Zacznij zadawać pytania po francusku

W tym artykule podsumujemy temat zdań pytających w języku francuskim. Musimy wiedzieć, że język ten ma trzy „rejestry” (poziomy):

 • la langue soutenue – język staranny, używany najczęściej w piśmie;

 • la langue courante – język standardowy, używany w mowie codziennej;

 • la langue familière – język mówiony potoczny, prosty.

W każdym z tych rejestrów pytania formułujemy nieco inaczej.

Tworzenie pytań w języku starannym

Na tym poziomie języka, zwłaszcza w języku pisanym, pytania budowane są za pomocą inwersji. Przypomnijmy, że inwersja w zdaniu to zmiana szyku wyrazów – postawienie podmiotu po orzeczeniu. Np.:

Fréquentez-vous le lycée ?
Czy uczęszczacie do liceum?

Zwróćmy uwagę na intonację tego typu zdań oraz łączenia międzywyrazowe. Jeśli podmiotem jest zaimek osobowy, łączymy go z czasownikiem za pomocą łącznika, np.:

Où est-il ?
Gdzie on jest?

W trzeciej osobie liczby pojedynczej między czasownik a zaimek wstawiamy literę t, żeby uniknąć spotkania dwóch samogłosek. Dotyczy to czasowników avoir, aller oraz tych zakończonych na -er, np.:

De quoi parle-t-il ?
O czym on mówi?

Où va-t-elle ?
Dokąd ona idzie?

Quel âge a-t-il ?
Ile on ma lat?

Que cherche-t-elle ?
Czego ona szuka?

Pozostałe czasowniki mają w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę -t lub -d i w przypadku inwersji nie wymagają wstawiania dodatkowej litery, np.:

Que fait-elle ?
Co ona robi?

Où part-il ?
Dokąd on wyjeżdża?

D’où vient-elle ?
Skąd ona pochodzi?

Tworzenie pytań w języku standardowym

W języku standardowym używamy często zdań pytających bez inwersji. Zamiast tego stosujemy wyrażenie Est-ce que… ?, aby zadać pytanie Czy…?, np.:

Est-ce que tu apprends la langue allemande à l’école ?
Czy uczysz się języka niemieckiego w szkole?

Jeśli pytanie zaczynamy od wyrazu pytającego , comment, qui, que, pourquoi, quand itp., formę est-ce que stawiamy po nim i zachowujemy szyk zdania oznajmującego, np.:

est-ce que tu vas ?
Dokąd idziesz?

Qu’est-ce que nous faisons ce soir ?
Co robimy dziś wieczorem ?

Tworzenie pytań w języku potocznym, mówionym

W języku potocznym pytania zadajemy za pomocą odpowiedniej intonacji. Wyrazy pytające możemy stawiać na początku lub na końcu zdania, np.:

Comment tu t’appelles ? / Tu t’appelles comment ?
Jak się nazywasz?

Qui tu invites ? / Tu invites qui ?
Kogo zapraszasz?

Znaczenie wyrazów pytających i przykłady ich użycia

Poniżej przypominamy listę najczęściej używanych wyrazów i wyrażeń służących do tworzenia pytań w języku francuskim:

 • qui ? (kto? kogo?)

Qui fait du bruit ?
Kto hałasuje?

Qui aimes-tu ?
Kogo kochasz?

 • à qui ? (komu? do kogo? o kim? itp.)

À qui pensez-vous ?
O kim myślicie?

À qui est-ce que tu téléphones ?
Do kogo dzwonisz?

 • avec qui ? (z kim?)

Avec qui part-il ?
Z kim on wyjeżdża?

Il parle avec qui ?
Z kim on rozmawia?

 • de qui ? (o kim?)

De qui est-ce que vous parlez ?
O kim rozmawiacie?

 • de quoi ? (o czym?)

De quoi rêves-tu ?
O czym marzysz?

 • que ? / quoi ?(co?)

Que font-ils ?
Co oni robią?

Tu manges quoi ?
Co jesz?

 •  ? (gdzie? dokąd?)

Où va-t-il ?
Dokąd on idzie?

Il habite où ?
Gdzie on mieszka?

 • d’où ? (skąd?)

D’où vient-elle ?
Skąd ona pochodzi?

D’où est-ce que tu reviens ?
Skąd wracasz?

 • quand ? (kiedy?)

Quand sort-elle ?
Kiedy ona wychodzi?

Quand ils viennent ?
Kiedy oni przychodzą?

 • depuis quand ? (od kiedy?)

Depuis quand est-ce qu’il travaille ici ?
Od kiedy on tu pracuje?

 • jusqu’à quand ? (do kiedy?)

Jusqu’à quand restes-tu en Pologne ?
Do kiedy zostajesz w Polsce?

 • jusqu’à quelle heure ? (do której godziny?)

