Kwadrans z angielskim – few vs a few

Osoby rozpoczynające naukę angielskiego często mają problemy z poprawnym stosowaniem słów few oraz a few. Kłopot bierze się stąd, że powyższe słowa, zwane w językoznawstwie kwantyfikatorami, różniące się zaledwie przedimkiem nieokreślonym a (a fewfew), zmieniają swoje znaczenie, a dodatkowo nie jest obojętne, z jakim rodzajem rzeczowników są używane. Poznaj podobieństwa i różnice między tymi słowami.

few – mało

few + rzeczownik policzalny = mało

Na przykład:

Few people like her.
Mało osób ją lubi.

a few – kilka, parę

a few + rzeczownik policzalny = kilka, parę

Na przykład:

We need to go away for a few days.
Musimy wyjechać na kilka dni.


A few często pojawia się w wyrażeniach:

 • a few minutes ago – parę minut temu

 • a few days ago – parę dni temu

 • a few questions – kilka pytań

 • for a few days – na parę dni

 • a few hours – parę godzin.

Często w znaczeniu kilka, parę używa się też określenia a couple of, np. a couple of days – parę dni. Zamiast a few można użyć też wyrazu several. On również oznacza kilka, parę, np.:

 • several thousand – parę/kilka tysięcy

 • several questions – parę/kilka pytań.

few vs a few – różnice

Widzimy zatem, że jest dość istotna różnica między a few, które znaczy kilka, i few, które oznacza mało. Ich odpowiednikami używanymi z rzeczownikami niepoliczalnymi, takimi jak np. mleko, woda, piasek, trawa, beton, są a little (= trochę) i little (= mało) – o których przeczytasz tutaj.

Przyjrzyj się jeszcze raz różnicy między few i a few w tabeli:

 

Rzeczowniki policzalne

Kwantyfikator

a few

few

Znaczenie

kilka

mało

Przykład

a few friends

few friends

Tłumaczenie

kilku przyjaciół

mało przyjaciół


Porównaj przykłady:

Students read few set books during the school year.
Uczniowie czytają mało/niewiele lektur w ciągu roku szkolnego.

Students read a few set books during the school year.
Uczniowie czytają kilka lektur w ciągu roku szkolnego.

I have a few options.
Mam kilka możliwości.

I have very few options.
Mam bardzo mało możliwości.

I like few Polish songs.
Mało polskich piosenek mi się podoba.

I’ll send you a few songs which I’m sure you’ll love.
Wyślę ci kilka piosenek, które na pewno ci się bardzo spodobają.


Możemy powiedzieć, że przedimek a wprowadza informację pozytywną, że posiadamy pewną ilość czegoś. Nie jest ona duża, ale jest dla nas wystarczająca. Brak przedimka a oznacza, że czegoś jest bardzo mało lub za mało, niewystarczająco, żeby coś zrobić.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych par jak few i a few?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.


Zapamiętaj!

Określenia few i a few stosujemy wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi. Słowo few bez przedimka a tłumaczymy jako mało, natomiast z przedimkiem a few zmienia znaczenie na kilka. Więcej o określeniach ilości, a także rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych przeczytasz w naszym artykule: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some…

Practice time!

Uzupełnij zdania, używając few lub a few.

 1. Can I ask _____ questions? First of all…
  Can I ask a few questions? First of all… (Czy mogę zadać kilka pytań? Po pierwsze…)

 2. Sophie made very _____ mistakes, so her final grade was still good.
  Sophie made very few mistakes, so her final grade was still good. (Sophie zrobiła bardzo mało błędów, więc jej ostateczna ocena nadal była dobra.)

 3. Even though your essay was good, you made _____ mistakes.
  Even though your essay was good, you made a few mistakes. (Mimo że twój esej był dobry, popełniłeś kilka błędów.)

 4. ______ teenagers follow their parents’ advice. They usually think they know better.
  Few teenagers follow their parents’ advice. They usually think they know better. (Niewielu nastolatków słucha rad swoich rodziców. Zwykle uznają, że wiedzą lepiej.)

 5. There are very ______ computers in the office.
  There are very few computers in the office. (W biurze jest bardzo mało komputerów.)

 6. Can you buy ______ eggs? I guess half a dozen will be enough. I’m going to make some pancakes.
  Can you buy a few eggs? I guess half a dozen will be enough. I’m going to make some pancakes. (Możesz kupić kilka jajek? Wydaje mi się, że wystarczy pół tuzina. Zrobię kilka naleśników.)

 7. I have ______ things to do in the centre.
  I have a few things to do in the centre. (Mam kilka rzeczy do zrobienia w centrum.)

 8. We only have ______ neighbours.
  We only have a few neighbours. (Mamy tylko kilku sąsiadów.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.