Future Continuous – czas przyszły ciągły w języku angielskim

Tutaj znajdziesz inne nasze artykuły o angielskich czasach:

Future Continuous – zastosowanie

Czasu Future Continuous używamy:

 • aby wyrazić czynności niedokonane, trwające w jakimś momencie w przyszłości

  I will be watching a movie.
  Będę oglądał film.

 • gdy moment wykonywania czynności jest dokładnie określony

  At this time tomorrow, I will be packing.
  Jutro o tej porze będę się pakował.
  They will be watching TV all evening.
  Będą oglądać telewizję cały wieczór.

 • w zdaniach mówiących o czynnościach, które zostały już zaplanowane na przyszłość i niezależnie od wszystkiego będą miały miejsce

  You don’t have to check it now. I’ll be checking it anyway later on.
  Nie musisz teraz tego sprawdzać. I tak będę to sprawdzał później.

 • do opisu czynności, które będą w trakcie trwania w czasie przyszłym

  I will be living in a big house with a garden.
  Będę mieszkał w dużym domu z ogrodem.

 • do wyrażania grzecznych próśb lub pytań

  You won’t be using your car today, will you? Can I borrow it?
  Nie będziesz dzisiaj używał swojego samochodu, prawda? Mogę go pożyczyć?
  How long will you be using the computer?
  Jak długo będziesz korzystał z komputera? (Pytam, bo jak skończysz, chciałabym również z niego skorzystać.)

Future Continuous – budowa

Future Continuous – zdania oznajmujące

Wiesz już, kiedy używać czasu przyszłego ciągłego. Teraz czas na zapoznanie się z jego budową. Czas Future Continuous tworzymy następująco:

podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing

Przykład:

I’ll be cleaning later.
Później będę sprzątać.

Future Continuous – zdania przeczące

Aby utworzyć przeczenie, do will dodajemy not (won't), czyli:

podmiot + will + not + be + czasownik z końcówką -ing

Spójrz na przykład:

He won’t be cleaning.
Nie będzie sprzątał.

Future Continuous – zdania pytające

Aby utworzyć pytanie w Future Continuous, stosujemy inwersję, a więc zdanie będzie mieć konstrukcję: operator (auxiliary verb) + podmiot + czasownik:

Will + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing

Popatrz:

What will you be doing?
Co będziesz robił?

Future Continuous – wyjątki

Niektóre czasowniki, takie jak: to be, to like, to have (w znaczeniu mieć) i to want, nie są używane w czasie Future Continuous, lecz w formie czasu Future Simple.

I doubt they will like it.
Wątpię, żeby im się to spodobało.

We will have less work tomorrow, I hope.
Jutro będziemy mieć mniej pracy, mam nadzieję.

Future Continuous vs Present Continuous

Przyszłość można wyrażać nie tylko za pomocą operatora will, ale też stosując czas Present Continuous (jeśli chcesz powtórzyć informacje o czasie Present Continuous, koniecznie zajrzyj do naszego artykułu: Present Continuous – czas teraźniejszy – zastosowanie, budowa i przykłady).  Czasu teraźniejszego używa się do wyrażania planów i ustaleń na najbliższą przyszłość, zazwyczaj z określeniem, kiedy ma nastąpić ich realizacja.


Spójrz na różnicę między Present a Future Continuous:

I am returning tomorrow.
Wracam jutro (bo mam już wykupiony bilet).

I will be returning tomorrow.
Będę wracała jutro (więc mogę przy okazji wpaść do Ciebie, bo mam po drodze).


Present Continuous wyraża więc konkretne plany, które zostały poprzedzone działaniem. Future Continuous dotyczy raczej czynności przyszłych, które wynikają z normalnego biegu wydarzeń.

Future Continuous vs Future Simple

Future Simple (will) to czas przyszły prosty, zwykle opisujący czynności, które często w języku polskim oddawane są dokonaną formą czasownika. Czas Future Continuous (will be doing) jest czasem przyszłym ciągłym, który zwykle opisuje czynności niedokonane.


Uwaga! Porównaj zdania. Zwróć uwagę na zmianę znaczenia w zależności od użytego czasu (Future Simple lub Future Continuous):

My wife will be cooking dinner when I arrive.
Moja żona będzie w trakcie gotowania obiadu, kiedy wrócę.

My wife will cook dinner when I arrive.
Moja żona ugotuje obiad, kiedy wrócę (zacznie gotować dopiero po moim powrocie).

Spójrz na poniższą tabelkę z porównaniem:

Future Simple

Future Continuous

Wyraża czynności dokonane.

Wyraża zwykle czynności niedokonane, trwające w jakimś momencie w przyszłości.

Przykłady

I’ll see… – Zobaczę…

I’ll be watching – Będę oglądał…

I’ll sit… – Usiądę…

I’ll be sittingBędę siedział…


Więcej o Future Simple przeczytasz w artykule: Future Simple – czas przyszły prosty.


Chcesz opanować angielskie czasy?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Future Continuous – Q&A

 • Kiedy używamy czasu Future Continuous?
  Future Continuous stosujemy przede wszystkim, aby wyrazić przyszłe czynności niedokonane; gdy moment wykonywania czynności jest dokładnie określony; żeby wyrazić grzeczną prośbę.

 • Jak tworzyć pytania w czasie Future Continuous?
  Pytania w czasie Future Continuous tworzymy przez inwersję, tzn. will przenosimy przed podmiot. Konstrukcja wygląda tak: Will (operator) + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing.

 • Future Continuous – jak zaprzeczać?
  Przeczenia tworzymy przez dodanie not do operatora will. Bardzo często używamy formy ściągniętej: will + not = won’t. Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób, np.:

  • I won’t be bothering him. – Nie będę mu przeszkadzał.

 • Czym się różni czas Future Continuous od Future Simple?
  Future Simple opisuje przyszłe czynności dokonane, a Future Continuous – niedokonane. Future Simple tworzymy przez dodanie will przed czasownikiem: podmiot + will + czasownik, a w czasie Continuous do czasownika dodamy końcówkę -ing, a przed nim postawimy jeszcze czasownik be, czyli: podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania. Wykorzystaj zdobyte wiadomości o Future Simple.

 1. Będę czekał na ciebie, gdy tam dojedziesz.
  I’ll be waiting for you when you get there.

 2. Wiesz, co będziesz robił za dziesięć lat?
  Do you know what you will be doing in ten years’ time?

 3. Nie będę pracowała w sobotę po południu.
  I won't be working on Saturday afternoon.

 4. Będziemy grali w piłkę nożną, aż się ściemni.
  We will be playing football until it gets dark.

 5. Niestety, będę pracował do późna.
  Unfortunately, I will be working until late.

 6. Będę tamtędy przechodził, więc cię odwiedzę.
  I will be passing by, so I will visit you.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).