Present Continuous – czas teraźniejszy – zastosowanie, budowa i przykłady

Tutaj znajdziesz inne nasze artykuły o angielskich czasach:

Czas Present Continuous – czas teraźniejszy

Czas Present Continuous (PC) określa czynność, która odbywa się w tym momencie (at the moment), teraz (now), w chwili mówienia (np. We’re watching TV. – Oglądamy telewizję.) lub ma nastąpić w bliskiej, zaplanowanej przyszłości (np. We’re seeing Jim tomorrow. – Jutro widzimy się z Jimem).

Używamy go z następującymi określeniami:

 • now – teraz

 • at the moment – w tym momencie

 • today – dzisiaj

 • tonight – dziś wieczorem

 • this weekend – w ten weekend.

Present Continuous – konstrukcja

Czas tworzony jest następująco:

podmiot + to be + czasownik z końcówką -ing


Na przykład:

He is sleeping now.
On śpi teraz.

He to podmiot, is to forma czasownika być odpowiednia dla podmiotu, sleeping to czasownik to sleep z końcówką -ing.


Operatorem w tym czasie jest czasownik to be w formie odpowiedniej dla podmiotu zdania (am/is/are).

Present Continuous – pytania

Pytania tworzymy przez inwersję, według konstrukcji:

aux + subject + verb -ing?


Czyli: operator – czasownik to be + podmiot + czasownik z końcówką -ing

Is he sleeping now?
Czy on teraz śpi?

Are you reading a book?
Czytasz książkę?


Krótkich odpowiedzi udzielamy według schematu:

yes/no + podmiot + odmieniony czasownik to be


Na przykład: Yes, I am. / No, I’m not.

Present Continuous – przeczenia

Przeczenia w tym czasie tworzymy przez dodanie not do czasownika to bebyć, np.:

He isn’t sleeping now.
On teraz nie śpi.

I’m not reading a book.
Nie czytam książki.

Poczuj się swobodnie w codziennej komunikacji i opanuj z nami angielskie czasy!

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Present Continuous – wyjątki

Niektóre czasowniki nie są używane w czasie Present Continuous, nawet jeśli mówimy o czynności lub sytuacji, która dzieje się w tym momencie. Są to czasowniki wyrażające uczucia lub stany. Należą do nich np. want, like, love, hate, have, know, understand

Oto przykład zdania z czasownikiem to want:

I want to go now.
Chcę już/teraz iść.

Mimo że w zdaniu używamy określenia now, nie powiemy: I’m wanting to go now, ponieważ czasownik to want nie opisuje czynności, tylko stan.

Pytamy Do you know?, a nie Are you knowing?


Pamiętaj, że jeżeli czasownik to have oznacza mieć/posiadać, nie możemy go zastosować w czasie Present Continuous. Mówimy np. I have a red car now (nie: I am having a red car now). – Mam teraz czerwony samochód. Mimo że używamy określenia now, stosujemy Present Simple, ponieważ to have to czasownik opisujący stan.

Gdy have występuje w innym znaczeniu niż mieć, np. jeść (to have lunch – jeść obiad), dobrze się bawić (to have a good time) itp., może wystąpić w czasie Present Continuous:

He’s having a shower now.
On bierze teraz prysznic.

We are having breakfast now.
Jemy teraz śniadanie.


Kiedy do krótkiego, jednosylabowego czasownika dodajemy końcówkę -ing, wtedy podwajamy ostatnią spółgłoskę, np.:

 • swim – swimming

 • plan – planning

 • hit – hitting

 • run – running.


Czas Present Continuous może być też stosowany do określania bardzo bliskiej przyszłości oraz wydarzeń, które na pewno będą miały miejsce.

Używamy go z następującymi określeniami czasu:

 • today – dzisiaj

 • this afternoon – dziś po południu

 • this evening – dziś wieczorem

 • tomorrow – jutro

 • this week – w tym tygodniu itp.


Oto przykład:

I’m flying to Rome tomorrow.
Lecę jutro do Rzymu.

To pewne, że lecę, dlatego możemy zastosować czas Present Continuous, podobnie jak w języku polskim mówimy lecę, a niekoniecznie w czasie przyszłym – polecę.

Powtórka Q&A

 • Kiedy stosujemy czas Present Continuous?
  Czasu Present Continuous używamy najczęściej, aby opisać czynności, które odbywają się w danym momencie, w chwili mówienia lub które wydarzą się w bliskiej przyszłości.

 • Jak zadajemy pytania w Present Continuous?
  Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję. Operatorem jest w nich czasownik to be, np.:

  • They are talking on the phone.Are they talking on the phone?

 • Po czym poznać czas Present Continuous?
  Dla tego czasu charakterystyczne jest połączenie czasownika to be (być) z czasownikiem z końcówką -ing. Często towarzyszą mu takie określenia jak: at the moment, now.

 • Jak zaprzeczyć w Present Continuous?
  Przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika to bebyć, np.:

  • He isn’t sleeping now. – On teraz nie śpi.

 • Z jakimi określeniami używamy w Present Continuous?
  Present Continuous stosujemy z następującymi określeniami czasu: now (teraz), at the moment (w tym momencie), today (dzisiaj), tonight (dzisiaj wieczorem), tomorrow (jutro).

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski, stosując zasady opisane w artykule.

 1. Pada śnieg? Nie, nie pada. Świeci słońce.
  Is it snowing? No, it isn’t. The sun is shining.

 2. Czy oni idą z nami?
  Are they coming with us?

 3. Jaką książkę czytasz?
  What book are you reading?

 4. Czekam na autobus. O, jedzie.
  I’m waiting for the bus. Oh, it’s coming.

 5. Oni oglądają teraz mecz piłki nożnej.
  They are watching a football match now.

 6. W tym momencie on myje swój samochód.
  He is washing his car at the moment.

 7. Jake nie pływa. On czyta książkę.
  Jake isn’t swimming. He’s reading a book.

 8. Śpisz? Nie, nie śpię.
  Are you sleeping? No, I’m not.

 9. Oni grają w karty.
  They are playing cards.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).