Ostatnie artykuły

Przeglądaj artykuły dla wybranego języka:

Karolina

Przymiotniki z końcówką -ing i -ed

W języku angielskim przymiotniki nigdy nie odmieniają się ze względu na osobę bądź liczbę, ich forma zawsze pozostaje taka sama. Ale dzięki końcówkom -ing oraz -ed ich znaczenie się zmienia, w zależności od sensu zdania.

Karolina

Kwadrans z angielskim – hard czy hardly

Istnieje grupa przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Jedna forma jest taka sama jak forma przymiotnika, a w drugiej pojawia się końcówka -ly. Do tej grupy należy para hard i hardly.

Karolina

Kwadrans z angielskim – at the end vs in the end

Dziś weźmiemy na tapet wyrażenia przyimkowe z rzeczownikiem end (koniec). Wystarczy do niego dodać inny przyimek i już zmienia się znaczenie. Przeczytaj nasz krótki tekst i dowiedz się, dlaczego wyrażeń in the end i at the end nie można używać wymiennie.

Karolina

Kwadrans z angielskim – rise vs raise

Chociaż mogłoby się wydawać, że czasowniki rise oraz raise są do siebie podobne, to dziś przyjrzyjmy się ich różnicom w jednym, ogólnym znaczeniu – podnosić (się).

Karolina

W-Fragen – pytania o informacje

Zaimek pytający rozpoczyna tzw. pytania o informację, po niemiecku nazywane również W-Fragen, ponieważ wszystkie zaimki pytajne rozpoczynają się na literę w.

Karolina

Biernik (Akkusativ) w języku niemieckim

Biernik (Akkusativ) jest najprostszym z czterech przypadków do odmiany w niemieckim – forma rodzajnika zmienia się tu tylko w rodzaju męskim. Biernik odpowiada na pytania: wen? was? (kogo? co?).

Karolina

Czasowniki modalne w języku niemieckim. Część 1: mögen i wollen

W tym artykule weźmiemy pod lupę pierwszą parę czasowników modalnych, które pomagają wyrazić preferencje, upodobania, chęć: mögen i wollen.

Karolina

Rodzaj i liczba mnoga hiszpańskich rzeczowników

W języku hiszpańskim występują tylko dwa rodzaje rzeczowników – żeński i męski. Dowiesz się, po jakich końcówkach można rozpoznać rodzaj rzeczownika oraz w jaki sposób tworzyć liczbę mnogą.

Karolina

Porozmawiajmy o liczbach – hiszpańskie liczebniki główne

Liczebniki główne po hiszpańsku to números cardinales. Służą do wyrażania ilości. Dzięki nim możemy swobodnie mówić o cenach, podawać godziny spotkania czy obliczyć wymiary. Z artykułu dowiesz się też, czym różnią się hiszpańskie liczebniki od polskich i w jakich sytuacjach ich używać.

Karolina

Odmiana czasowników regularnych w czasie Presente de indicativo

Czas teraźniejszy presente de indicativo stosujemy do opisywania naszej codzienności, zwyczajów i tego, co dzieje się w trakcie mówienia. Dziś pokażemy Ci, jak odmieniać czasowniki regularne w języku hiszpańskim w presente de indicativo.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Pronombres de objeto indirecto – zaimki dopełnienia dalszego

Pronombres de objeto indirecto to zaimki wyrażające dopełnienie dalsze. Zwykle używamy ich wtedy, gdy czynność nie dotyczy bezpośrednio osoby, o której mówimy. Najczęściej odpowiadają polskiemu celownikowi (komu? czemu?).

Karolina

Czasowniki nieregularne w czasie Presente de indicativo

W języku hiszpańskim jest wiele czasowników nieregularnych. W tym artykule omówimy te najczęściej używane i ich odmianę w czasie Presente de indicativo.

Karolina

Czasowniki modalne w języku niemieckim. Część 2: können i dürfen

W tym artykule weźmiemy pod lupę kolejną parę czasowników modalnych, które bywają mylone przez osoby uczące się niemieckiego, czyli können i dürfen.

Barbara

C’è i ci sono w języku włoskim

W języku włoskim, gdy chcemy określić, gdzie dana rzecz lub osoba się znajduje, użyjemy wyrażeń c’è (jest, znajduje się) i ci sono (są, znajdują się).

Barbara

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego w języku włoskim (Pronomi indiretti)

W tym artykule skupimy się na zaimkach osobowych w funkcji dopełnienia dalszego. Przyjrzymy się formom dopełnienia dalszego, a więc odpowiadającym polskiemu celownikowi (komu? czemu?).

