Kwadrans z angielskim – różnice między still, yet, already

Still, yet i already to przysłówki czasu, uznawane za jedne z najbardziej kłopotliwych angielskich określeń. Sprawdź, jakie są między nimi różnice i kiedy ich używać.

STILL – wciąż, ciągle

Still oznacza wciąż, ciągle i używane jest zazwyczaj w zdaniach oznajmujących i pytaniach. W zdaniach oznajmujących znajduje się:

 • po czasowniku być i czasownikach modalnych, np.:

  He’s still at work.
  On wciąż jest w pracy.
  We can still cancel the meeting.
  Wciąż możemy odwołać spotkanie.

 • przed wszystkimi innymi czasownikami, np.:

  I still work there.
  Ciągle tam pracuję.

W pytaniach still znajduje się w środku zdania, po podmiocie:

Are you still angry at me?
Czy wciąż jesteś na mnie zły?

Więcej o konstrukcji pytań dowiesz się z naszego artykułu: Tworzenie pytań w języku angielskim.

YET – jeszcze, już

Yet tłumaczymy jako jeszcze (w zdaniach przeczących) bądź już (w pytaniach).

Stawiamy je na końcu zdania, np.:

I’m not there yet.
Jeszcze mnie tam nie ma.

Are you there yet?
Jesteś już tam?

ALREADY – już

Already oznacza już. Używamy go w zdaniach oznajmujących i w pytaniach. W zdaniach oznajmujących znajduje się:

 • po czasowniku być i czasownikach modalnych, np.:

  She’s already married, and she’s only 18.
  Ona jest już mężatką, a ma dopiero 18 lat.
  I can already speak English after just a two-month course.
  Umiem już mówić po angielsku po dwumiesięcznym kursie.

 • przed wszystkimi innymi czasownikami, np.:

  I already have all his books.
  Mam już wszystkie jego książki.

W pytaniach already zwykle pojawia się po podmiocie, a czasami na końcu, np.

Are you already at work? / Are you at work already?
Jesteś już w pracy?

Pamiętaj, że w pytaniach częściej stosuje się yet. Możemy jednak użyć already w zdaniach pytających, aby wyrazić pewne zdziwienie. Porównaj:

Have you finished yet?
Czy już skończyłeś?

Have you finished already?
Już skończyłeś (tak szybko)?

YET i ALREADY – różnice

Yet i already często używane są też w czasie Present Perfect. Mówimy wtedy o czymś, co się już wydarzyło lub co się do tej pory jeszcze nie wydarzyło, np.:

Mary hasn’t arrived yet.
Mary jeszcze nie przyjechała.

Mary has already arrived.
Mary już przyjechała.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych określeń jak still, yet i already?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Uzupełnij zdania, używając still, yet, already.

 1. Do you ____ live with your parents?
  Do you still live with your parents? (Nadal mieszkasz z rodzicami?)

 2. I’m ____ late.
  I’m already late. (Już jestem spóźniony.)

 3. The painting is not finished ____.
  The painting is not finished yet. (Obraz nie jest jeszcze skończony.)

 4. I’m ____ waiting for the letter.
  I’m still waiting for the letter. (Wciąż czekam na ten list.)

 5. I've ____ called her.
  I've already called her. (Już do niej zadzwoniłem.)

 6. Have you called her ____?
  Have you called her yet? (Czy już dzwoniłeś do niej?)

 7. I ____ live in Warsaw.
  I still live in Warsaw. (Wciąż mieszkam w Warszawie.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).