Porozmawiajmy o liczbach – hiszpańskie liczebniki główne

Hiszpańskie liczebniki, podobnie jak polskie, dzielimy na główne i porządkowe. Liczebniki główne po hiszpańsku to números cardinales. Służą do wyrażania ilości. Dzięki nim możemy swobodnie mówić o cenach, podawać godziny spotkania czy obliczyć wymiary. Z artykułu dowiesz się też, czym różnią się hiszpańskie liczebniki od polskich i w jakich sytuacjach ich używać.


Liczebniki główne od 0 do 99

Hiszpańskie liczebniki mają taką samą formę bez względu na rodzaj rzeczownika, któremu towarzyszą. Mówimy więc na przykład dos gatos (dwa koty) i dos gatas (dwie kotki). Spójrz na poniższe liczby:


1 – uno/un/una

11 – once

2 – dos

12 – doce

3 – tres

13 – trece

4 – cuatro

14 – catorce

5 – cinco

15 – quince

6 – seis

16 – dieciséis

7 – siete

17 – diecisiete

8 – ocho

18 – dieciocho

9 – nueve

19 – diecinueve

10 – diez

20 – veinte


Zero to po hiszpańsku cero.

Jak widać w tabeli, wyjątkiem jest liczebnik uno (jeden), który:

 • przed rzeczownikiem rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej gubi końcówkę -o i przyjmuje formę un, np.: un chico, veintiún chicos, treinta y un chicos

 • przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego przybiera formę una, np.: una chica, veintiuna chicas, treinta y una chicas.


Również liczebniki oznaczające setki, począwszy od dwustu, zmieniają końcówkę zależnie od rodzaju rzeczownika, któremu towarzyszą, np.:

 • doscientos dólares – dwieście dolarów

 • doscientas coronas – dwieście koron.


Więcej o rodzaju rzeczowników i tworzeniu liczby mnogiej przeczytasz tutaj.


Kolejne liczebniki oznaczające dziesiątki to:

30 – treinta

40 – cuarenta

50 – cincuenta

60 – sesenta

70 – setenta

80 – ochenta

90 – noventa

Liczebniki złożone – dwudziestka

Z liczebnikiem veinte (20) poszczególne określenia jedności, jak uno, dos itd., piszemy łącznie, np.:

21 – veintiuno/veintiún/veintiuna

22 – veintidós.

Zauważ, że dodatkowo samogłoska e zamienia się na i


Liczebnika veintiún używamy, gdy zamierzamy postawić po nim rzeczownik. Gdy występuje on samodzielnie, np. przy liczeniu, mówimy veintiuno. Podobnie jest wszędzie tam, gdzie występuje liczebnik jeden, np. cincuenta y un millones – pięćdziesiąt jeden milionów.

Liczebniki złożone od 31 do 99

Liczebniki od 31 do 99, czyli liczebniki złożone, piszemy osobno, dodając y, np.:

31 – treinta y uno

43 – cuarenta y tres

55 – cincuenta y cinco

78 – setenta y ocho

82 – ochenta y dos.

Sto i setki

Sto w języku hiszpańskim to cien. Wszystkie liczby ponad sto mają formę ciento, np.

101 – ciento uno/ciento un / ciento una

120 ciento veinte.


Kolejne setki to:

200 – doscientos/doscientas

300 – trescientos/trescientas

400 – cuatrocientos/cuatrocientas

500 – quinientos/quinientas

600 – seiscientos/seiscientas

700 – setecientos/setecientas

800 – ochocientos/ochocientas

900 – novecientos/novecientas


Pamiętaj, że setki przyjmują dwie formy w zależności od tego, czy rzeczownik, który po nich stoi, jest rodzaju męskiego, czy żeńskiego, np.

 • quinientos dólares – pięćset dolarów

 • cuatrocientas libras – czterysta funtów (libra to w języku hiszpańskim rzeczownik rodzaju żeńskiego, dlatego mówimy cuatrocientas).

Tysiące

Po hiszpańsku nie mówimy un mil (jeden tysiąc), tylko po prostu mil (tysiąc). W dodatku liczebnik ten nie ma formy liczby mnogiej, więc napiszemy:

 • ocho mil – osiem tysięcy, a nie ocho miles.


Miles możemy natomiast użyć, gdy nie podajemy konkretnej liczby, ale dodajemy wtedy dodajemy przyimek de, np.:

 • miles de personas – tysiące osób

 • miles de veces – tysiące razy.

Miliony miliardów

Następne liczby to miliony i miliardy:

 • un millón – milion

 • dos millones – dwa miliony

 • mil millones – miliard

 • cinco mil millones – pięć miliardów.

Chcesz swobodnie mówić o cenach, podawać godziny spotkania czy negocjować stawki po hiszpańsku?

Rozpocznij naukę hiszpańskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.

Zapamiętaj

 • Hiszpańskie liczebniki główne są nieodmienne, wyjątek stanowi uno (jeden) oraz setki. Powiemy: un chico – jeden chłopak, una chica – jedna dziewczyna, quinientos hombres – pięciuset mężczyzn, quinientas mujeres – pięćset kobiet.

 • Liczebniki główne najczęściej zapisujemy osobno, dodając spójnik y, np. 35 – treinta y cinco. Z liczebnikiem veinte (20) poszczególne liczby piszemy łącznie i tworzą one jedno słowo: 23 – veintitrés. Dodatkowo samogłoska e zamienia się na i.

 • Po hiszpańsku liczebnik tysiąc nie ma formy liczby mnogiej, więc napiszemy: nueve mil – dziewięć tysięcy, a nie nueve miles.

Q&A – Preguntas y respuestas

 • Czy odmieniamy hiszpańskie liczebniki główne?
  W większości liczebniki główne są nieodmienne. Wyjątek stanowi uno (jeden) oraz setki. Powiemy: un chico – jeden chłopak, una chica – jedna dziewczyna, quinientos hombres – pięciuset mężczyzn, quinientas mujeres – pięćset kobiet.

 • Jak po hiszpańsku zapisujemy liczebniki główne?
  Z liczebnikiem veinte (20) poszczególne liczby 2, 3, 4 itd. piszemy razem i tworzą one jedno słowo. Dodatkowo samogłoska e zamienia się na i: 21 – veintiuno, 24 – veinticuatro. W przypadku liczebników od 30 do 90 nie łączymy słów, tylko dodajemy y, np.: 55 – cincuenta y cinco.

¡Hora de práctica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, zapisz liczebniki zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 1. Trzydzieści pięć centów.
  Treinta y cinco céntimos.

 2. Mój kuzyn sprzedaje mieszkanie za trzysta tysięcy euro.
  Mi primo vende el piso por trescientos mil euros.

 3. O jedenastej idę spać.
  A las once voy a dormir.

 4. Dwadzieścia dwie strony.
  Veintidós páginas.

 5. Czytam co najmniej jedną książkę w miesiącu, dwanaście książek w roku.
  Leo al menos un libro al mes, doce libros al año.

 6. O siódmej jem śniadanie.
  A las siete desayuno.

 7. Dziewięć dni i osiem godzin.
  Nueve días y ocho horas.

 8. Tysiące ludzi potrzebuje pomocy.
  Miles de personas necesitan ayuda.

Więcej z języka hiszpańskiego

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.