Barbara

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego w języku włoskim (Pronomi diretti)

Z tego artykułu dowiesz się, czym są zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i kiedy ich używamy. Przyjrzymy się formom dopełnienia bliższego, a więc odpowiadającym polskiemu biernikowi (kogo? co?).

Barbara

Czas teraźniejszy w języku angielskim – Present Simple

Czas teraźniejszy Present Simple umożliwia nam tworzenie podstawowych komunikatów. Z artykułu dowiesz się, kiedy używamy tego czasu oraz jak utworzyć poprawne formy twierdzące, przeczące oraz pytające.

Ewa

Les prépositions de lieu – Przyimki miejsca w języku francuskim

Les prépositions de lieu, czyli przyimki określające miejsce, to po francusku między innymi: à, en, dans, chez, sur. Przyimki razem z następującymi po nich rzeczownikami tworzą okoliczniki miejsca, które wskazują, gdzie odbywają się czynności określone przez orzeczenie.

Karolina

Tworzenie liczby mnogiej w niemieckim

Tworzenie liczby mnogiej od pojedynczej może przysporzyć uczącym się języka niemieckiego (szczególnie początkującym) nieco trudności, gdyż liczba mnoga przyjmuje wiele form. Poznasz zasady i wyjątki, które ułatwią Ci opanowanie materiału.

Ewa

Pronoms compléments: COD i COI – Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

W tym artykule przypomnimy francuskie zaimki w funkcji dopełnienia bliższego – complément d’objet direct, (COD), a także zaimki w funkcji dopełnienia dalszego – complément d’objet indirect (COI). Wyjaśnimy też, kiedy i jak używać zaimka en w funkcji dopełnienia.

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Tworzenie pytań w języku angielskim

Istenieje wiele różnych sposobów na zadanie pytania w języku angielskim. Poznaj reguły stosowane w zależności od konsturkcji gramatycznej, której chcesz użyć.

Karolina

Present Continuous – czas teraźniejszy – zastosowanie, budowa i przykłady

Poznaj budowę, zastosowanie i wiele przykładów użycia podstawowego angielskiego czasu - present continuous.

Karolina

Must vs have to - różnice, zastosowanie, przykłady

Odwieczny problem, którego wyrażenia użyć? "Must", może "have to", a może "need to"? Przeczytaj artykuł i naucz się, jak stosować te popularne i często używane wyrażenia.

Ewa

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche – wskazuje na nasze zamiary, mówi, że coś zostanie zaraz zrobione. Zrozumienie i stosowanie tej formy zdecydowanie rozwinie Twoje umiejętności językowe.

Barbara

O ilości w języku włoskim – molto, tanto, poco, troppo, tutto…

Jak powiedzieć po włosku, że czegoś jest dużo, mało lub za dużo? Przyjrzyjmy się różnym przykładom zdań, w których pojawiają się przysłówki ilościowe (avverbi di quantità).

Ewa

L’impératif – czyli francuski tryb rozkazujący

Przypomnij sobie podstawowe informacje o l’impératif, czyli francuskim trybie rozkazującym. Dowiedz się, jak tworzyć tryb rozkazujący, a następnie jak i kiedy go używać.

Karolina

Odmiana czasowników w czasie Präsens

Znasz niemiecki czas teraźniejszy (Präsens), ale masz problem z odmianą czasowników? Poznaj wszelkie szczegółowe zasady, stosowane końcówki i wyjatki związane z odmianą.

Barbara

Jak mówić o kolejności po włosku – liczebniki porządkowe w praktyce

Poznaj włoskie liczebniki porządkowe i zacznij mówić o kolejności. Pokażemy Ci, jak tworzyć liczebniki porządkowe oraz gdzie jest ich miejsce w zdaniu. Dowiesz się, jak odczytać stulecia, ułamki i numery stron.

Barbara

Od zera do miliarda – poznaj włoskie liczebniki główne

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, wyróżniamy liczebniki główne i porządkowe. Dowiedz się, jak zapisywać liczebniki główne oraz w jakich sytuacjach możemy ich używać.

Barbara

Pomijanie rodzajnika w języku włoskim

Najczęściej przed rzeczownikiem postawimy rodzajnik, jednak w niektórych kontekstach zostanie on pominięty. Przeczytaj i dowiedz się więcej o regułach pomijania rodzajników.

Barbara

Pytania i odpowiedzi w języku włoskim

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, zdania pytające nie wymagają zmiany szyku. Ważna jest tutaj intonacja, która wskazuje na to, czy mamy do czynienia z pytaniem.

