Przymiotniki i zaimki dzierżawcze w języku włoskim

W języku włoskim w przypadku nazw członków rodziny użycie odpowiedniego przymiotnika dzierżawczego może nie być takie oczywiste. W tym artykule poznasz kilka reguł, które powinny rozjaśnić Ci to zagadnienie. Zanim przejdziemy do tematu rodziny, zapoznaj się z ogólnymi zasadami stosowania przymiotników i zaimków dzierżawczych.

W innym naszym artykule możesz przeczytać więcej o innym rodzaju zaimków, włoskich zaimkach osobowych: https://prestonly.com/pl/przewodnik-zaimki-osobowe-wloski/

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze

Przymiotników dzierżawczych używamy do określenia przynależności. Odmieniamy je tak jak inne przymiotniki – przez liczbę i rodzaj.

Spójrz na poniższe przykłady:

liczba pojedyncza

mio, mia

mój, moja

tuo, tua

twój, twoja

suo, sua

jej/jego/pana/pani

nostro, nostra

nasz, nasza

vostro, vostra

wasz, wasza

loro

ich

liczba mnoga

miei, mie

moi, moje

tuoi, tue

twoi, twoje

suoi, sue

jej/jego/pana/pani

nostri, nostre

nasi, nasze

vostri, vostre

wasi, wasze

loro

ich

Przymiotniki dzierżawcze w połączeniu z rzeczownikami tworzą następującą konstrukcję:

rodzajnik określony + przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik

Na przykład:

 • il mio gatto – mój kot

  Il mio gatto si chiama Micio.
  Mój kot ma na imię Mruczek.

 • la sua macchina – jego/jej samochód

  La sua macchina mi piace molto.
  Bardzo podoba mi się jego/jej samochód.

 • i nostri amici – nasi przyjaciele

  I nostri amici abitano in Sicilia.
  Nasi przyjaciele mieszkają na Sycylii.

Liczba i rodzaj

Uwaga! Liczba i rodzaj przymiotnika dzierżawczego muszą być dostosowane do rzeczownika, przed którym stoją, nie do właściciela danej rzeczy. W języku włoskim zaimki jej i jego będą się od siebie różnić w zależności od tego, czy stoją przed męskim, czy przed żeńskim rzeczownikiem, np.

 • jej/jego/pana/pani torba to la sua borsa

  La sua borsa costa un sacco di soldi.
  Jej torba kosztuje dużo [dosł. worek] pieniędzy.

 • jej/jego/pana/pani portfel – il suo portafoglio

  Dove Maria ha comprato il suo portafoglio?
  Gdzie Maria kupiła swój portfel?

Wyjątkiem jest loro użyte w funkcji przymiotnika – pozostaje nieodmienne.

 • la loro casa – ich dom, le loro case – ich domy

  La loro casa è molto moderna.
  Ich dom jest bardzo nowoczesny.

 • il loro cane – ich pies, i loro cani – ich psy

  I loro cani amano giocare nel giardino.
  Ich psy uwielbiają bawić się w ogrodzie.

Zaimki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze w kontekstach bez rzeczownika klasyfikowane są po włosku jako zaimki i nie wymagają użycia rodzajnika.

Porównaj zdania:

È la mia borsa.
To moja torba.

Questa borsa è mia.
Ta torba jest moja.

W pierwszym przykładzie występuje przymiotnik dzierżawczy, któremu towarzyszy rzeczownik oraz rodzajnik. W drugim zdaniu – zaimek, przed którym nie postawimy już rodzajnika.

Nazwy członków rodziny

W przypadku przymiotników dzierżawczych, które określają członków rodziny, musimy zapamiętać kilka zasad:

 • Najczęściej w takich kontekstach pomijamy rodzajnik, np.:
  mio fratello – mój brat, tua madre – twoja matka, sua sorella – jej/jego siostra

  Mio padre si chiama Antonio.
  Mój ojciec ma na imię Antoni.
  Sua sorella si è trasferita a Londra.
  Jej siostra przeprowadziła się do Londynu.

