towarzyszące.

Karolina

Modal verbs – czasowniki modalne w angielskim

Angielskie czasowniki modalne mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Służą do wyrażania między innymi zdolności, prośby czy zakazu. Poznaj listę i zastosowanie modal verbs.

Karolina

Liczebniki porządkowe w języku niemieckim

Poznaj niemieckie liczebniki porządkowe i zacznij mówić o kolejności. Pokażemy Ci, jak tworzyć liczebniki porządkowe oraz kiedy ich używać. Dowiesz się, jak odczytać daty, miejsca konkursowe i wieki.

Karolina

Kwadrans z angielskim – so vs such

Do wzmacniania przymiotników i rzeczowników w języku angielskim używamy słów SO i SUCH, które tłumaczymy jako „tak”, „taki”. Służą one do podkreślania tego, że dana cecha występuje w znacznym nasileniu. Różni się jednak ich miejsce w zdaniu – SO używane jest zwykle z przymiotnikami i przysłówkami, natomiast SUCH z rzeczownikami.

Barbara

Kiedy avere, a kiedy essere?

Na początku nauki języka obcego zazwyczaj poznajemy dwa czasowniki – „mieć” i „być”, po włosku – avere i essere. W tym artykule przyjrzymy się ich odmianie oraz kontekstom, w których są używane.

Karolina

Kwadrans z angielskim – do vs make

Czasownik robić przyjmuje w języku angielskim dwie formy: to make oraz to do. Sprawdź nasze wskazówki, które pomogą Ci w zapamiętaniu użycia obu czasowników.

Karolina

Odmiana czasownika być po angielsku

Poznaj zastosowanie i odmianę najczęściej używanego angielskiego czasownika – TO BE. W artykule dowiesz się też, jak tworzyć pytania i przeczenia z czasownikiem być.

Karolina

Kwadrans z angielskim – borrow vs lend

Czasownik pożyczyć ma w języku angielskim dwa odpowiedniki: to lend oraz to borrow. Pierwszego używamy, gdy pożyczamy coś komuś, a drugiego – gdy pożyczamy od kogoś. Przeczytaj poniższe przykłady, aby utrwalić różnice między tymi dwoma często mylonymi czasownikami.

Barbara

Czas przeszły passato prossimo w języku włoskim

Czas przeszły passato prossimo służy do wyrażania czynności przeszłych i zakończonych, które mają odniesienie do teraźniejszości. Sprawdź, kiedy stosować i jak budować zdania w passato prossimo.

Barbara

Imperfetto – czas przeszły niedokonany w języku włoskim

Imperfetto to czas przeszły niedokonany, który wyraża czynność w trakcie jej trwania. o czas charakterystyczny dla narracji, opisywania tła zdarzeń. Sprawdź, jak odmieniać czasowniki w imperfetto.

Karolina

Kwadrans z angielskim – each czy every

Every oraz each tłumaczymy jako każdy, ale nie używamy ich wymiennie. Sprawdź, w jakich sytuacjach użyjemy poszczególnych zaimków.

Karolina

Pretérito indefinido – hiszpański czas przeszły prosty

Czas pretérito indefinido to hiszpański czas przeszły, którego używamy, gdy mowa o wydarzeniach zakończonych w przeszłości, w zamkniętym przedziale czasu. Sprawdź, z jakimi określeniami go stosujemy i jak odmieniać czasowniki.

Karolina

Kwadrans z angielskim – no, none czy neither?

Angielskie zaimki nieokreślone no, none i neither są odpowiednikami polskiego zaimka żaden, żadna. W artykule wyjaśniamy, kiedy stosować każdy z tych określeń.

Karolina

Kwadrans z angielskim – high czy highly

Poznaj kolejną parę przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Dziś skupimy się na high oraz highly.

Barbara

Pronomi combinati – włoskie zaimki łączone

W tym artykule poznasz tzw. zaimki łączone – pronomi combinati. Mowa o sytuacji, gdy łączymy zaimki w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego. Dowiedz się, kiedy się tak dzieje i które czasowniki przyłączają obydwa rodzaje dopełnienia.

Karolina

Kwadrans z angielskim – różnice między still, yet, already

Still, yet i already to przysłówki czasu, które na początku sprawiają wiele trudności osobom uczącym się angielskiego. Sprawdź, jakie są między nimi różnice i kiedy ich używać.