Barbara

Włoskie czasowniki modalne – dovere, potere, volere, sapere

Czasowników modalnych używamy w sytuacjach, gdy chcemy wyrazić chęć zrobienia czegoś, konieczność lub powinność oraz możliwość. Poznaj włoskie czasowniki modalne, ich odmianę i zastosowanie.

Barbara

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze w języku włoskim

W języku włoskim w przypadku nazw członków rodziny użycie odpowiedniego przymiotnika dzierżawczego może nie być takie oczywiste. W tym artykule poznasz kilka reguł, które powinny rozjaśnić Ci to zagadnienie.

Barbara

Przymiotniki (aggettivi) w języku włoskim

Przewodnik po przymiotnikach (aggettivi). Dowiedz się, jak poprawnie używać przymiotników we włoskim, poznaj ich odmiany oraz rolę w zdaniu. Wykorzystaj nasze praktyczne porady, aby z łatwością opanować ten aspekt gramatyki włoskiej!

Ewa

Zaimki wskazujące w języku francuskim

Zaimki wskazujące pozwalają wskazać rzecz lub osobę, o której mowa. Najpierw powiemy o zaimkach przymiotnych (adjectifs): ce/cet, cette, ces, które stoją przed rzeczownikiem. Następnie przyjrzymy się zaimkom rzeczownym (pronoms): celui, celle, ceux, celles, które zastępują rzeczownik.

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

La négation – przeczenia w języku francuskim

Przeczenie i odmowa (la négation) to niezbędne elementy komunikowania się. W tym artykule dowiesz się, jak poprawnie tworzyć zdania przeczące w języku francuskim.

Karolina

Odmiana czasowników regularnych w języku francuskim

Czasowniki francuskie można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej i drugiej należą czasowniki regularne, natomiast do trzeciej – nieregularne. W tym artykule omówimy odmianę czasowników regularnych.

Karolina

Stopniowanie przymiotników w angielskim – jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy

W języku angielskim przymiotniki stopniujemy na dwa sposoby – w zależności od ich długości. Do krótkich przymiotników wystarczy dodać końcówkę -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym. Natomiast dłuższe przymiotniki poprzedzamy dodatkowym słowem: more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym. Po angielsku stopień wyższy i najwyższy to odpowiednio the comparative i the superlative.

Krzysztof

Holidays vs vacation – wakacje po angielsku

Wielokrotnie w trakcie rozmów, zarówno z anglojęzycznymi przyjaciółmi, jak i w podróży pojawia się pytanie: vacation czy holidays, która wersja powinna być użyta? Czy są to synonimy, czy może jednak kryją się za nimi różne znaczenia?

Ewa

Zacznij zadawać pytania po francusku

Zacznij zadawać pytania po francusku. Podpowiemy Ci, jak to robić zarówno w języku starannym, standardowym, jak i potocznym. Nauczysz się tworzyć inwersję oraz stosować różne zwroty pytające.

Ewa

Tworzenie przysłówków w języku francuskim

Przyjrzymy się bliżej przysłówkom w języku francuskim. Przysłówek stanowi określenie czasownika i odpowiada na pytanie: jak? Dowiesz się, jak je tworzyć, i poznasz kilka wyjątków.

Karolina

Zaimki wskazujące po hiszpańsku

Zaimki wskazujące służą do określania odległości w przestrzeni lub w czasie. Hiszpanie inaczej postrzegają przestrzeń i wyróżniają aż trzy pary zaimków wskazujących, a w języku polskim są tylko dwie.

Karolina

Hiszpański czasownik być – ESTAR

ESTAR to kolejny odpowiednik czasownika być w języku hiszpańskim. Używamy go, gdy mowa o stanach zmiennych, o położeniu lub miejscu, w którym się znajdujemy w danym momencie – w odróżnieniu od czasownika ser, który służy do opisu cech stałych.

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Wszystko o hiszpańskich przymiotnikach – odmiana i miejsce w zdaniu

Naucz się, jak tworzyć hiszpańskie przymiotniki, i ubarw swoje wypowiedzi. Uważaj na zmienne końcówki i pamiętaj o miejscu przymiotnika w zdaniu.

Ewa

Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim

Artykuł "Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim" przypomina zasady tworzenia rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej przymiotników w języku francuskim oraz przybliża kwestie związane z miejscem przymiotnika w zdaniu.

Karolina

"Trochę", "kawałek", czyli rodzajniki cząstkowe w języku francuskim

W języku francuskim istnieje ciekawy i jednocześnie prosty sposób na wyrażenie pewnej nieokreślonej ilości – wystarczy rzeczownik poprzedzić rodzajnikiem cząstkowym. W artykule przedstawimy najczęstsze przypadki jego użycia.

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.