Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Rzeczowniki w języku angielskim, podobnie jak w wielu innych językach, dzielą się na policzalne i niepoliczalne. Choć podział ten może wydawać się intuicyjny, przynosi ze sobą pewne wyzwania dla osób uczących się angielskiego. Kluczem do zrozumienia i poprawnego stosowania rzeczowników jest nie tylko ich klasyfikacja, ale również umiejętność doboru odpowiednich określeń ilości. Wyrażenia takie jak much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little  odgrywają w tym kontekście kluczową rolę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym kategoriom oraz wyrażeniom ilościowym.

Rzeczowniki policzalne 

Rzeczowniki policzalne to takie, które opisują to, co łatwo policzyć, i od których można utworzyć liczbę mnogą, np.: books – książki, boxes – pudełka, chairs – krzesła, children – dzieci, flowers – kwiaty.

Łączą się z następującymi określeniami:

 • a lot of – dużo (stosowane w zdaniach oznajmujących), np.:

He watches a lot of films.
On ogląda dużo filmów.

 • many – dużo (zwykle używane w pytaniach i przeczeniach), np.:

Were there many people at the meeting?
Czy było dużo osób na spotkaniu?

There weren’t many people at the meeting.
Nie było dużo osób na spotkaniu.

 • few – mało, np.:

I have very few options.
Mam bardzo mało możliwości.

 • a few – kilka, np.:

I have a few options.
Mam kilka możliwości.

 • some – kilka, np.:

There are some people in the waiting room.
Jest kilka osób w poczekalni.

Gdy po a lot of nie ma rzeczownika, używamy tylko a lot. Porównaj:

I read a lot of books.
Czytam dużo książek.

I read a lot.
Dużo czytam.

She eats a lot of sweets.
Ona je dużo słodyczy.

She eats a lot.
Ona dużo je.

A few często pojawia się w wyrażeniach:

 • a few minutes ago – parę minut temu

He left a few minutes ago.
On wyszedł parę minut temu.

 • a few days ago – parę dni temu

I started a new job a few days ago.
Zaczęłam nową pracę kilka dni temu.

 • a few questions – kilka pytań

I will ask you a few questions.
Zadam ci kilka pytań.

 • for a few days – na parę dni

I’m leaving for a few days.
Wyjeżdżam na parę dni.

 • a few hours – parę godzin

I need a few hours.
Potrzebuję paru godzin.

Często w znaczeniu kilka, parę używa się też określenia a couple of, np. a couple of days – parę dni.

Zamiast a few można użyć też wyrazu several. On również oznacza kilka, parę, np.:

 • several thousand – parę/kilka tysięcy

 • several questions – parę/kilka pytań.

Rzeczowniki niepoliczalne 

Drugą grupę stanowią rzeczowniki niepoliczalne, które opisują to, co trudno policzyć, np. płyny czy substancje sypkie (water – woda, tea – herbata, sugar – cukier), oraz pojęcia abstrakcyjne takie jak silence – cisza, space – przestrzeń, time – czas czy freedom – wolność. Ponieważ rzeczy wyrażanych przez rzeczowniki niepoliczalne nie da się policzyć, nie występują one w liczbie mnogiej.

Aby określić ilość w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, używamy:

 • a lot of – dużo (stosowane w zdaniach oznajmujących), np.:

They have a lot of money.
Oni mają dużo pieniędzy.

 •  much – dużo (używane w pytaniach i przeczeniach), np.:

Do we have much time?
Czy mamy dużo czasu?

We don’t have much time.
Nie mamy dużo czasu.

 • little – mało

There’s very little food in the fridge.
Jest bardzo mało jedzenia w lodówce (niewystarczająco, żeby coś zrobić).

 • a little – trochę

There’s a little food in the fridge.
Jest trochę jedzenia w lodówce (wystarczająco, żeby coś zrobić).

 • some – trochę, np.:

We still have some time.
Wciąż mamy trochę czasu.

Uwaga! Much oraz many w języku nieformalnym nie wystąpią w zdaniach twierdzących, a jedynie w pytaniach i przeczeniach. Natomiast a lot of, mimo że najczęściej używane jest w zdaniach twierdzących, może pojawić się również w pytaniu lub przeczeniu.

Chcesz podrasować swój angielski, swobodnie stosować rzeczowniki i mówić o ilości?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.

Ciekawostki

Podczas nauki angielskiego często natrafiamy na różnice w stosunku do języka polskiego, które mogą być zaskakujące. Oto kilka ciekawostek dotyczących rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w kontekście obu języków:

 • W polskim mówimy „dwa chleby”, ale po angielsku zawsze używamy formy „bread”, niezależnie od ilości.