Karolina

Kwadrans z angielskim – czasowniki say, tell, speak, talk

Omówimy użycie 4 podobnych znaczeniowo czasowników: to say, to tell, to speak oraz to talk. Wszystkie wiążą się z czynnością mówienia, ale nie możemy stosować ich wymiennie. Sprawdź, jakie są różnice między say, talk, tell i speak!

Karolina

Imperativ – tryb rozkazujący w niemieckim

Tryb rozkazujący (po niemiecku Imperativ) może wyrażać polecenie, prośbę, propozycję, radę, apel o coś, ostrzeżenie lub instrukcję. Dowiedz się, jak tworzyć formy Imperativ w języku niemieckim.

Karolina

Kwadrans z angielskim – few vs a few

Osoby rozpoczynające naukę angielskiego często mają problemy z poprawnym stosowaniem słów few oraz a few. Bo choć powyższe słowa, różnią się zaledwie przedimkiem nieokreślonym a (a few – few), zmieniają swoje znaczenie, a dodatkowo nie jest obojętne, z jakim rodzajem rzeczowników występują.

Karolina

Kwadrans z angielskim – little vs a little

Kwantyfikatory a little oraz little zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy stoi przed nimi przedimek nieokreślony a, a dodatkowo używamy ich tylko z konkretnym rodzajem rzeczowników, a mianowicie z rzeczownikami niepoliczalnymi. Poznaj różnice między little i a little.

Karolina

Brytyjski i amerykański angielski – różnice

Różnice między poszczególnymi wariantami angielskiego mogą być znaczące. Rozbieżności występują zarówno w wymowie, pisowni, jak i w słownictwie. Sprawdź, czym różni się amerykański angielski od brytyjskiego.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Ewa

Elizja i łączenia międzywyrazowe w języku francuskim

Język francuski wydaje się wielu osobom trudny głównie ze względu na wymowę. Dlatego wyjaśniamy dwa podstawowe zagadnienia fonetyczne, dzięki którym łatwiej opanujesz rozumienie tekstu mówionego. Zapraszamy Cię do świata elizji i łączeń międzywyrazowych.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).

Karolina

Past Continuous – czas przeszły ciągły

Past Continuous to czas przeszły, którego często używamy do opisywania czynności niedokonanych, dłuższych, ciągłych. Podobnie jak czasu Present Continuous używamy, gdy mówimy o czynności tymczasowej, tak samo Past Continuous opisuje czynność tymczasową w czasie przeszłym.

Karolina

Future Simple – czas przyszły prosty

Czas Future Simple (will) to czas przyszły prosty, zwykle opisujący czynności, które często w języku polskim oddawane są dokonaną formą czasownika.

Karolina

Przymiotniki z końcówką -ing i -ed

W języku angielskim przymiotniki nigdy nie odmieniają się ze względu na osobę bądź liczbę, ich forma zawsze pozostaje taka sama. Ale dzięki końcówkom -ing oraz -ed ich znaczenie się zmienia, w zależności od sensu zdania.

Karolina

Kwadrans z angielskim – hard czy hardly

Istnieje grupa przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Jedna forma jest taka sama jak forma przymiotnika, a w drugiej pojawia się końcówka -ly. Do tej grupy należy para hard i hardly.

Karolina

Kwadrans z angielskim – at the end vs in the end

Dziś weźmiemy na tapet wyrażenia przyimkowe z rzeczownikiem end (koniec). Wystarczy do niego dodać inny przyimek i już zmienia się znaczenie. Przeczytaj nasz krótki tekst i dowiedz się, dlaczego wyrażeń in the end i at the end nie można używać wymiennie.

Karolina

Kwadrans z angielskim – rise vs raise

Chociaż mogłoby się wydawać, że czasowniki rise oraz raise są do siebie podobne, to dziś przyjrzyjmy się ich różnicom w jednym, ogólnym znaczeniu – podnosić (się).

Karolina

W-Fragen – pytania o informacje

Zaimek pytający rozpoczyna tzw. pytania o informację, po niemiecku nazywane również W-Fragen, ponieważ wszystkie zaimki pytajne rozpoczynają się na literę w.

Karolina

Biernik (Akkusativ) w języku niemieckim

Biernik (Akkusativ) jest najprostszym z czterech przypadków do odmiany w niemieckim – forma rodzajnika zmienia się tu tylko w rodzaju męskim. Biernik odpowiada na pytania: wen? was? (kogo? co?).

