Zacznij zadawać pytania po francusku

W tym artykule podsumujemy temat zdań pytających w języku francuskim. Musimy wiedzieć, że język ten ma trzy „rejestry” (poziomy):

 • la langue soutenue – język staranny, używany najczęściej w piśmie;

 • la langue courante – język standardowy, używany w mowie codziennej;

 • la langue familière – język mówiony potoczny, prosty.

W każdym z tych rejestrów pytania formułujemy nieco inaczej.

Tworzenie pytań w języku starannym

Na tym poziomie języka, zwłaszcza w języku pisanym, pytania budowane są za pomocą inwersji. Przypomnijmy, że inwersja w zdaniu to zmiana szyku wyrazów – postawienie podmiotu po orzeczeniu. Np.:

Fréquentez-vous le lycée ?
Czy uczęszczacie do liceum?

Zwróćmy uwagę na intonację tego typu zdań oraz łączenia międzywyrazowe. Jeśli podmiotem jest zaimek osobowy, łączymy go z czasownikiem za pomocą łącznika, np.:

Où est-il ?
Gdzie on jest?

W trzeciej osobie liczby pojedynczej między czasownik a zaimek wstawiamy literę t, żeby uniknąć spotkania dwóch samogłosek. Dotyczy to czasowników avoir, aller oraz tych zakończonych na -er, np.:

De quoi parle-t-il ?
O czym on mówi?

Où va-t-elle ?
Dokąd ona idzie?

Quel âge a-t-il ?
Ile on ma lat?

Que cherche-t-elle ?
Czego ona szuka?

Pozostałe czasowniki mają w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę -t lub -d i w przypadku inwersji nie wymagają wstawiania dodatkowej litery, np.:

Que fait-elle ?
Co ona robi?

Où part-il ?
Dokąd on wyjeżdża?

D’où vient-elle ?
Skąd ona pochodzi?

Tworzenie pytań w języku standardowym

W języku standardowym używamy często zdań pytających bez inwersji. Zamiast tego stosujemy wyrażenie Est-ce que… ?, aby zadać pytanie Czy…?, np.:

Est-ce que tu apprends la langue allemande à l’école ?
Czy uczysz się języka niemieckiego w szkole?

Jeśli pytanie zaczynamy od wyrazu pytającego , comment, qui, que, pourquoi, quand itp., formę est-ce que stawiamy po nim i zachowujemy szyk zdania oznajmującego, np.:

est-ce que tu vas ?
Dokąd idziesz?

Qu’est-ce que nous faisons ce soir ?
Co robimy dziś wieczorem ?

Tworzenie pytań w języku potocznym, mówionym

W języku potocznym pytania zadajemy za pomocą odpowiedniej intonacji. Wyrazy pytające możemy stawiać na początku lub na końcu zdania, np.:

Comment tu t’appelles ? / Tu t’appelles comment ?
Jak się nazywasz?

Qui tu invites ? / Tu invites qui ?
Kogo zapraszasz?

Chcesz zacząć pytać po francusku?

Rozpocznij naukę francuskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Znaczenie wyrazów pytających i przykłady ich użycia

Poniżej przypominamy listę najczęściej używanych wyrazów i wyrażeń służących do tworzenia pytań w języku francuskim:

 • qui ? (kto? kogo?)

Qui fait du bruit ?
Kto hałasuje?

Qui aimes-tu ?
Kogo kochasz?

 • à qui ? (komu? do kogo? o kim? itp.)

À qui pensez-vous ?
O kim myślicie?

À qui est-ce que tu téléphones ?
Do kogo dzwonisz?

 • avec qui ? (z kim?)

Avec qui part-il ?
Z kim on wyjeżdża?

Il parle avec qui ?
Z kim on rozmawia?

 • de qui ? (o kim?)

De qui est-ce que vous parlez ?
O kim rozmawiacie?

 • de quoi ? (o czym?)

De quoi rêves-tu ?
O czym marzysz?

 • que ? / quoi ?(co?)

Que font-ils ?
Co oni robią?

Tu manges quoi ?
Co jesz?

 •  ? (gdzie? dokąd?)

Où va-t-il ?
Dokąd on idzie?

Il habite où ?
Gdzie on mieszka?

 • d’où ? (skąd?)

D’où vient-elle ?
Skąd ona pochodzi?

D’où est-ce que tu reviens ?
Skąd wracasz?

 • quand ? (kiedy?)

Quand sort-elle ?
Kiedy ona wychodzi?

Quand ils viennent ?
Kiedy oni przychodzą?

 • depuis quand ? (od kiedy?)

Depuis quand est-ce qu’il travaille ici ?
Od kiedy on tu pracuje?

 • jusqu’à quand ? (do kiedy?)

Jusqu’à quand restes-tu en Pologne ?
Do kiedy zostajesz w Polsce?

 • jusqu’à quelle heure ? (do której godziny?)

Jusqu’à quelle heure est-ce que tu restes au bureau ?
Do której godziny zostajesz w biurze?

 • quel ? (który?)

Quel pantalon tu achètes ?
Które spodnie kupujesz?

