Czasowniki nieregularne w czasie Presente de indicativo

W języku hiszpańskim jest wiele czasowników nieregularnych. W tym artykule omówimy te najczęściej używane.

Nieregularna 1 os. lp.

Do pierwszej grupy należą czasowniki, które w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego nieregularną mają jedynie formę 1. os. l. poj. (yo). Poza tym odmieniają się jak czasowniki regularne (Zobacz artykuł o regularnej odmianie: tutaj). Ich końcówki zależą od tego, czy bezokolicznik kończy się na:

 • -ar, np. dar – dawać;

 • -er, np. saber – wiedzieć, umieć; poner – kłaść, włączać; conocer – znać; traer – przynosić; coger – brać;

 • -ir, np. salir – wychodzić.

Oto lista czasowników, w których odmianie jedynie forma 1. os. lp. jest nieregularna, a pozostałe formy są regularne:

dar – dawać

yo doy

saber – wiedzieć

yo sé

traer – przynosić

yo traigo

salir – wychodzić

yo salgo

poner – kłaść

yo pongo

hacer – robić

yo hago

coger – brać*

yo cojo

conocer – znać

yo conozco

conducir – prowadzić samochód

yo conduzco

ofrecer – oferować

yo ofrezco

traducir – tłumaczyć

yo traduzco

producir – produkować

yo produzco

* W czasowniku coger pierwszą formę zapisujemy ze spółgłoską j. Gdybyśmy zapisali ją z literą g, musielibyśmy wymówić tę formę jak polskie /g/, bo jeśli po g występuje o, a, u, czytamy je jak polskie /g/.

Nieregularna 1 i 2 os. lp.

Czasownik oír (słyszeć) odmienia się nieregularnie, z wyjątkiem 1. i 2. os. lm.:

yo

oigo

oyes

él/ella/usted

oye

nosotros/-as

oímos

vosotros/-as

oís

ellos/ellas/ustedes

oyen

Chcesz zapamiętać hiszpańskie czasowniki nieregularne i wyjątki raz na zawsze?

Rozpocznij naukę hiszpańskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Wymiana e → i

Kolejna grupa czasowników nieregularnych odmienia się w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego według tzw. odmiany z obocznością ei, co oznacza, że samogłoska e w temacie czasownika zamienia się na i we wszystkich osobach oprócz 1. i 2. os. lm. Końcówki są takie same jak te czasowników regularnych zakończonych na -ir. Tak odmieniają się m.in.:

 • pedir – prosić

 • seguir – kontynuować, podążać za, śledzić, obserwować

 • repetir – powtarzać

 • seguir – kontynuować

 • conseguir – dostać, zdołać coś zrobić

 • servir – serwować, służyć

 • corregir – poprawiać

 • elegir – wybierać

 • medir – mierzyć.

Sprawdźmy na przykładzie czasownika pedir:

yo

pido

pides

él/ella/usted

pide

nosotros/-as

pedimos

vosotros/-as

pedís

ellos/ellas/ustedes

piden


Uwaga! Podobnie odmienia się też czasownik decir, z tym że forma 1. os. lp. yo to digo.

Yo digo.
Ja mówię.

Wymiana e → ie

Wiele czasowników odmienia się w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego z obocznością samogłoskową eie. Ich końcówki zależą od tego, czy bezokolicznik kończy się na -ar, -er czy -ir, np.:


pensar
myśleć

entender
rozumieć

preferir
woleć

yo

pienso

entiendo

prefiero

piensas

entiendes

prefieres

él/ella/usted

piensa

entiende

prefiere

nosotros/-as

pensamos

entendemos

preferimos

vosotros/-as

pensáis

entendéis

preferís

ellos/ellas/ustedes

piensan

entienden

prefieren


Podobnie odmieniają się czasowniki:

 • querer – chcieć

 • tener – mieć*

 • empezar – zaczynać

 • cerrar – zamykać

 • perder – tracić, gubić

 • venir – przychodzić*

 • encender – włączać

 • calentar – podgrzewać

 • sentir – czuć.

* Czasowniki tener i venir mają dodatkowo nieregularną formę 1. os. lp.: yo tengo, yo vengo.

Zamiana o → ue

Istnieje też wiele czasowników, które w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego odmieniają się podobnie jak poder, czyli wg odmiany z obocznością oue. Oznacza to, że samogłoska o w ich temacie zmienia się na ue we wszystkich osobach oprócz 1. i 2. os. lm.. Ich końcówki zależą od tego, czy bezokolicznik kończy się na -ar, -er czy -ir.


Przyjrzyjmy się tej zmianie na przykładzie czasownika poder (móc):

yo

puedo

puedes

él/ella/usted

puede

nosotros/-as

podemos

vosotros/-as

podéis

ellos/ellas/ustedes

pueden


Inne czasowniki z tej grupy to:

 • encontrar – znajdować

 • volver – wracać 

 • costar – kosztować

 • dormir – spać

 • soñar – śnić

 • sonar – dzwonić, np. o budziku

 • recordar – pamiętać

 • contar – opowiadać, liczyć

 • colgar – wieszać

 • volar – latać.

Zamiana u → ue

W odmianie czasownika jugar (grać, bawić się) samogłoska u zmienia się na ue we wszystkich osobach oprócz nosotros i vosotros (oboczność uue). Jego końcówki są takie same jak te czasowników regularnych zakończonych na -ar. Odmiana wygląda następująco:

yo

juego

juegas

él/ella/usted

juega

nosotros/-as

jugamos

vosotros/-as

jugáis

ellos/ellas/ustedes

juegan

Całkowita nieregularna odmiana

Czasownik ir odmienia się nieregularnie we wszystkich osobach:

yo

voy

vas

él/ella/usted

va

nosotros/-as

vamos

vosotros/-as

vais

ellos/ellas/ustedes

van

Zapamiętaj

Istnieje kilka grup czasowników z nieregularną odmianą:

 • nieregularna 1 os. lp.

 • z obocznością: e → i, e → ie, o → ue, u → ue

 • całkowitą nieregularną odmianą.

¡Hora de práctica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, stosując zasady opisane powyżej.

 1. Po pracy często chodzę na siłownię.
  Después del trabajo, a menudo voy al gimnasio.

 2. Dam ci mój numer telefonu.
  Te doy mi número de teléfono.

 3. Zawsze wkładam mleko do lodówki.
  Siempre pongo la leche en la nevera.

 4. Znamy bardzo dobrze to miasto.
  Conocemos muy bien esta ciudad.

 5. Słyszysz ten hałas? A wy? Słyszycie ten hałas?
  ¿Oyes este ruido? ¿Y vosotros? ¿Oís este ruido?

 6. Wracam jutro.
  Vuelvo mañana.

 7. O której zaczyna się koncert?
  ¿A qué hora empieza el concierto?

 8. Dziś wychodzę o piątej.
  Hoy salgo a las cinco.

 9. Nic nie pamiętam.
  No recuerdo nada.

 10. Zamykamy o dziesiątej wieczorem.
  Cerramos a las diez de la noche.

Więcej z języka hiszpańskiego

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.