Kwadrans z angielskim – little vs a little

Kwantyfikatory a little oraz little zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy stoi przed nimi przedimek nieokreślony a, a dodatkowo używamy ich tylko z konkretnym rodzajem rzeczowników, a mianowicie z rzeczownikami niepoliczalnymi. Poznaj różnice między little i a little.

little – mało

little + rzeczownik niepoliczalny = mało


Na przykład:

There’s little snow this year.
W tym roku jest mało śniegu.

a little – trochę

a little + rzeczownik niepoliczalny = trochę


Na przykład:

Can I have a little pineapple juice?
Czy mogę prosić trochę soku ananasowego?

little vs a little – różnice

Przyjrzyj się różnicy między little oraz a little w tabeli:

 

Rzeczowniki niepoliczalne

Kwantyfikator

a little

little

Znaczenie

trochę

mało

Przykład

a little milk

little milk

Tłumaczenie

trochę mleka

mało mleka


Porównaj:

They made a little money in Germany.
Zarobili trochę pieniędzy w Niemczech.

They made little money in Germany.
Zarobili mało pieniędzy w Niemczech.

Uwaga: W języku angielskim pieniądze są niepoliczalne, dlatego w powyższych zdaniach zostały użyte kwantyfikatory a little i little.


There’s very little food in the fridge.
Jest bardzo mało jedzenia w lodówce (niewystarczająco, żeby coś zrobić).

There’s a little food in the fridge.
Jest trochę jedzenia w lodówce (wystarczająco, żeby coś zrobić).


Możemy powiedzieć, że przedimek a wprowadza informację pozytywną, że posiadamy pewną ilość czegoś. Nie jest ona duża, ale jest dla nas wystarczająca. Brak przedimka a oznacza, że czegoś jest bardzo mało lub za mało, niewystarczająco, żeby coś zrobić.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych par jak little i a little?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Zapamiętaj!

Określeń little i a little stosujemy wyłącznie z rzeczownikami niepoliczalnymi. Odpowiednikami używanymi z rzeczownikami policzalnymi, czyli takimi które łatwo policzyć i od których można utworzyć liczbę mnogą, są określenia few oraz a few (przeczytasz o nich w poprzednim Kwadransie z angielskim: few vs a few.

A little (+ rzeczownik niepoliczalny) i a few (+ rzeczownik policzalny) tłumaczymy odpowiednio jako trochę i kilka. Bez przedimka a oba słowa tłumaczymy jako mało.

Więcej o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych przeczytasz tutaj.

Practice time!

Uzupełnij zdania, używając little lub a little.

 1. Don’t add too much salt. Just ______ will be enough.
  Don’t add too much salt. Just a little will be enough. (Nie dodawaj za dużo soli. Trochę wystarczy.)

 2. We should buy our son a new laptop, but we can’t afford it this year. We have very _____ money.
  We should buy our son a new laptop, but we can’t afford it this year. We have very little money. (Powinniśmy kupić synowi nowy laptop, ale w tym roku nas na to nie stać. Mamy bardzo mało pieniędzy.)

 3. There’s ______ food in the fridge. Not a lot, but enough for the two of us.
  There’s a little food in the fridge. Not a lot, but enough for the two of us. (Jest trochę jedzenia w lodówce. Nie dużo, ale wystarczy dla naszej dwójki.)

 4. Do you drink much coffee? No, only ______.
  Do you drink much coffee? No, only a little. (Pijesz dużo kawy? Nie, tylko trochę.)

 5. There’s very ______ water in Africa.
  There’s very little water in Africa. (W Afryce jest bardzo mało wody.)

 6. Can you speak French? ______.
  Can you speak French? A little. (Umiesz mówić po francusku? Trochę.)

 7. I have very ______ time now. Can we talk tomorrow?
  I have very little time now. Can we talk tomorrow? (Mam teraz bardzo mało czasu. Możemy porozmawiać jutro?)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).