 • de quelle couleur ? (jakiego koloru?)

De quelle couleur est leur maison ?
Jakiego koloru jest ich dom?

 • de quelle façon ? (w jaki sposób?)

De quelle façon vous réparez vos vélos ?
W jaki sposób reperujecie swoje rowery?

 • à quelle heure ? (o której godzinie?)

À quelle heure va-t-elle chez le coiffeur ?
O której godzinie ona idzie do fryzjera?

 • comment ? (jak? jaki?)

Comment va-t-il ?
Jak on się miewa?

Comment est Max ?
Jaki jest Max?

 • pourquoi ? (dlaczego?)

Pourquoi part-il ?
Dlaczego on wyjeżdża?

UWAGA! Po pourquoi nie możemy zastosować inwersji z użyciem rzeczownika po czasowniku, np. Pourquoi part Jean? – Dlaczego Jean wyjeżdża ? (Mówimy: Pourquoi est-ce que Jean part ?)

Wyraz pytający qui ?

Wyraz pytający qui ? (kto?) na początku zdania odnosi się do podmiotu. Szyk zdania jest więc taki sam jak w zdaniu oznajmującym. W języku codziennym pytanie o podmiot zadamy też, używając Qui est-ce qui… ? – Kto…?

Qui dit ça ?
Kto to mówi ?

Qui est-ce qui dit ça ?
Kto to mówi ?

Porównaj pytanie o podmiot i dopełnienie:

 • Qui est-ce qui… ? – pytanie o podmiot: Kto…?, np.:

Qui est-ce qui connaît la réponse ?
Kto zna odpowiedź?

 • Qui est-ce que… ? – pytanie o dopełnienie czasownika Kogo…?, np.:

Qui est-ce que tu connais ?
Kogo ty znasz?

Wyraz pytający que

Wyrazu que na początku zdania możemy użyć tylko w języku starannym, kiedy stosujemy inwersję, np.:

Que font les enfants ?
Co robią dzieci ?

W języku mówionym nie możemy zacząć zdania od samego que (nie powiemy: Que tu cherches ? – Czego szukasz?). W tej sytuacji używamy formy Qu’est-ce que… ? – Co…? Czego…?

Qu’est-ce que tu cherches ?
Czego szukasz ?

Jeśli w mowie potocznej wyraz que przenosimy na koniec zdania, przyjmuje on formę quoi:

Tu cherches quoi ?
Czego szukasz?

Podsumowanie

Jak widać, pytania po francusku to wcale nie taki łatwy temat. Jednak jego opanowanie jest niezbędne do swobodnego posługiwania się językiem. Pamiętaj o tym, że inwersję stosujemy głównie w formie pisemnej, a w mowie potocznej używamy zwrotu est-ce que oraz intonacji. Poniżej znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz przedstawione zasady.

Entraînons-nous !

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na francuski. Każde pytanie zadaj na trzy sposoby, stosując zasady opisane w artykule (jedno pytanie na każdy rejestr języka). Uwaga, niektóre pytania mogą mieć tylko dwie formy!

 1. Jak się czujecie?
  Comment allez-vous ? / Comment est-ce que vous allez ? / Vous allez comment ?

 2. Skąd pochodzi Pierre?
  D’où vient Pierre ? / D’où est-ce que Pierre vient ? / Pierre vient d’où ?

 3. Jaka jest pogoda?
  Quel temps fait-il ? / Quel temps est-ce qu’il fait ? / Il fait quel temps ?

 4. Dlaczego Léa płacze?
  Pourquoi est-ce que Léa pleure ? / Pourquoi Léa pleure ?

 5. Z kim rozmawia Sylvie?
  Avec qui parle Sylvie ? / Avec qui est-ce que Sylvie parle ? Sylvie parle avec qui ?

 6. Kto tam jest?
  Qui est là ? Qui est-ce qui est là ?

 7. Co kupujesz na urodziny Zoé?
  Que achètes-tu pour l’anniversaire de Zoé ? / Qu’est-ce que tu achètes pour l’anniversaire de Zoé ? / Tu achètes quoi pour l’anniversaire de Zoé ?

 8. Kiedy wracacie?
  Quand revenez-vous ? / Quand est-ce que vous revenez ? / Vous revenez quand ?

 9. Gdzie on teraz pracuje?
  Où travaille-t-il maintenant ? / Où est-ce qu’il travaille maintenant ? / Où il travaille maintenant ?

 10. Znasz jakąś małą włoską restaurację?
  Connais-tu un petit restaurant italien ? / Est-ce que tu connais un petit restaurant italien ? / Tu connais un petit restaurant italien ?


Więcej z języka francuskiego

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Ewa

Elizja i łączenia międzywyrazowe w języku francuskim

Język francuski wydaje się wielu osobom trudny głównie ze względu na wymowę. Dlatego wyjaśniamy dwa podstawowe zagadnienia fonetyczne, dzięki którym łatwiej opanujesz rozumienie tekstu mówionego. Zapraszamy Cię do świata elizji i łączeń międzywyrazowych.