Futuro imperfecto – hiszpański czas przyszły

Zastosowanie futuro imperfecto

Futuro imperfecto (czas przyszły prosty) to czas używany do opisywania zdarzeń i nazywania czynności przyszłych. Często występuje z wyrażeniami:

mañana

jutro

pasado mañana

pojutrze

la semana que viene / la próxima semana

w przyszłym tygodniu

el mes que viene / el próximo mes

w przyszłym miesiącu

el año que viene / el próximo año

w przyszłym roku

la semana siguiente

w kolejnym tygodniu

el lunes/martes que viene

w przyszły poniedziałek/wtorek

dentro de (tres horas)

en (unos) diez minutos

za (trzy godziny)

za (jakieś) dziesięć minut


Uwaga! Gdy mowa o bliskiej przyszłości, często używa się też czasu presente de indicativo, np.:

Te espero abajo.
Będę czekał na dole.

Te llamo mañana.
Zadzwonię do ciebie jutro.

Hablamos luego.
Pogadamy później.

Nos vemos el lunes.
Widzimy się w poniedziałek.


O presente de indicativo przeczytasz w naszych artykułach: Odmiana czasowników regularnych w czasie Presente de indicativo i Czasowniki nieregularne w czasie Presente de indicativo.


W porównaniu z konstrukcją ir a + infinitivo czasu futuro imperfecto używamy częściej, gdy wyrażamy przyrzeczenia, przewidujemy, co się może zdarzyć, lub gdy mówimy o przyszłych wydarzeniach i działaniach, których nie jesteśmy pewni, np.

¿Crees que mañana lloverá?
Myślisz, że jutro będzie padać?

Budowa hiszpańskiego czasu przyszłego

Odmiana czasowników regularnych w futuro imperfecto

Wszystkie czasowniki regularne w futuro imperfecto odmieniają się tak samo bez względu na końcówkę (-ar, -er, -ir).
Do czasownika w bezokoliczniku dodajemy końcówki: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.


hablar
rozmawiać

comer
jeść

ir
iść

yo

hablaré
porozmawiam

comeré
zjem

iré
pójdę

hablarás
porozmawiasz

comerás
zjesz

irás
pójdziesz

él/ella/usted

hablará
porozmawia

comerá
zje

irá
pójdzie

nosotros/as

hablaremos
porozmawiamy

comeremos
zjemy

iremos
pójdziemy

vosotros/as

hablaréis
porozmawiacie

comeréis
zjecie

iréis
pójdziecie

ellos/ellas/ustedes

hablarán
porozmawiają

comerán
zjedzą

irán
pójdą


Zwróć uwagę, że prawie wszystkie formy mają akcent graficzny.


Spójrz na przykładowe zdania w futuro imperfecto:

Hablaré con él la semana que viene.
Porozmawiam z nim w przyszłym tygodniu.

Algún día mi hijo será médico.
Pewnego dnia mój syn będzie lekarzem.

Iré al banco de camino a casa.
Pójdę do banku w drodze do domu.

Odmiana czasowników nieregularnych w futuro imperfecto

Niektóre czasowniki odmieniają się nieregularnie. Końcówki pozostają takie same jak w odmianie czasowników regularnych, ale zmienia się temat:

hacer
robić

haré, harás, hará, haremos, haréis, harán

tener
mieć

tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán

decir
mówić

diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán

venir
przychodzić, przyjeżdżać

vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán

poder
móc

podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán

poner
kłaść

pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán

salir
wychodzić

saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán

saber
wiedzieć, umieć

sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán

querer
chcieć, kochać

querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán


Przyjrzyjmy się kilku zdaniom z czasownikami nieregularnymi:

Creo que hará sol.
Myślę, że będzie świecić słońce.

¿Pondrás la lavadora luego?
Włączysz później pralkę?

Todo saldrá bien, te lo aseguro.
Wszystko pójdzie dobrze, zapewniam cię.

Q&A – Preguntas y respuestas

Teraz kolej na szybką powtórkę w formie pytań i odpowiedzi.

 • Kiedy stosujemy czas futuro imperfecto?
  Futuro imperfecto służy do opisywania zdarzeń i nazywania czynności przyszłych. Używamy go, gdy przewidujemy, co się może zdarzyć, lub gdy mówimy o przyszłych wydarzeniach i działaniach, których nie jesteśmy pewni.

 • Jaka jest budowa czasu futuro imperfecto?
  Odmiana regularnych czasowników w hiszpańskim czasie przyszłym wygląda następująco:

  bezokolicznik + końcówki: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án

 • Z jakimi wyrażeniami używamy futuro imperfecto?
  Wyrażenia towarzyszące futuro imperfecto to: mañana (jutro), pasado mañana (pojutrze), la próxima semana (w następnym tygodniu), el mes / el año que viene (w następnym miesiącu), dentro de tres horas (za trzy godziny).

Chcesz opanować hiszpańskie czasy?

Rozpocznij naukę hiszpańskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

¡Hora de práctica!

Czas na ćwiczenia! Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, stosując czas futuro imperfecto.

 1. Jej syn będzie się nazywał Manuel.
  Su hijo se llamará Manuel.

 2. Z nowym prezydentem zmieni się dużo rzeczy, (jeszcze) zobaczysz.
  Con el nuevo presidente, cambiarán muchas cosas, ya verás.

 3. Javier zrobi kolację. Ty nie będziesz musiała jej robić.
  Javier hará la cena. Tú no tendrás que hacerla.

 4. Zobaczymy się niebawem.
  Nos veremos un día de estos.

 5. O której godzinie (oni) jutro przyjadą?
  ¿A qué hora vendrán mañana?

 6. Nie wiem, czy będę mógł, ale postaram się.
  No sé si podré, pero lo intentaré.

Więcej z języka hiszpańskiego

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.