Past Continuous – czas przeszły ciągły

Tutaj znajdziesz inne nasze artykuły o angielskich czasach:

Past Continuous – czas przeszły ciągły

Past Continuous to czas przeszły, którego często używamy do opisywania czynności niedokonanych, dłuższych, ciągłych. Podobnie jak czasu Present Continuous używamy, gdy mówimy o czynności tymczasowej, tak samo Past Continuous opisuje czynność tymczasową w czasie przeszłym.

Past Continuous – zastosowanie

Past Continuous – czynności tymczasowe

Past Continuous opisuje sytuację lub czynność ciągłą, która miała miejsce (trwała) w konkretnym momencie w przeszłości, np.

 • at 6 yesterday – wczoraj o 6

 • at that time – w tamtym momencie itd.

Popatrz:

Yesterday at 7 pm, I was watching TV.
Wczoraj o godzinie siódmej oglądałem telewizję (nie obejrzałem, a byłem w trakcie oglądania).

Past Continuous – czynności jednoczesne

Czasu Past Continuous użyjemy również, aby opisać czynności, które odbywały się jednocześnie. Zdanie możemy rozpocząć od when (gdy) lub od while (podczas gdy), np.

When/While I was sleeping, he was reading a book.
Gdy / Podczas gdy ja spałam, on czytał książkę.

Past Continuous – tło sytuacji w przeszłości

Czas ten opisuje też czynności, które trwały, gdy nagle wydarzyło się coś innego (wtedy dla drugiej czynności używamy czasu Past Simple), np.

I was sleeping when my wife came.
Spałem, gdy przyszła moja żona.


Odróżnienie tego, czy czynności są dokonane, czy nie, w wielu przypadkach (choć nie wszystkich) pozwoli nam wybrać odpowiedni czas – Past Continuous dla czynności niedokonanych, Past Simple dla dokonanych, np.:

 • he was going – szedł

 • he went – poszedł

 • he was reading – czytał

 • he read – przeczytał.

Past Continuous – budowa

Czas ten tworzymy następująco:

podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing


Na przykład:

I was cooking. / We were cooking.
Gotowałem. / Gotowaliśmy.

I was sleeping. / We were sleeping.
Spałem. / Spaliśmy.


Czas Past Continuous jest analogiczny do czasu Present Continuous. Porównaj: 

 • I’m reading a book now.
  Czytam teraz książkę (w tym momencie).

 • I was reading a book at this time yesterday.
  Czytałem książkę wczoraj o tej porze (w konkretnym momencie, ale w przeszłości).

Past Continuous – pytania i przeczenia

Oto, jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Past Continuous:


Zdanie twierdzące

Przeczenie

(dodajemy not do was/were)

Pytanie (stosujemy inwersję)

Krótka odpowiedź

You were having lunch at 2 yesterday.

We weren’t doing anything at 5 yesterday.

Was he sleeping when we came?

Yes, he was. / No, he wasn’t.

Chcesz opanować angielskie czasy?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Past Continuous – krótkie Q&A

 • Jak zbudować zdanie w czasie Past Continuous?
  Zdania w Past Continuous tworzy się według schematu: podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing.

 • Jak tworzymy zdania pytające w czasie Past Continuous?
  Pytania tworzymy przez inwersję podmiotu i operatora, np.: He was still working at 4 o’clock. – O godzinie czwartej on wciąż pracował. → Was he working at 4? – Czy on pracował (był w trakcie pracy) o czwartej?

 • Jak stworzyć przeczenie w czasie Past Continuous?
  Przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika was/were, np. She wasn’t talking to me. – Ona nie mówiła do mnie.

 • Czym się różni Past Continuous od Present Continuous?
  Czas Present Continuous odnosi się do teraźniejszości, a Past Continuous – do przeszłości. O czasie Present Continuous przeczytasz tutaj.

 • Kiedy używa się Past Simple, a kiedy Past Continuous?
  Czasu Past Continuous używamy, gdy mówimy o czynności dłuższej, ciągłej, także dziejącej się w tle, natomiast czasu Past Simple, gdy mowa o czynności krótkiej, nagłej, też przerywającej tę dłuższą.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski. Użyj czasu Past Continuous.

 1. Wczoraj o czwartej jadłem obiad.
  At four o’clock yesterday, I was having lunch.

 2. Prowadziłeś, gdy do ciebie dzwoniłem?
  Were you driving when I called you?

 3. Padało, gdy wracaliśmy do domu.
  It was raining when we were going back home.

 4. O czym dyskutowaliście?
  What were you discussing?

 5. Dyskutowaliśmy o zmianach w firmie.
  We were discussing changes in the company.

 6. Ludzie tańczyli i rozmawiali.
  People were dancing and talking.

 7. W tym czasie w zeszłym roku opalaliśmy się na plaży.
  This time last year, we were sunbathing on the beach.

 8. Nie wyszedłem, bo padał deszcz.
  I didn’t go out because it was raining.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).