Hiszpański czasownik być – ESTAR

Estar to kolejny odpowiednik czasownika być w języku hiszpańskim. Używamy go, gdy mowa o stanach zmiennych, o położeniu lub miejscu, w którym się znajdujemy w danym momencie – w odróżnieniu od czasownika ser, który służy do opisu cech stałych (pisaliśmy w poprzednim artykule).

Czasownik ESTAR – odmiana

Zacznijmy od podstaw – czasownik estar odmienia się następująco:

yo estoy

ja jestem

estás

ty jesteś

él/ella/usted está

on/ona/pan/pani jest

nosotros/nosotras estamos

my jesteśmy

vosotros/vosotras estáis

wy jesteście

ellos/ellas/ustedes están

oni/one/państwo są

Czasownik ESTAR – kiedy go stosować?


Czasownika ESTAR użyjemy:

 • gdy mowa o miejscu i położeniu w znaczeniu znajdować się

Londres está en Inglaterra.
Londyn jest w Anglii.

El banco está a la derecha.
Bank jest po prawej stronie.

 • gdy mówimy o cechach lub stanach, które nie są stałe, takich jak: uczucia i emocje, stan zdrowia, stan przedmiotów

estar contento

być zadowolonym

estar frío

być zimnym (np. o kawie)

estar caliente

być gorącym (np. o kawie)

estar enfermo

być chorym

estar de acuerdo

być zgodnym, zgadzać się

estar enamorado

być zakochanym

estar preocupado

być zmartwionym

estar harto (de)

mieć czegoś dość

estar limpio/sucio

być czystym/brudnym

estar cerca/lejos

być blisko/daleko

estar enfadado (con alguien)

być złym (na kogoś)

estar estropeado/roto (pot.)

być zepsutym

estar ocupado

być zajętym

estar vacío

być pustym

 • gdy mówimy o stanie cywilnym

estar casado

być żonatym/zamężną

estar soltero

być singlem

estar divorciado

być rozwiedzionym

 • zwykle z przymiotnikami pochodzącymi od czasowników w formie participio

estar hecho

być zrobionym

estar prohibido

być zabronionym

estar asustado

być przestraszonym

estar equivocado

być w błędzie

 • z niektórymi przymiotnikami nazywającymi kolory

estar verde

być zielonym (o owocach), niedoświadczonym (o osobie)

estar blanco

być bladym

estar rojo

być zarumienionym

Podsumowanie

Użycie czasownika być w języku hiszpańskim bywa problematyczne. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu już nigdy nie będziesz mieć wątpliwości, kiedy użyć ESTAR. Zapamiętaj, że stosujemy go, gdy mówimy o cechach zmiennych oraz o położeniu. 

¡Hora de práctica!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na hiszpański, stosując zasady opisane powyżej.

 1. Mam się dobrze, a ty?
  Estoy bien, ¿y tú?

 2. Nie jestem pewna.
  No estoy segura.

 3. Metro nie jest daleko.
  El metro no está lejos.

 4. Zwariowałeś? To auto jest bardzo drogie, nie mamy tyle pieniędzy.
  ¿Estás loco? ¡Este coche es muy caro, no tenemos tanto dinero!

 5. Oni są małżeństwem. Są bardzo zakochani.
  Ellos están casados. Están muy enamorados.

 6. Londyn jest w Anglii.
  Londres está en Inglaterra.

 7. Jesteśmy bardzo zmęczeni.
  Estamos muy cansados.

 8. Jesteście chorzy?
  ¿Estáis enfermos?

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.