Ostatnie artykuły dla języka: francuskiego

Przeglądaj artykuły dla wybranego języka:

Ewa

Les prépositions de lieu – Przyimki miejsca w języku francuskim

Les prépositions de lieu, czyli przyimki określające miejsce, to po francusku między innymi: à, en, dans, chez, sur. Przyimki razem z następującymi po nich rzeczownikami tworzą okoliczniki miejsca, które wskazują, gdzie odbywają się czynności określone przez orzeczenie.

Ewa

Pronoms compléments: COD i COI – Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

W tym artykule przypomnimy francuskie zaimki w funkcji dopełnienia bliższego – complément d’objet direct, (COD), a także zaimki w funkcji dopełnienia dalszego – complément d’objet indirect (COI). Wyjaśnimy też, kiedy i jak używać zaimka en w funkcji dopełnienia.

Ewa

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche – wskazuje na nasze zamiary, mówi, że coś zostanie zaraz zrobione. Zrozumienie i stosowanie tej formy zdecydowanie rozwinie Twoje umiejętności językowe.

Ewa

L’impératif – czyli francuski tryb rozkazujący

Przypomnij sobie podstawowe informacje o l’impératif, czyli francuskim trybie rozkazującym. Dowiedz się, jak tworzyć tryb rozkazujący, a następnie jak i kiedy go używać.

Ewa

Zaimki wskazujące w języku francuskim

Zaimki wskazujące pozwalają wskazać rzecz lub osobę, o której mowa. Najpierw powiemy o zaimkach przymiotnych (adjectifs): ce/cet, cette, ces, które stoją przed rzeczownikiem. Następnie przyjrzymy się zaimkom rzeczownym (pronoms): celui, celle, ceux, celles, które zastępują rzeczownik.

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

La négation – przeczenia w języku francuskim

Przeczenie i odmowa (la négation) to niezbędne elementy komunikowania się. W tym artykule dowiesz się, jak poprawnie tworzyć zdania przeczące w języku francuskim.

Karolina

Odmiana czasowników regularnych w języku francuskim

Czasowniki francuskie można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej i drugiej należą czasowniki regularne, natomiast do trzeciej – nieregularne. W tym artykule omówimy odmianę czasowników regularnych.

Ewa

Zacznij zadawać pytania po francusku

Zacznij zadawać pytania po francusku. Podpowiemy Ci, jak to robić zarówno w języku starannym, standardowym, jak i potocznym. Nauczysz się tworzyć inwersję oraz stosować różne zwroty pytające.

Ewa

Tworzenie przysłówków w języku francuskim

Przyjrzymy się bliżej przysłówkom w języku francuskim. Przysłówek stanowi określenie czasownika i odpowiada na pytanie: jak? Dowiesz się, jak je tworzyć, i poznasz kilka wyjątków.

Ewa

Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim

Artykuł "Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim" przypomina zasady tworzenia rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej przymiotników w języku francuskim oraz przybliża kwestie związane z miejscem przymiotnika w zdaniu.

Karolina

"Trochę", "kawałek", czyli rodzajniki cząstkowe w języku francuskim

W języku francuskim istnieje ciekawy i jednocześnie prosty sposób na wyrażenie pewnej nieokreślonej ilości – wystarczy rzeczownik poprzedzić rodzajnikiem cząstkowym. W artykule przedstawimy najczęstsze przypadki jego użycia.

Karolina

Au, aux, du, des – czyli formy ściągnięte rodzajnika we francuskim

Zrozum i naucz się stosować rodzajniki ściągnięte w języku francuskim. Dowiedz się, kiedy używać 'du', 'des', 'au', 'aux' w zdaniach. Przećwicz swoje umiejętności z naszymi praktycznymi przykładami.

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.