Pronombres de objeto indirecto – zaimki dopełnienia dalszego

Pronombres de objeto indirecto to zaimki wyrażające dopełnienie dalsze. Zwykle używamy ich wtedy, gdy czynność nie dotyczy bezpośrednio osoby, o której mówimy. Najczęściej odpowiadają polskiemu celownikowi (komu? czemu?).


Przeciwieństwem zaimków dopełnienia dalszego są zaimki dopełnienia bliższego, przeczytasz o nich w artykule: Pronombres de objeto directo.


Formy dopełnienia dalszego

me trae algo

przynosi mi coś

te trae algo

przynosi tobie coś

le trae algo

przynosi jemu/jej/panu/pani coś

nos trae algo

przynosi nam coś

os trae algo

przynosi wam coś

les trae algo

przynosi im/państwu coś


Zauważ, że w funkcji dopełnienia dalszego nie używamy zaimków lo, los oraz la, las. W trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, niezależnie od rodzaju, stosuje się odpowiednio zaimki le i les.


Czasowniki i dopełnienie dalsze

Czasowniki zwykle używane z dopełnieniem dalszym w odniesieniu do osób to:

dar algo a alguien

dawać

decir

mówić

pedir

prosić

preguntar

pytać

escribir

pisać

enseñar

pokazywać

traer

przynosić

explicar

wyjaśniać

prestar

pożyczać

regalar

podarować

recomendar

polecać

permitir, dejar

pozwalać

responder, contestar

odpowiadać, odpisywać

prometer

obiecywać

contar

opowiadać

regalar

podarować


Miejsce zaimków dopełnienia dalszego w zdaniu

W zdaniu zaimek jest połączony z czasownikiem wtedy, gdy używamy formy rozkazującej, np.:

Tráeme algo para beber.
Przynieś mi coś do picia.


Gdy występuje z jednym czasownikiem, stawiamy go przed nim:

Le traigo algo importante.
Przynoszę jemu/jej/panu/pani coś ważnego.


Gdy występuje z dwoma czasownikami (a ten drugi jest w bezokoliczniku lub w formie gerundio), możemy wstawić go przed nimi lub połączyć z drugim czasownikiem:

Te puedo traer algo para beber. / Puedo traerte algo para beber.
Mogę ci przynieść coś do picia.


Zaimek zwykle występuje w zdaniu niezależnie od tego, czy używamy również rzeczownika, np.:

Tráele un libro a María.
Przynieś książkę Marii.

Jednak możemy też powiedzieć: Trae un libro a María.

Tráele un libro (a ella).
Przynieś jej książkę (tutaj można dodać formę a ella w celu wzmocnienia).

Tráele un libro.
Przynieś jej książkę.


Pamiętaj, że zaimek (le) zwykle występuje w zdaniu nawet wtedy, gdy używamy rzeczownika (a tu hermana).

Préstale tu ordenador a tu hermana. No seas así.
Pożycz swojej siostrze komputer. Nie bądź taki.


Wyrażenie a mí w zdaniu zastosujemy wtedy, gdy chcemy uwydatnić jeszcze bardziej to, o kim mówimy lub wskazać opozycję (mnie a nie jej).

Tráeme el periódico a mí. A ella no le traigas nada.
Przynieś mi gazetę. A jej nic nie przynoś.


Zwróć uwagę na dwa zaimki użyte w zdaniu:

¿Le dejas maquillarse? Es muy joven todavía.
Pozwalasz jej się malować? Jest jeszcze bardzo młoda.

Zaimek le to zaimek dopełnieniowy, a zaimek se, połączony z czasownikiem (maquillarse), to zaimek zwrotny.


Dopełnienie dalsze – rodzaj męski i żeński

Formy dopełnienia dalszego są jednakowe w rodzaju męskim i żeńskim. Gdy chcemy rozróżnić, o kim mówimy, lub wskazać opozycję, zastosujemy przyimek a i zaimek osobowy, np.:

No les dejes nada a ellos.
Nie pożyczaj im nic (rodzaj męski).

No les dejes nada a ellas.
Nie pożyczaj im nic (rodzaj żeński).


Zaimków tych używamy również z verbos de afección, czyli czasownikami wyrażającymi uczucia, pragnienia i potrzeby. Przykładem jest czasownik gustar – lubić.

A mi marido le gusta mucho el marisco, pero a mí no me gusta nada.
Mój mąż bardzo lubi owoce morza, a ja wcale ich nie lubię.

Chcesz szlifować hiszpańską gramatykę i nauczyć się odróżniać dopełnienie bliższe i dalsze?

Rozpocznij naukę hiszpańskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.


Q&A – Preguntas y respuestas

 • Na jakie pytania odpowiadają zaimki dopełnienia dalszego?
  Najczęściej odpowiadają polskiemu celownikowi i odpowiadają na pytania: komu? czemu?

 • Kiedy stosujemy dopełnienie dalsze?
  Aby zaznaczyć, że czynność nie dotyczy bezpośrednio osoby, o której mówimy.

 • Jakie są formy zaimków dopełnienia dalszego?
  Zaimki dopełnienia dalszego to: me, te, le, nos, os, les, czyli odpowiednio: mi, tobie, jemu/jej/panu/pani, nam, wam, im/państwu.


¡Hora de práctica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, stosując zasady opisane powyżej.

 1. Musisz mi podać jakieś wytłumaczenie.
  Tienes que darme una explicación.

 2. Pokaż mu/jej, gdzie jest łazienka.
  Enséñale dónde está el baño.

 3. Pomóc wam z przeprowadzką?
  ¿Os ayudamos con la mudanza?

 4. Polecam wam ten film. Jest bardzo dobry.
  Os recomiendo esta película. Es muy buena.

 5. Nie pozwolili nam wejść.
  No nos permitieron entrar. / No nos dejaron entrar.

 6. Jemu już zapłaciliśmy, ale jej jeszcze nie.
  A él ya le hemos pagado, pero a ella todavía no.

 7. Pożyczę ci mój samochód.
  Te presto mi coche.

 8. {{question:Nic im nie pożyczaj.

No les prestes nada.}

Więcej z języka hiszpańskiego

Karolina

Hiszpański czasownik być – SER

Czy wiesz, że w języku hiszpańskim czasownik być ma aż trzy odpowiedniki? Są to czasowniki ser, estar i haber. Nauka ich prawidłowego użycia stanowi jedno z większych wyzwań dla osób uczących się języka hiszpańskiego. Wszystko dlatego, że dla każdego czasownika zarezerwowane są konkretne konteksty i nie można stosować ich wymiennie. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się zastosowaniu i odmianie czasownika SER.

Karolina

Pronombres de objeto directo – zaimki dopełnienia bliższego

Pronombres de objeto directo to zaimki dopełnienia bliższego. Mogą one zastępować rzeczownik nieżywotny lub żywotny (osobowy) nazywający osobę lub rzecz, której czynność bezpośrednio dotyczy.

Karolina

Rodzajniki w języku hiszpańskim

W tym wpisie pokażemy, jak używać rodzajników w języku hiszpańskim, czyli krótkich wyrazów występujących przed rzeczownikiem. Znajomość rodzajników pozwala uniknąć wielu nieporozumień – często ich użycie lub pominięcie całkowicie zmienia znaczenie wypowiedzi.