Kwadrans z angielskim – all czy both: podobieństwa i różnice

Angielskiego zaimka all (wszyscy) używamy, gdy odnosimy się do więcej niż dwóch osób. Both (obydwoje, obydwie, obaj) to określnik ilości, który stosujemy zawsze w odniesieniu do dwóch osób lub grup. Oba zaimki łączą się z formami liczby mnogiej czasownika. Poniżej wyjaśniamy na przykładach, jak używać każdego z tych określeń.

All (of) – wszyscy (z)

Zaimka all (wszyscy) można używać na dwa sposoby. Porównaj:

 1. we all – my wszyscy

  We all agree.
  (My) Wszyscy się zgadzamy.

 2. all of us – wszyscy z nas

  All of us agree.
  Wszyscy się zgadzamy.

Both (of) – obydwoje, obydwie, obaj (z)

Zaimek both także może być użyty na różne sposoby. Spójrz:

 1. we both – my oboje/obie/obaj

  We both had fun.
  Obydwoje dobrze się bawiliśmy.

 2. both of us – oboje/obie/obaj z nas

  Both of us had fun.
  Obydwoje dobrze się bawiliśmy.


Uwaga! Jeżeli both użyte jest z rzeczownikiem nieokreślonym, nie używamy of (tutaj: both dresses). Przyimek of pojawi się przed zaimkiem (tu: both of them) lub opcjonalnie przed rzeczownikiem określonym (both (of) these/my dresses). Przyjrzyj się poniższemy przykładowi:

I like both dresses. I like both.
Podobają mi się obie sukienki. Podobają mi się obydwie.

All i both – podobieństwa i różnice

Podsumujmy powyższe informacje o zaimkach all oraz both. Pamiętaj, że:

 • all – odnosi się do więcej niż dwóch osób lub rzeczy (podobnie jak none),

 • both – odnosi się do dwóch osób lub rzeczy (tak jak neither),

 • z both oraz all używamy czasownika w liczbie mnogiej.


O zaimkach nieokreślonych none i neither przeczytasz w krótkim artykule: Kwadrans z angielskim –

Chcesz poznać więcej kłopotliwych zaimków jak all i both?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Uzupełnij każdą lukę pasującym zaimkiem all lub both.

 1. I have two younger sisters. ____ of them like wearing my clothes, so sometimes I have nothing to wear because ____ my clothes are in the laundry!
  I have two younger sisters. Both of them like wearing my clothes, so sometimes I have nothing to wear because all my clothes are in the laundry! (Mam dwie młodsze siostry. Obie lubią zakładać moje ubrania, więc czasami nie mam co na siebie włożyć, bo wszystkie ubrania są w praniu!)

 2. ____ people take it for granted that their parents will live forever.
  All people take it for granted that their parents will live forever. (Wszyscy ludzie uważają za oczywiste, że ich rodzice będą żyć wiecznie.)

 3. She has a lot of books and ____ of them are in good condition because she takes special care of them.
  She has a lot of books and all of them are in good condition. (Ma dużo książek i wszystkie są w dobrym stanie.)

 4. He was walking carefully, carrying heavy boxes in ____ hands.
  He was walking carefully, carrying heavy boxes in both hands. (Szedł ostrożnie, niosąc ciężkie pudła w obu rękach.)

 5. ____ of my friends like to go out in the evening.
  All of my friends like to go out in the evening. (Wszyscy moi znajomi lubią wychodzić wieczorami.)

 6. The first runner seemed to be slower than the second one but they ____ finished the race.
  The first runner seemed to be slower than the second one but they both finished the race. (Pierwszy biegacz wydawał się wolniejszy od drugiego, ale obaj ukończyli wyścig.

 7. There were no customers at my bakery today so we decided to give ____ of the muffins to the homeless.
  There were no customers at my bakery today so we decided to give all of the muffins to the homeless. (W mojej piekarni nie było dziś żadnych klientów, więc postanowiliśmy rozdać wszystkie muffinki bezdomnym.)

 8. Neither Tim nor Jim like football. ____ of them prefer handball.
  Neither Tim nor Jim like football. Both of them prefer handball. (Ani Tim, ani Jim nie lubią piłki nożnej. Oboje wolą piłkę ręczną.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).