Odmiana czasownika być po angielsku

Czasownik TO BE – charakterystyka

Czasownik to be (być) to podstawowy czasownik, który należy do najczęściej używanych angielskich słów. Tworzy przeróżne wyrażenia i używamy go do opisów, aby mówić m.in. o osobach, cechach, przynależności, miejscu i czasie. To be wykorzystujemy także jako czasownik posiłkowy, pomocniczy (auxiliary verb) w konstrukcji niektórych czasów (np. Present Continuous, Past Continuous).

Poznaj podstawowe informacje o czasowniku być!

Odmiana czasownika TO BE, czyli odmiana czasownika być po angielsku

Zacznijmy od odmiany czasownika to be.

Odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym

I am (I’m)

ja jestem

you are (you’re)

ty jesteś

he is (he’s)

on jest

she is (she’s)

ona jest

it is (it’s)

to jest

we are (we’re)

my jesteśmy

you are (you’re)

wy jesteście

they are (they’re)

oni są


Zapamiętaj, że zaimek I (ja) zawsze piszemy wielką literą. W nawiasach podane zostały skrócone formy często używane w języku codziennym. Są one połączeniem podmiotu i czasownika.


To, czy użyjemy pełnej, czy krótkiej formy, zależy od nas i kontekstu. Pełna forma brzmi bardziej formalnie i używana jest częściej w piśmie. W języku codziennym częściej usłyszymy wersje skrócone. Porównaj:

You're always right. You're never wrong.
Zawsze masz rację. Nigdy się nie mylisz.

You are very helpful. Thank you.
Bardzo mi pomogłeś (dosł. Jesteś bardzo pomocny). Dziękuję.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym

Czasownik to be jest nieregularny i w czasie przeszłym Past Simple ma dwie formy: was lub were.


I was

ja byłem/byłam

you were

ty byłeś/byłaś

he was

on był

she was

ona była

it was

ono/to było

we were

my byliśmy/byłyśmy

you were

wy byliście/byłyśmy

they were

oni/one były


Zauważ, że w czasie przeszłym nie skracamy czasownika i nie łączymy go z zaimkiem.


Więcej o czasie Past Simple i jego użyciu przeczytasz w artykule: Past Simple – czas przeszły prosty.

Chcesz opanować odmianę angielskich czasowników?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Budowa zdań z czasownikiem TO BE – jak zbudować zdanie z TO BE?

Pytania z TO BE

Przyjrzyjmy się teraz budowie pytań z TO BE. Aby zadać pytanie z czasownikiem być, zmieniamy porządek zdania. Formę czasownika stawiamy przed podmiotem:

TO BE + podmiot + reszta zdania?

A więc stosujemy tzw. inwersję. Czyli:

 • Am I…? / Was I?

 • Are you…? / Were you?

 • Is she…? / Was she?

 • Are we…? / Were we?

 • Are you…? / Were you?

 • Are they…? / Were they?


Porównaj tworzenie pytań z to be w czasie teraźniejszym:

He is at home.
On jest w domu.

Is he at home?
Czy on jest w domu?


A teraz spójrz na zdania w czasie przeszłym:

She was here last Monday.
Była tu w zeszły poniedziałek.

Was she here last Monday?
Czy ona tutaj była w zeszły poniedziałek?


Na pytania zwykle nie odpowiadamy tylko yes czy no, ale używamy tzw. krótkich odpowiedzi. Na przykład:

Are you happy?
Jesteś szczęśliwy?

Yes, I am.
Tak (dosł. Tak, jestem).

No, I am not.
Nie (dosł. Nie, nie jestem).


O zadawaniu pytań w języku angielskim przeczytasz w artykule: Tworzenie pytań w języku angielskim.


Ciekawostka!

Gdy mówimy o wieku, w języku angielskim używamy czasownika być, nie mieć. Częstym błędem jest np. konstrukcja I have 29 years. Mówimy: I’m 29 years old. Możemy ominąć wyrazy years old i powiedzieć krótko: I’m 29.

Przeczenia z TO BE

W zdaniu przeczącym do czasownika to be dodajemy not (nie), np.:

You’re happy. You aren’t / You are not happy.
Jesteś szczęśliwy. → Nie jesteś szczęśliwy.


Możemy tworzyć łączenia, czyli formy skrócone. Skracanie czasownika to be w zdaniach przeczących może odbywać się na dwa sposoby: z podmiotem zdania lub ze słowem przeczącym not. Oto skrócone formy:

I’m not

you’re not

you aren’t

he’s not

he isn’t

she’s not

she isn’t

it’s not

it isn’t

we’re not

we aren’t

you’re not

you aren’t

they’re not

they aren’t


Uwaga! Pamiętaj, że nie ma możliwości połączenia czasownika am z not (amn’t).


Analogicznie w czasie przeszłym forma przecząca to be to wasn't (was + not) i weren't (were + not).

Powtórka Q&A

 • Jak się odmienia czasownik być po angielsku?
  W czasie teraźniejszym odmiana czasownika to be (być) wygląda następująco: I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are

 • Jak tworzyć pytania z to be?
  Pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję (czasownik to be stawiamy przed podmiotem), np.: You’re / You are happy. – Jesteś szczęśliwy. → Are you happy? – Czy jesteś szczęśliwy?

 • Jak wyglądają zdania przeczące z to be?
  Przeczenia tworzymy przez dodanie not do odmienionego czasownika to be, np.: You’re happy. You aren’t / You are not happy. – Nie jesteś szczęśliwy.

Practice time!

Przetłumacz zdania z języka polskiego na angielski. Użyj odpowiedniej formy czasownika to be. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach możemy zapisać to be w formie dłuższej i skróconej.

 1. Czy on jest wysoki, czy niski?
  Is he tall or short?

 2. Było ciemno i bałam się.
  It was dark, and I was afraid.

 3. Czy jest zimno?
  Is it cold?

 4. Czy egzamin był trudny? Nie, nie był. Pytania były proste.
  Was the exam difficult? No, it wasn’t / was not. The questions were easy.

 5. To jest fantastyczne.
  It is fantastic. / It’s fantastic.

 6. To jest łatwe. To nie jest trudne.
  It is easy. It is not difficult. / It’s easy. It’s not / isn’t difficult.

 7. Czy spotkanie było długie?
  Was the meeting long?

 8. Ona nie jest Amerykanką.
  She is not American. / She's not American.

 9. Byłam chora w zeszłym tygodniu.
  I was sick last week.

 10. Oni byli w Hiszpanii zeszłego lata.
  They were in Spain last summer.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).