Karolina

Czasowniki modalne w języku niemieckim. Część 1: mögen i wollen

W tym artykule weźmiemy pod lupę pierwszą parę czasowników modalnych, które pomagają wyrazić preferencje, upodobania, chęć: mögen i wollen.

Karolina

Rodzaj i liczba mnoga hiszpańskich rzeczowników

W języku hiszpańskim występują tylko dwa rodzaje rzeczowników – żeński i męski. Dowiesz się, po jakich końcówkach można rozpoznać rodzaj rzeczownika oraz w jaki sposób tworzyć liczbę mnogą.

Karolina

Porozmawiajmy o liczbach – hiszpańskie liczebniki główne

Liczebniki główne po hiszpańsku to números cardinales. Służą do wyrażania ilości. Dzięki nim możemy swobodnie mówić o cenach, podawać godziny spotkania czy obliczyć wymiary. Z artykułu dowiesz się też, czym różnią się hiszpańskie liczebniki od polskich i w jakich sytuacjach ich używać.

Karolina

Odmiana czasowników regularnych w czasie Presente de indicativo

Czas teraźniejszy presente de indicativo stosujemy do opisywania naszej codzienności, zwyczajów i tego, co dzieje się w trakcie mówienia. Dziś pokażemy Ci, jak odmieniać czasowniki regularne w języku hiszpańskim w presente de indicativo.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Pronombres de objeto indirecto – zaimki dopełnienia dalszego

Pronombres de objeto indirecto to zaimki wyrażające dopełnienie dalsze. Zwykle używamy ich wtedy, gdy czynność nie dotyczy bezpośrednio osoby, o której mówimy. Najczęściej odpowiadają polskiemu celownikowi (komu? czemu?).

Karolina

Czasowniki nieregularne w czasie Presente de indicativo

W języku hiszpańskim jest wiele czasowników nieregularnych. W tym artykule omówimy te najczęściej używane i ich odmianę w czasie Presente de indicativo.

Karolina

Czasowniki modalne w języku niemieckim. Część 2: können i dürfen

W tym artykule weźmiemy pod lupę kolejną parę czasowników modalnych, które bywają mylone przez osoby uczące się niemieckiego, czyli können i dürfen.

Barbara

C’è i ci sono w języku włoskim

W języku włoskim, gdy chcemy określić, gdzie dana rzecz lub osoba się znajduje, użyjemy wyrażeń c’è (jest, znajduje się) i ci sono (są, znajdują się).

Barbara

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego w języku włoskim (Pronomi indiretti)

W tym artykule skupimy się na zaimkach osobowych w funkcji dopełnienia dalszego. Przyjrzymy się formom dopełnienia dalszego, a więc odpowiadającym polskiemu celownikowi (komu? czemu?).

Barbara

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego w języku włoskim (Pronomi diretti)

Z tego artykułu dowiesz się, czym są zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i kiedy ich używamy. Przyjrzymy się formom dopełnienia bliższego, a więc odpowiadającym polskiemu biernikowi (kogo? co?).

Barbara

Present Simple – czas teraźniejszy prosty w języku angielskim

Czas teraźniejszy Present Simple umożliwia nam tworzenie podstawowych komunikatów. Z artykułu dowiesz się, kiedy używamy tego czasu oraz jak utworzyć poprawne formy twierdzące, przeczące oraz pytające.

Ewa

Les prépositions de lieu – Przyimki miejsca w języku francuskim

Les prépositions de lieu, czyli przyimki określające miejsce, to po francusku między innymi: à, en, dans, chez, sur. Przyimki razem z następującymi po nich rzeczownikami tworzą okoliczniki miejsca, które wskazują, gdzie odbywają się czynności określone przez orzeczenie.

Karolina

Tworzenie liczby mnogiej w niemieckim

Tworzenie liczby mnogiej od pojedynczej może przysporzyć uczącym się języka niemieckiego (szczególnie początkującym) nieco trudności, gdyż liczba mnoga przyjmuje wiele form. Poznasz zasady i wyjątki, które ułatwią Ci opanowanie materiału.

Ewa

Pronoms compléments: COD i COI – Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

W tym artykule przypomnimy francuskie zaimki w funkcji dopełnienia bliższego – complément d’objet direct, (COD), a także zaimki w funkcji dopełnienia dalszego – complément d’objet indirect (COI). Wyjaśnimy też, kiedy i jak używać zaimka en w funkcji dopełnienia.

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.