Jusqu’à quelle heure est-ce que tu restes au bureau ?
Do której godziny zostajesz w biurze?

 • quel ? (który?)

Quel pantalon tu achètes ?
Które spodnie kupujesz?

 • de quelle couleur ? (jakiego koloru?)

De quelle couleur est leur maison ?
Jakiego koloru jest ich dom?

 • de quelle façon ? (w jaki sposób?)

De quelle façon vous réparez vos vélos ?
W jaki sposób reperujecie swoje rowery?

 • à quelle heure ? (o której godzinie?)

À quelle heure va-t-elle chez le coiffeur ?
O której godzinie ona idzie do fryzjera?

 • comment ? (jak? jaki?)

Comment va-t-il ?
Jak on się miewa?

Comment est Max ?
Jaki jest Max?

 • pourquoi ? (dlaczego?)

Pourquoi part-il ?
Dlaczego on wyjeżdża?

UWAGA! Po pourquoi nie możemy zastosować inwersji z użyciem rzeczownika po czasowniku, np. Pourquoi part Jean? – Dlaczego Jean wyjeżdża ? (Mówimy: Pourquoi est-ce que Jean part ?)

Wyraz pytający qui ?

Wyraz pytający qui ? (kto?) na początku zdania odnosi się do podmiotu. Szyk zdania jest więc taki sam jak w zdaniu oznajmującym. W języku codziennym pytanie o podmiot zadamy też, używając Qui est-ce qui… ? – Kto…?

Qui dit ça ?
Kto to mówi ?

Qui est-ce qui dit ça ?
Kto to mówi ?

Porównaj pytanie o podmiot i dopełnienie:

 • Qui est-ce qui… ? – pytanie o podmiot: Kto…?, np.:

Qui est-ce qui connaît la réponse ?
Kto zna odpowiedź?

 • Qui est-ce que… ? – pytanie o dopełnienie czasownika Kogo…?, np.:

Qui est-ce que tu connais ?
Kogo ty znasz?

Wyraz pytający que

Wyrazu que na początku zdania możemy użyć tylko w języku starannym, kiedy stosujemy inwersję, np.:

Que font les enfants ?
Co robią dzieci ?

W języku mówionym nie możemy zacząć zdania od samego que (nie powiemy: Que tu cherches ? – Czego szukasz?). W tej sytuacji używamy formy Qu’est-ce que… ? – Co…? Czego…?

Qu’est-ce que tu cherches ?
Czego szukasz ?

Jeśli w mowie potocznej wyraz que przenosimy na koniec zdania, przyjmuje on formę quoi:

Tu cherches quoi ?
Czego szukasz?

Podsumowanie

Jak widać, pytania po francusku to wcale nie taki łatwy temat. Jednak jego opanowanie jest niezbędne do swobodnego posługiwania się językiem. Pamiętaj o tym, że inwersję stosujemy głównie w formie pisemnej, a w mowie potocznej używamy zwrotu est-ce que oraz intonacji. Poniżej znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz przedstawione zasady.

Entraînons-nous !

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na francuski. Każde pytanie zadaj na trzy sposoby, stosując zasady opisane w artykule (jedno pytanie na każdy rejestr języka). Uwaga, niektóre pytania mogą mieć tylko dwie formy!

 1. Jak się czujecie?
  Comment allez-vous ? / Comment est-ce que vous allez ? / Vous allez comment ?

 2. Skąd pochodzi Pierre?
  D’où vient Pierre ? / D’où est-ce que Pierre vient ? / Pierre vient d’où ?

 3. Jaka jest pogoda?
  Quel temps fait-il ? / Quel temps est-ce qu’il fait ? / Il fait quel temps ?

 4. Dlaczego Léa płacze?
  Pourquoi est-ce que Léa pleure ? / Pourquoi Léa pleure ?

 5. Z kim rozmawia Sylvie?
  Avec qui parle Sylvie ? / Avec qui est-ce que Sylvie parle ? Sylvie parle avec qui ?

 6. Kto tam jest?
  Qui est là ? Qui est-ce qui est là ?

 7. Co kupujesz na urodziny Zoé?
  Que achètes-tu pour l’anniversaire de Zoé ? / Qu’est-ce que tu achètes pour l’anniversaire de Zoé ? / Tu achètes quoi pour l’anniversaire de Zoé ?

 8. Kiedy wracacie?
  Quand revenez-vous ? / Quand est-ce que vous revenez ? / Vous revenez quand ?

 9. Gdzie on teraz pracuje?
  Où travaille-t-il maintenant ? / Où est-ce qu’il travaille maintenant ? / Où il travaille maintenant ?

 10. Znasz jakąś małą włoską restaurację?
  Connais-tu un petit restaurant italien ? / Est-ce que tu connais un petit restaurant italien ? / Tu connais un petit restaurant italien ?


Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.