Odmiana czasowników regularnych w czasie Presente de indicativo

Czas teraźniejszy presente de indicativo stosujemy do opisywania naszej codzienności, zwyczajów i tego, co dzieje się w trakcie mówienia. Dziś pokażemy Ci, jak odmieniać czasowniki regularne w języku hiszpańskim w presente de indicativo. Dowiesz się, jak ułatwić sobie odmianę i komunikację na co dzień. Zaczynamy!


Zastosowanie czasu presente de indicativo

Czasu teraźniejszego presente de indicativo używamy, gdy:

 • mówimy o rzeczach generalnych, informacjach ogólnych, które opisują osoby i rzeczy, np.:

  Vivimos en Salamanca.
  Mieszkamy w Salamance.

 • mówimy o czynnościach powtarzających się, np.:

  Empiezo a trabajar a las nueve.
  Zaczynam pracę o dziewiątej.

 • mówimy o częstotliwości, np.:

  Aquí siempre hace calor.
  Tutaj zawsze jest gorąco.
  Nos vemos tres veces al mes.
  Widujemy się trzy razy w miesiącu.

 • mówimy o bliskiej przyszłości, np.:

  Te llamo mañana.
  Zadzwonię do ciebie jutro.
  Bajo un momento a comprar agua.
  Zejdę na chwilę, żeby kupić wodę.

 • podajemy instrukcje, np.:

  Para llegar a mi casa, coges el metro y bajas en Sol.
  Aby dojechać do mojego domu, wsiadasz do metra (dosł. bierzesz metro) i wysiadasz na Sol.


Odmiana czasowników w czasie presente de indicativo

Czasowniki w języku hiszpańskim dzielą się na trzy grupy zależnie od końcówki w bezokoliczniku:

 • grupa I: -ar, np. trabajar – pracować

 • grupa II: -er, np. comer – jeść

 • grupa III: -ir, np. vivir – mieszkać.


Czasowniki I grupy – zakończone na -ar

Czasowniki regularne z końcówką -ar odmieniają się jak czasownik trabajar (pracować):


Odmiana czasownika trabajar (pracować)

yo trabajo

ja pracuję

tú trabajas

ty pracujesz

él/ella/usted trabaja

on/ona/pan/pani pracuje

nosotros/nosotras trabajamos

my pracujemy

vosotros/vosotras trabajáis

wy pracujecie

ellos/ellas/ustedes trabajan

oni/one/państwo pracują


Przykładowe czasowniki regularne zakończone na -ar:

hablar

mówić

bailar

tańczyć

andar

chodzić

trabajar

pracować

terminar

kończyć (się)

estudiar

uczyć się

practicar

ćwiczyć

escuchar

słuchać

cambiar

zmieniać (się)

enseñar

uczyć (kogoś), pokazywać

esperar

czekać, mieć nadzieję

llegar

przyjeżdżać

comprar

kupować

fumar

palić (papierosy)

llamar

dzwonić

necesitar

potrzebować

cantar

śpiewać

viajar

podróżować

pasar (tiempo)

spędzać (czas)

pasar

dziać się

mirar

patrzeć

pagar

płacić

preguntar

pytać

gastar

wydawać


Czasowniki II grupy (-er)

Czasowniki regularne z końcówką -er odmieniają się jak czasownik comer (jeść, jeść obiad):

yo como

ja jem

tú comes

ty jesz

él/ella/usted come

on/ona/pan/pani je

nosotros/nosotras comemos

my jemy

vosotros/vosotras coméis

wy jecie

ellos/ellas/ustedes comen

oni/one/państwo jedzą


Przykładowe czasowniki regularne zakończone na -er:

comer

jeść, jeść obiad

beber

pić

leer

czytać

deber

musieć (mieć powinność), być komuś coś winnym

meter

wkładać

vender

sprzedawać

ver

widzieć

creer

myśleć, wierzyć


Czasowniki III grupy – zakończone na -ir

Czasowniki z końcówką -ir odmieniamy tak samo jak czasowniki z końcówką -er z wyjątkiem osób nosotros i vosotros. Przyjrzyjmy się odmiana na przykładzie czasownika vivir (żyć, mieszkać):

yo vivo

ja mieszkam

tú vives

ty mieszkasz

él/ella/usted vive

on/ona/pan/pani mieszka

nosotros/nosotras vivimos

my mieszkamy

vosotros/vosotras vivís

wy mieszkacie

ellos/ellas/ustedes viven

oni/one/państwo mieszkają


Przykładowe czasowniki regularne zakończone na -ir:

vivir

żyć, mieszkać

escribir

pisać

abrir

otwierać

descubrir

odkrywać

imprimir

drukować

subir

iść w górę / do góry / na górę


Niektóre z powyższych czasowników występują także z zaimkami zwrotnymi, np.: abrirse – otwierać się, meterse – wtrącać się.


Chcesz zacząć swobodnie mówić po hiszpańsku i bez problemu tworzyć zdania i odmieniać czasowniki?

Rozpocznij naukę hiszpańskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Forma przecząca

Formę przeczącą tworzymy, dodając słowo no przed czasownikiem, np.:

 • Ana trabaja hoy (Ana pracuje dzisiaj) → Ana no trabaja hoy (Ana nie pracuje dzisiaj).


Pytania w czasie Indicativo

Pytania zadajemy, rozpoczynając zdanie od czasownika, np.

¿Trabaja Ana hoy?
Ana dzisiaj pracuje?


Możemy też po prostu dodać znak zapytania przed zdaniem oznajmującym i zaraz po nim, np. Ana trabaja hoy.¿Ana trabaja hoy? (Ana pracuje dzisiaj?)


Q&A – Preguntas y respuestas

 • Jak odmieniać czasowniki w języku hiszpańskim?
  Hiszpańskie czasowniki regularne odmieniają się według trzech typów odmiany. Grupę rozpoznamy po końcówce w bezokoliczniku, a czasownik odmienimy według schematu. Pierwsza grupa to czasowniki zakończone na -ar, druga na -er, a trzecia na -ir.

¡Hora de práctica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, stosując zasady opisane powyżej. Rozpoznaj grupę odmiany danego czasownika i zapisz go w odpowiedniej formie w zdaniach.

 1. Pogoda zmienia się.
  El tiempo cambia.

 2. Zawsze jemy obiad w tej restauracji.
  Siempre comemos en este restaurante.

 3. Dlaczego potrzebujesz pieniędzy?
  ¿Por qué necesitas dinero?

 4. Nie piszę maili. Zawsze dzwonię.
  No escribo correos. Siempre llamo.

 5. Pracuję dużo i uczę się też angielskiego.
  Trabajo mucho y también estudio inglés.

 6. Czy myślisz, że to prawda? Ja myślę, że nie.
  ¿Crees que es verdad? Yo creo que no.

 7. W swojej książce autor opisuje społeczeństwo hiszpańskie.
  En su libro el autor describe la sociedad española.

 8. Dzieci nie słuchają radia.
  Los niños no escuchan la radio.

 9. Tańczycie salsę?
  ¿Bailáis salsa?

 10. Mieszkacie w dużym mieście?
  ¿Vivís en una ciudad grande?

Więcej z języka hiszpańskiego

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.