Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

W języku włoskim występują tylko dwa rodzaje rzeczowników – męski oraz żeński. Do ich rozróżnienia służą rodzajniki określone i nieokreślone. Tych pierwszych używamy, gdy mówimy o czymś znanym, konkretnym. Odpowiadają one polskim zaimkom ten, ta, to. Rodzajniki nieokreślone zastosujemy natomiast wtedy, gdy wspominamy o czymś po raz pierwszy, lub tam, gdzie po polsku powiedzielibyśmy jakiś, jakaś, jakieś.

Więcej o rodzajnikach nieokreślonych możesz przeczytać tutaj: rodzajnik nieokreślony w języku włoskim.

Rodzajniki określone

Przyjrzyj się przykładom rzeczowników, obok których stoi rodzajnik określony.

Rodzaj męski

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

il ragazzo

i ragazzi

lo studente

lo zaino

lo psicologo

gli studenti

gli zaini

gli psicologi

l’amico

gli amici

Rodzaj żeński

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

la ragazza

le ragazze

l’amica

le amiche

Rodzajnik określony dla rzeczowników w liczbie pojedynczej

Rodzaj męski

Wyróżniamy trzy rodzajniki, które stosujemy z rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej:

 • rodzajnik il stosuje się przed rzeczownikami, których pierwszą literą jest spółgłoska, np.:

  • il ragazzo – chłopak

  • il vino – wino

   Il ragazzo si chiama Stefano.
   Ten chłopak ma na imię Stefan.

 • wyjątkiem są rzeczowniki rozpoczynające się od: z, gn, ps, x, y oraz s w połączeniu z inną spółgłoską – w takiej sytuacji użyjemy rodzajnika lo, np.:

  • lo zaino – plecak

  • lo studente – uczeń, student

  • lo sbaglio – pomyłka

  • lo yogurt – jogurt

   Lo zaino è molto pratico.
   (ten) Plecak jest bardzo praktyczny.

 • przed rzeczownikami, które rozpoczynają się od samogłoski, postawimy rodzajnik l’, np.:

  • l’uomo – mężczyzna, człowiek

   È l'uomo che voglio vedere.
   To człowiek, z którym chcę się spotkać.

Rodzaj żeński

W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej używamy dwóch rodzajników określonych:

 • rodzajnik la poprzedza rzeczowniki żeńskie rozpoczynające się od spółgłoski, np.:

  • la ragazza – dziewczyna

  • la donna – kobieta

  • la scuola – szkoła

   La ragazza alla mia sinistra è molto simpatica.
   Dziewczyna po mojej lewej stronie jest bardzo sympatyczna.

 • rodzajnik l’ stosowany jest przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski, np.:

  • l’amica – przyjaciółka

  • l’arancia – pomarańcza
   Jak widać, ta zasada obowiązuje zarówno w przypadku rodzaju męskiego, jak i żeńskiego.

   L'amica migliore di Laura si chiama Anna.
   Najlepsza przyjaciółka Laury ma na imię Anna.

Rodzajnik określony dla rzeczowników w liczbie mnogiej

W przypadku rodzajników określonych w liczbie mnogiej obowiązują następujące zasady:

 • Rzeczowniki męskie zakończone na -o przyjmują w liczbie mnogiej końcówkę -i. Rodzajnik il zmienia się w i, np.:

  • il tavolo – stół → i tavoli – stoły.

   Mi piacciono molto i tavoli di legno.
   Bardzo podobają mi się stoły z drewna.

 • Męskie rodzajniki l’ i lo zastąpi w liczbie mnogiej gli, np.:

  • l’amico – przyjaciel → gli amici – przyjaciele

  • lo zaino – plecak → gli zaini – plecaki

  • lo spaghetto – pojedyncza nitka spaghetti → gli spaghetti* – nazwa potrawy.

   Vado al cinema con gli amici.
   Idę do kina z przyjaciółmi.
   *Ciekawostka: w języku włoskim nazwy potraw z makaronem mają liczbę mnogą. Podobnie le lasagne, le tagliatelle.

 • Wszystkie rzeczowniki żeńskie w liczbie mnogiej mają rodzajnik le, np.:

  • la figlia – córka → le figlie – córki

  • l’amica – przyjaciółka le amiche – przyjaciółki.
   Żeńska końcówka rzeczownika -a w liczbie mnogiej zmienia się w -e.

   Le figlie di Monica abitano a Roma.
   Córki Moniki mieszkają w Rzymie.

Końcówki rzeczowników

Zdecydowana większość rzeczowników w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej kończy się na samogłoskę -o, natomiast w rodzaju żeńskim – na -a.
Co w przypadku rzeczowników zakończonych na -e? Mogą być one zarówno żeńskie, jak i męskie, np. la chiave (r.ż.) – klucz, il signore (r.m.) – pan. Jedne i drugie w liczbie mnogiej przyjmą końcówkę -i: le chiavi – klucze, i signori – panowie/państwo.

Q&A – domanda e risposta

 • Jakie rodzaje rzeczowników występują w języku włoskim?
  Męski i żeński.

 • Kiedy stosujemy rodzajniki określone?
  Gdy mówimy o czymś znanym, konkretnym. Odpowiadają one także polskim zaimkom ten, ta, to.

 • Kiedy stosujemy rodzajniki nieokreślone?
  Gdy wspominamy o czymś po raz pierwszy. Odpowiadają one także polskim zaimkom jakiś, jakaś, jakieś.

 • Jakie rodzajniki stosujemy z rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej, a jakie w liczbie mnogiej?
  W liczbie pojedynczej: il, lo, l', natomiast w liczbie mnogiej: i, gli.

 • Jakie rodzajniki stosujemy z rzeczownikami rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej, a jakie w liczbie mnogiej?
  W liczbie pojedynczej: la, l', natomiast w liczbie mnogiej: le

 • Jaką końcówkę przyjmuje rzeczownik w rodzaju męskim?
  W liczbie pojedynczej najczęściej jest to końcówka -o, natomiast w liczbie mnogiej -i.

 • Jaką końcówkę przyjmuje rzeczownik w rodzaju żeńskim?
  W liczbie pojedynczej najczęściej jest to końcówka -a, natomiast w liczbie mnogiej -e.

 • Jakiego rodzaju jest rzeczownik, który w liczbie pojedynczej kończy się na -e?
  Może być zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego.

Facciamo pratica!

Wykorzystując opisane powyżej zasady, uzupełnij brakujące rodzajniki.

 1. ___ tavolo
  il tavolo (stół)

 2. ___ idea
  l'idea (pomysł)

 3. ___ scuola
  la scuola (szkoła)

 4. ___ studente
  lo studente (student)

 5. ___ gnomo
  lo gnomo (krasnal)

 6. ___ albergo
  l'albergo (hotel)

 7. ___ figli
  i figli (dzieci)

 8. ___ ragazze
  le ragazze (dziewczyny)

 9. ___ arancie
  le arancie (pomarańcze)

 10. ___ amici
  gli amici (przyjaciele)

 11. ___ idee
  le idee (pomysły)

 12. ___ occhi
  gli occhi (oczy)

 13. ___ cane
  il cane (pies)

 14. ___ madre
  la madre (matka)

 15. ___ sbagli
  gli sbagli (pomyłki)

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.