Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie.

Brzmi zagadkowo? Już wszystko wyjaśniamy. W uproszczeniu można powiedzieć, że SER służy do opisu cech stałych, ESTAR używamy, gdy mowa o cechach zmiennych i lokalizacji, a konstrukcje z HAY (formą bezosobową czasownika haber) stosujemy, by stwierdzić, że coś istnieje i ile tego jest.

W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER, a o ESTAR poczytasz tutaj.

Czasownik SER – odmiana

Czasownik ser odmienia się następująco:

yo soy

ja jestem

eres

ty jesteś

él/ella/usted es

on/ona/pan/pani jest

nosotros (r. m.) / nosotras (r. ż.) somos

my jesteśmy

vosotros (r. m.) / vosotras (r. ż.) sois

wy jesteście

ellos/ellas/ustedes son

oni/one/państwo są

Form nosotras i vosotras używamy dla grup składających się wyłącznie z osób płci żeńskiej, a nosotros i vosotros – osób płci męskiej lub grup mieszanych. Słowo ustedes może znaczyć panie, panowie lub państwo.

Zastosowanie czasownika SER

Czasownik SER stosowany jest, gdy mówimy o:

 • cechach stałych, takich jak wygląd, charakter, pochodzenie, zawód, stanowisko, relacja towarzyska czy rodzinna

  Esta casa es grande.
  Ten dom jest duży.
  To stała cecha budynku, nie można nagle go zmienić na mały.
  Ella es actriz.
  Ona jest aktorką.
  Ta kobieta jest z zawodu aktorką. Nawet jeśli zmieni profesję, to użyjemy czasownika ser.
  Ellos son de Italia.
  Oni są z Włoch.
  Oni urodzili się we Włoszech, nie możemy cofnąć czasu i tego zmienić.
  Él es muy amable.
  On jest bardzo miły.
  Mówimy tu o charakterze, ta osoba jest na co dzień miła i życzliwa. Gdyby to była wyjątkowa sytuacja, to użylibyśmy czasownika estar.
  Su coche es rojo.
  Ich samochód jest czerwony.
  Ich samochód od zawsze był pomalowany na czerwono, dlatego mówimy o stałej cesze.

 • przynależności

  Este café es mío.
  Ta kawa jest moja.

 • materiale

  Esta camisa es de algodón.
  Ta koszula jest bawełniana.

 • dniu tygodnia, dacie i godzinie

  Hoy es jueves.
  Dziś jest czwartek.
  Hoy es 14 de mayo.
  Dziś jest 14 maja.
  Son las siete y media.
  Jest 7:30.
  Ale:
  Estamos a martes.
  Mamy wtorek.
  Estamos a 14 de agosto.
  Mamy 14 sierpnia.
  Estamos en primavera.
  Mamy wiosnę.

 • osobach (gdy je przedstawiamy)

  Él es Pablo.
  To jest Pablo.

 • wyrażeniach z przymiotnikami

  Es necesario/importante hacer deportes.
  To jest konieczne/ważne, żeby uprawiać sport.

 • miejscu, w którym odbędzie się jakieś wydarzenie, np. koncert, konferencja, spotkanie, wykład itp.

  La reunión es en el palacio.
  Spotkanie jest w pałacu.

Czasownik SER w pytaniach

Pytania zadajemy, rozpoczynając zdanie od czasownika, np. ¿Es Juan profesor?. Możemy też po prostu dodać znak zapytania przed zdaniem oznajmującym i zaraz po nim, np.

 • Juan es profesor.¿ Juan es profesor?

SER w zdaniach przeczących

Przeczenie tworzymy, wstawiając przed czasownikiem słowo no, np. Juan no es profesor. Podobnie jak w języku polskim, jeśli wiadomo, o kim mowa, nie ma potrzeby używania zaimka osobowego (ja, ty, on itd.) jako podmiotu w zdaniu. Nie musimy więc mówić:

 • Nosotros somos amigos de Ana.
  My jesteśmy przyjaciółmi Any.

Wystarczy powiedzieć:

 • Somos amigos de Ana.
  Jesteśmy przyjaciółmi Any.

Dlatego też zaimki osobowe w funkcji podmiotu są zazwyczaj pomijane.

Podsumowanie

Jak widzisz, czasownika SER używamy w wielu sytuacjach. Jest stałym elementem codziennej komunikacji, dlatego znajomość jego odmiany i zastosowania jest kluczowa. Warto pamiętać, że czasownika SER wykorzystujemy, gdy mówimy o stałych cechach.

¡Hora de práctica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, stosując zasady opisane w artykule.

 1. Czy twoja siostra jest brunetką tak jak ty?
  ¿Tu hermana es morena, como tú?

 2. Moje mieszkanie nie jest bardzo duże.
  Mi piso no es muy grande.

 3. Brigit i Petra są Angielkami.
  Birgit y Petra son inglesas.

 4. Czy pani jest fotografką?
  ¿Usted es fotógrafa?

 5. Jest pierwsza po południu.
  Es la una de la tarde.

 6. Nie jestem dentystką, jestem lekarką.
  No soy dentista, soy médica.

 7. Skąd jesteś?
  ¿De dónde eres?

 8. Jestem Ana.
  Soy Ana.

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami osobowymi czasownika ser.

 1. ¿____ buenos amigos de Miguel?
  ¿Sois buenos amigos de Miguel? (Jesteście dobrymi przyjaciółmi Miguela?)

 2. Hoy ____ martes.
  Hoy es martes. (Dzisiaj jest wtorek.)

 3. ¿____ españolas? No, ____ polacas.
  ¿Sois españolas? No, somos polacas. (Jesteście Hiszpankami? Nie, jesteśmy Polkami.)

 4. ¿Ustedes ____ hermanos?
  ¿Ustedes son hermanos? (Są państwo rodzeństwem?)

 5. Y tú, ¿____ español?
  Y tú, ¿eres español? (A ty, jesteś Hiszpanem?)

 6. Mi novia ____ budista.
  Mi novia es budista. (Moja dziewczyna jest buddystką.)

 7. Este libro ____ de Olaf.
  Este libro es de Olaf. (To jest książka Olafa.)

 8. La conferencia ____ en la tercera planta.
  La conferencia es en la tercera planta. (Konferencja jest na trzecim piętrze.

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.