 • Wyjątek stanowi nieodmienny zaimek loro, który poprzedzimy rodzajnikiem, np.:

  La loro cugina si sposa a ottobre.
  Ich kuzynka wychodzi za mąż w październiku.

 • Rodzajnik musimy postawić także obok zdrobniałych nazw członków rodziny, np.:
  la mia sorellina – moja siostrzyczka

  La mia sorellina ha solo tre anni.
  Moja siostrzyczka ma dopiero trzy lata.

 • Nie pominiemy go też, gdy nazwom tym towarzyszy jakieś określenie, np. la sua terribile suocera – jego okropna teściowa.

 • Z nazwami członków rodziny w liczbie mnogiej rodzajnik przed przymiotnikiem dzierżawczym jest obowiązkowy.

Włoskie przymiotniki i zaimki dzierżawcze to dla Ciebie czarna magia?

Rozpocznij naukę włoskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że kiedy już przyswoisz zaimki dzierżawcze, będziesz mógł swobodnie opowiadać o swojej rodzinie. Zapamiętaj, że najczęściej gdy mówimy o członkach rodziny, rodzajnik pomijamy. Jest jednak kilka wyjątków od tej zasady. Są to sytuacje, gdy pojawia się zaimek loro, zdrobniała nazwa członka rodziny lub nazwa, której towarzyszy dodatkowe określenie, a także gdy nazwy członków rodziny wyrażone są w liczbie mnogiej.

Q&A – domanda e risposta

 • Do czego służą przymiotniki dzierżawcze?
  Używamy ich do określenia przynależności.

 • W jaki sposób odmieniamy przymiotniki dzierżawcze?
  Tak jak inne przymiotniki – przez liczbę i rodzaj.

 • Czy liczbę i rodzaj przymiotnika dzierżawczego dostosowujemy do właściciela danej rzeczy?
  Nie, dostosowujemy je do rzeczownika, przed którym stoją.

 • Który przymiotnik dzierżawczy pozostaje nieodmienny?
  Loro.

 • W jakich sytuacjach musimy użyć rodzajnika, gdy mówimy o członkach rodziny?
  Rodzajnika użyjemy: przed zaimkiem loro, przed zdrobniałymi nazwami członków rodziny, przed nazwami członków rodziny, którym towarzyszy jakieś określenie oraz przed nazwami członków rodziny w liczbie mnogiej.

 • Czy zaimki dzierżawcze wymagają użycia rodzajnika?
  Nie. Są to przymiotniki dzierżawcze w kontekstach bez rzeczownika, które nie wymagają użycia rodzajnika.

Facciamo pratica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na włoski:

 1. Moja mama chce zawsze wszystko wiedzieć.
  La mia mamma vuole sapere sempre tutto.

 2. Czyja jest ta torba? Jest moja!
  Di chi è questa borsa? È mia!

 3. Jego walizki są już gotowe.
  Le sue valigie sono già pronte.

 4. Nasze łóżko jest bardzo wygodne.
  Il nostro letto è molto comodo.

 5. Jego żona jest blondynką.
  Sua moglie è bionda.

 6. Ich dziadek gra często w szachy.
  Il loro nonno gioca spesso a scacchi.

 7. Twój starszy brat nosi okulary?
  Il tuo fratello maggiore porta gli occhiali?

 8. Moi dziadkowie mają siedmioro wnucząt.
  I miei nonni hanno sette nipoti.

 9. Twoi bracia grają w piłkę z naszą młodszą siostrą.
  I tuoi fratelli giocano a calcio con la nostra sorella minore.

 10. Jej drugi mąż to bardzo spokojny człowiek.
  Il suo secondo marito è un uomo molto tranquillo.

Więcej z języka włoskiego

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się