Future Simple – czas przyszły prosty

Tutaj znajdziesz inne nasze artykuły o angielskich czasach:

Future Simple – czas przyszły prosty

Czas Future Simple (will) to czas przyszły prosty, zwykle opisujący czynności, które często w języku polskim oddawane są dokonaną formą czasownika. Zdania z will zwykle przetłumaczymy w następujący sposób: 

 • I will see – zobaczę

 • I will sit – usiądę.

Future Simple – zastosowanie

Czasu Future Simple używamy:

 • do opisania przyszłości, gdy wyrażamy nasze osobiste przewidywania, np.:

  I think that she’ll call you.
  Myślę, że ona do ciebie zadzwoni.
  It’s possible that she’ll forget to call you.
  Możliwe, że ona zapomni do ciebie zadzwonić.

 • z przysłówkami takimi jak probably, maybe, np.:

  Maybe it will rain tomorrow.
  Może jutro będzie padać.

 • gdy podejmujemy decyzję w chwili mówienia, np.:

  I’m cold.
  Zimno mi.
  I’ll close the window then.
  Zamknę więc okno.

 • gdy składamy obietnicę

  I promise I’ll call you.
  Obiecuję, że do ciebie zadzwonię.

 • gdy wyrażamy nadzieję, prośbę, odmowę lub zgodę

  I hope that you’ll pass.
  Mam nadzieję, że zdasz.
  Will you do it for me, please?
  Zrobisz to dla mnie, proszę?
  I won’t help you.
  Nie pomogę ci.
  OK, I’ll do it.
  OK, zrobię to.

Future Simple – budowa

Future Simple – zdania oznajmujące

Tworzymy go przez dodanie will przed czasownikiem. Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej, np.:

I will do the shopping.
Zrobię zakupy.

She will do the shopping.
Ona zrobi zakupy.

They will do the shopping.
Oni zrobią zakupy.

Future Simple – pytania

Pytania z will tworzymy przez inwersję (will wędruje przed podmiot), np.:

Will she do the shopping?
Czy ona zrobi zakupy?

Where will you go next summer?
Dokąd pojedziesz w przyszłe lato?

Future Simple – przeczenia

Przeczenia tworzymy przez dodanie not do operatora will. Najczęściej używamy formy ściągniętej:

will + not = won’t


Na przykład:

She won’t do the shopping.
Ona nie zrobi zakupów.

I won’t do it either.
Ja też tego nie zrobię.


W krótkich odpowiedziach również używamy will/won't: Yes, I will. / No, I won’t.

Skrócona forma will to ’ll. Jest ona połączona z zaimkiem: I’ll, you’ll, he’ll, she’ll, it’ll, we’ll, you’ll, they’ll.

Zapamiętaj!

Czasu Future Simple używamy:

 • do opisania przyszłości, gdy wyrażamy nasze osobiste przewidywania (np. często w zdaniach rozpoczynających się od I think that…, It’s possible that…);

 • z przysłówkami probably, maybe oraz gdy podejmujemy decyzję w chwili mówienia;

 • gdy składamy obietnicę lub wyrażamy nadzieję (I hope that…), prośbę (Will you…?), odmowę (I won’t…), zgodę (OK, I’ll do it.).

Chcesz opanować angielskie czasy?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Future Simple – Q&A

 • Jak tworzyć pytania w Future Simple?
  Pytania w czasie Future Simple tworzymy przez inwersję, tzn. will przenosimy przed podmiot. Konstrukcja wygląda tak: Will (operator) + podmiot + czasownik.

 • Jak budować zdania z will?
  Future Simple tworzymy przez dodanie will przed czasownikiem: podmiot + will + czasownik, np. I will help you. – Pomogę ci.

 • Future Simple – jak zaprzeczać?
  Przeczenia tworzymy przez dodanie not do operatora will. Bardzo często używamy formy ściągniętej: will + not = won’t. Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób, np.: I won’t do it. – Nie zrobię tego.

 • Po czym rozpoznać Future Simple?
  Czas przyszły prosty poznasz po obecności will lub jego zaprzeczonej formy won't.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania. Wykorzystaj zdobyte wiadomości o Future Simple.

 1. Co zrobisz? Powiesz im?
  What will you do? Will you tell them?

 2. Nie będzie mnie tutaj jutro.
  I won’t be here tomorrow.

 3. Dlaczego nam nie pomożesz?
  Why won’t you help us?

 4. Może pojedziemy na plażę.
  Maybe we’ll go to the beach.

 5. Zostaw mnie w spokoju albo zadzwonię na policję.
  Leave me alone, or I’ll call the police.

 6. Ile będą kosztować bilety?
  How much will the tickets cost?

 7. Nie skończymy na czas.
  We won’t finish on time.

 8. Będzie trudno zdać ten egzamin.
  It will be hard to pass this exam.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).