Wszystko o hiszpańskich przymiotnikach – odmiana i miejsce w zdaniu

Przymiotniki pozwalają nam przedstawiać precyzyjne opisy lub wyrażać swój stosunek do czegoś lub kogoś, a więc pomagają wymieniać poglądy z innymi. W tym artykule nauczysz się tworzyć przymiotniki w języku hiszpańskim i wzbogacisz swoje wypowiedzi. Hiszpańskie przymiotniki zmieniają końcówki w zależności od rodzaju i liczby rzeczowników, które opisują.

Należy pamiętać, że rzeczowniki (a więc także i przymiotniki) występują tylko w rodzaju męskim lub żeńskim.

Rodzaj przymiotnika – jak go rozpoznać

Przymiotniki w rodzaju męskim mają zwykle końcówkę -o, a w rodzaju żeńskim -a:

 • blanco – biały, blanca – biała

 • pequeño – mały, pequeña – mała

 • polaco – polski, polaca – polska.

Przymiotniki zakończone na -e, -a lub spółgłoskę mają zazwyczaj taką samą formę niezależnie od rodzaju:

 • grande – duży(-a)

 • amable – miły(-a)

 • caliente – gorący(-a)

 • optimista – optymistyczny(-a)

 • normal – normalny(-a)

 • eficaz – skuteczny(-a)

 • feliz – szczęśliwy(-a)

 • joven – młody(-a).

Niektóre przymiotniki zakończone spółgłoską w rodzaju męskim mają jednak inną formę w rodzaju żeńskim, którą tworzymy, dodając -a. Należą do nich:

 • przymiotniki zakończone w rodzaju męskim na -or: hablador – rozmowny, habladora – rozmowna

 • przymiotniki pochodzące od nazw państw: español – hiszpański, española – hiszpańska;
  francés – francuski, francesa – francuska.

Przymiotniki w liczbie mnogiej

Przymiotniki opisujące rzeczowniki w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę -s:

 • un chico bajo (niski chłopak) → unos chicos bajos (niscy chłopcy)

 • una chica baja (niska dziewczyna) → unas chicas bajas (niskie dziewczyny).

Jeśli przymiotnik w liczbie pojedynczej kończy się spółgłoską, to liczbę mnogą tworzymy, dodając -es:

 • normal normales

 • francés franceses.

Przymiotniki zakończone na z wymagają dodatkowo zamiany z na c, np.:

 • feliz felices

 • eficaz eficaces.

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Przymiotnik występuje zwykle po rzeczowniku:

 • un día normal – normalny dzień

 • unos libros interesantes – ciekawe książki.

Przymiotnik bueno/buena najczęściej stawiamy przed rzeczownikiem:

 • Es un buen escritor.
  Jest dobrym pisarzem.

 • Es una buena escritora.
  Jest dobrą pisarką.

Zauważ, że przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej forma rodzaju męskiego bueno gubi końcówkę -o.

Miejsce przymiotnika a jego znaczenie

Istnieje jednak grupa takich przymiotników, które możemy stawiać przed rzeczownikami lub po nich i których znaczenie się zmienia w zależności od ich miejsca w zdaniu. Po rzeczowniku mają one znaczenie dosłowne, a przed nim – przenośne. Poniżej znajdziesz przykłady wraz z wyjaśnieniami.

Przed rzeczownikiem

Po rzeczowniku

viejo
stary
, ale nie wiekiem

viejo
stary
w odniesieniu do wieku

antiguo
poprzedni/dawny

antiguo
stary, starożytny, wręcz antyczny

grande (lub jego skrócona forma gran)
wielki/wspaniały

grande
duży (rozmiarowo)

nuevo
nowy, kolejny

nuevo
nowo wykonany, taki, który nie był nigdy używany

pequeño
mały, bez znaczenia

pequeño
mały rozmiarowo

pobre
biedny, nieposiadający pieniędzy

pobre
biedny, wzbudzający współczucie

raro
dziwny

raro
rzadki

solo
jeden

solo
sam

simple
zwykły, prosty (nieszczególny) un simple hombre – zwykły człowiek

simple
prosty (nietrudny)

único
jedyny, jeśli chodzi o ilość

único
wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju

cierto
pewny, nieokreślony

cierto
pewny, na pewno

Chcesz wzbogacić swoje wypowiedzi i przećwiczyć stosowanie i tworzenie hiszpańskich przymiotników?

Rozpocznij naukę hiszpańskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten artykuł i teraz będziesz używać przymiotników z większą pewnością. Pamiętaj, że hiszpańskie przymiotniki podlegają odmianie, a ich miejsce w zdaniu nie jest przypadkowe. W języku hiszpańskim przymiotnik występuje zazwyczaj po rzeczowniku, ale istnieje grupa wyjątków, które postawimy przed nim. Wówczas znaczenie zmienia się z dosłownego na przenośne.


¡Hora de práctica!

 1. Mój tata nie jest bardzo wysoki.
  Mi padre no es muy alto.

 2. Mam tylko jedno pytanie. To jest bardzo proste pytanie.
  Tengo una sola pregunta. Es una pregunta muy simple.

 3. Diana jest Polką, a Lukas jest Niemcem.
  Diana es polaca y Lucas es alemán.

 4. Są państwo bardzo mili, dziękuję.
  Son ustedes muy amables, gracias.

 5. Czy ten film jest dobry?
  ¿Es buena esta película?

 6. Mam mały problem z moim nowym komputerem.
  Tengo un pequeño problema con mi nuevo ordenador.

 7. Ona jest wspaniałą matką.
  Es una gran madre.

 8. Jesteście bardzo inteligentni i młodzi.
  Sois muy inteligentes y jóvenes.

 9. To jest rzadka choroba.
  Es una rara enfermedad.


Więcej z języka hiszpańskiego

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.