Ostatnie artykuły dla języka: francuskiego

Przeglądaj artykuły dla wybranego języka:

Ewa

Elizja i łączenia międzywyrazowe w języku francuskim

Język francuski wydaje się wielu osobom trudny głównie ze względu na wymowę. Dlatego wyjaśniamy dwa podstawowe zagadnienia fonetyczne, dzięki którym łatwiej opanujesz rozumienie tekstu mówionego. Zapraszamy Cię do świata elizji i łączeń międzywyrazowych.

Ewa

Les prépositions de lieu – Przyimki miejsca w języku francuskim

Les prépositions de lieu, czyli przyimki określające miejsce, to po francusku między innymi: à, en, dans, chez, sur. Przyimki razem z następującymi po nich rzeczownikami tworzą okoliczniki miejsca, które wskazują, gdzie odbywają się czynności określone przez orzeczenie.

Ewa

Pronoms compléments: COD i COI – Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

W tym artykule przypomnimy francuskie zaimki w funkcji dopełnienia bliższego – complément d’objet direct, (COD), a także zaimki w funkcji dopełnienia dalszego – complément d’objet indirect (COI). Wyjaśnimy też, kiedy i jak używać zaimka en w funkcji dopełnienia.

Ewa

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche

Francuski czas przyszły bliski – le futur proche – wskazuje na nasze zamiary, mówi, że coś zostanie zaraz zrobione. Zrozumienie i stosowanie tej formy zdecydowanie rozwinie Twoje umiejętności językowe.

Ewa

L’impératif – czyli francuski tryb rozkazujący

Przypomnij sobie podstawowe informacje o l’impératif, czyli francuskim trybie rozkazującym. Dowiedz się, jak tworzyć tryb rozkazujący, a następnie jak i kiedy go używać.

Ewa

Zaimki wskazujące w języku francuskim

Zaimki wskazujące pozwalają wskazać rzecz lub osobę, o której mowa. Najpierw powiemy o zaimkach przymiotnych (adjectifs): ce/cet, cette, ces, które stoją przed rzeczownikiem. Następnie przyjrzymy się zaimkom rzeczownym (pronoms): celui, celle, ceux, celles, które zastępują rzeczownik.

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

La négation – przeczenia w języku francuskim

Przeczenie i odmowa (la négation) to niezbędne elementy komunikowania się. W tym artykule dowiesz się, jak poprawnie tworzyć zdania przeczące w języku francuskim.

Karolina

Odmiana czasowników regularnych w języku francuskim

Czasowniki francuskie można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej i drugiej należą czasowniki regularne, natomiast do trzeciej – nieregularne. W tym artykule omówimy odmianę czasowników regularnych.

Ewa

Zacznij zadawać pytania po francusku

Zacznij zadawać pytania po francusku. Podpowiemy Ci, jak to robić zarówno w języku starannym, standardowym, jak i potocznym. Nauczysz się tworzyć inwersję oraz stosować różne zwroty pytające.

Ewa

Tworzenie przysłówków w języku francuskim

Przyjrzymy się bliżej przysłówkom w języku francuskim. Przysłówek stanowi określenie czasownika i odpowiada na pytanie: jak? Dowiesz się, jak je tworzyć, i poznasz kilka wyjątków.

Ewa

Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim

Artykuł "Przymiotnik i jego miejsce w języku francuskim" przypomina zasady tworzenia rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej przymiotników w języku francuskim oraz przybliża kwestie związane z miejscem przymiotnika w zdaniu.

Karolina

"Trochę", "kawałek", czyli rodzajniki cząstkowe w języku francuskim

W języku francuskim istnieje ciekawy i jednocześnie prosty sposób na wyrażenie pewnej nieokreślonej ilości – wystarczy rzeczownik poprzedzić rodzajnikiem cząstkowym. W artykule przedstawimy najczęstsze przypadki jego użycia.

Karolina

Au, aux, du, des – czyli formy ściągnięte rodzajnika we francuskim

Zrozum i naucz się stosować rodzajniki ściągnięte w języku francuskim. Dowiedz się, kiedy używać 'du', 'des', 'au', 'aux' w zdaniach. Przećwicz swoje umiejętności z naszymi praktycznymi przykładami.

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.