  I bought some bread.
  Kupiłem dwa chleby.

 • Choć w polskim możemy powiedzieć „dwa sery”, po angielsku będzie to „some cheese” lub „two pieces of cheese”.

  I want two pieces of cheese.
  Chcę dwa sery. (nie da się dosłownie przetłumaczyć, musimy dodać „pieces”).

 • W polskim mamy „dwie informacje”, ale po angielsku jest to „some information”, bez liczby mnogiej.

  I have some information for you.
  Mam dla Ciebie dwie informacje.

 • Po polsku mówimy „dwie ryby”, mając na myśli dwa osobniki, ale po angielsku używamy „two fish”. Jeśli chcemy mówić o różnych gatunkach ryb, wtedy „fish” staje się policzalne i mówimy „two fishes”.

  I caught two fish.
  Złowiłem dwie ryby.

 • W języku polskim używamy formy „dwa mleka”, ale po angielsku pozostajemy przy „milk”, chyba że chcemy określić ilość – wtedy mówimy na przykład „two glasses of milk”.

Jednostki miary

Ponieważ rzeczowniki niepoliczalne nie występują w liczbie mnogiej, to aby określić ilość rzeczy, które nazywają, możemy zastosować jednostki miary, np.:

 • a bag of flour – opakowanie mąki

 • a bar of chocolate – tabliczka czekolady

 • a bottle of water – butelka wody

 • a carton of milk – karton mleka

 • a cup of tea – filiżanka herbaty

 • a glass of juice – szklanka soku

 • a jar of honey – słoik miodu

 • a kilo of sugar – kilo cukru

 • a loaf/slice of bread – bochenek/kromka chleba

 • a piece of cake – kawałek ciasta

Zobacz kilka zdań z powyższymi określeniami:

Could you give me a glass of juice, please?
Czy mógłbyś podać mi szklankę soku?

I should buy a bag of flour and a carton of milk.
Powinnam kupić opakowanie mąki i karton mleka.

Would you like a piece of cake?
Czy chciałbyś kawałek ciasta?

He gave mi a jar of honey as a gift.
On dał mi słoik miodu jako prezent.

Pytania o ilość

W języku angielskim, gdy chcemy zapytać o ilość, użyjemy jednego z dwóch wyrażeń:

 • How much? (ile?) – to pytanie o rzeczowniki niepoliczalne, np.:

How much money do you have?
Ile masz pieniędzy?

 • How many? (ile?) używamy (w odróżnieniu od how much?) z rzeczownikami policzalnymi, np.:

How many chairs do you need?
Ilu krzeseł potrzebujesz?

Powtórka Q&A

 • Jak po angielsku powiemy ‘dużo’?
  a lot of, many, much

 • W jakich zdaniach zwykle używamy wyrażenia a lot of?
  W zdaniach oznajmujących.

 • W jakich zdaniach zwykle używamy wyrażeń much oraz many?
  W zdaniach przeczących i pytaniach.

 • Z jakimi rzeczownikami używamy wyrażenia a lot of?
  Zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi.

 • Co oznacza some?
  Some użyte z rzeczownikiem policzalnym oznacza ‘kilka/parę’, a z rzeczownikiem niepoliczalnym – ‘trochę’. 

 • Jaka jest różnica pomiędzy many a much?
  Many używamy tylko z rzeczownikami policzalnymi, np. many problems. Much używamy tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi, np. much time.

 • Jak po angielsku powiemy kilka?
  a few, some, a couple of, several

Practice time!

Wykorzystując opisane powyżej zasady, przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski.

 1. Wydaję dużo pieniędzy.
  I spend a lot of money.

 2. Masz wielu przyjaciół w Brystolu?
  Do you have many friends in Bristol?

 3. Ile pieniędzy wydajesz miesięcznie?
  How much money do you spend a month?

 4. Potrzebuję mąki, mleka i kilku jajek.
  I need flour, milk and some eggs.

 5. On dużo zarabia.
  He earns a lot.

 6. Ile macie dzieci?
  How many children do you have?

 7. Widziałam go parę dni temu.
  I saw him a few days ago.

 8. Czy możesz kupić mi tabliczkę czekolady?
  Could you buy me a bar of chocolate, please?

 9. Wczoraj wypiłam trochę wina.
  I drank a little wine yesterday. 

 10. W moim domu nie ma dużo miejsca.
  There isn’t much space in my house.

Więcej z języka angielskiego

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.