L’impératif – czyli francuski tryb rozkazujący

W tym artykule przypomnimy podstawowe informacje o l’impératif, czyli trybie rozkazującym. Najpierw powiemy o tworzeniu trybu rozkazującego, a następnie podsumujemy jego użycie. Uporządkuj swoją wiedzę, oswój się z wyjątkami oraz naucz się, jak unikać powszechnych błędów.

Tworzenie l’impératif

W języku francuskim tryb rozkazujący tworzymy dla drugiej osoby liczby pojedynczej oraz dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej.

 • tryb rozkazujący dla 2 os. lp.

Dla drugiej osoby liczby pojedynczej forma czasownika jest taka sama, jak w trybie oznajmującym. W trybie rozkazującym nie stosujemy jednak zaimków osobowych, np.:

tu bois– pijesz

bois – pij

tu fais – robisz

fais – zrób


Różnica dotyczy czasowników pierwszej grupy (zakończonych w bezokoliczniku na -er): w trybie rozkazującym opuszczamy literę s w końcówce -es (oraz w formie tu vas – idziesz). Porównajmy:

tu parles – mówisz

parle – mów

tu cherches – szukasz

cherche – szukaj

tu vas – idziesz

va – idź

 • tryb rozkazujący dla 1 i 2 os. lm.

W przypadku pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej czasownik w trybie rozkazującym ma taką samą formę jak w czasie teraźniejszym, ale używamy go bez zaimka nous i vous. Porównajmy:

nous entrons – wchodzimy

entrons – wejdźmy

vous pensez – myślicie

pensez – pomyślcie

 • tryb rozkazujący czasowników être i avoir

Czasowniki être i avoir mają w trybie rozkazującym formy nieregularne:

sois – bądź

aie – miej

soyons – bądźmy

ayons – miejmy

soyez – bądźcie

ayez – miejcie

Zwróćmy uwagę, że w formie aie (miej) ai- czytamy jako grupę liter, czyli e [ɛ].

W formach ayons (miejmy) i ayez (miejcie) ay- czytamy jako ej [ɛj].

 • tryb rozkazujący czasowników zwrotnych

Jeśli chodzi o czasowniki zwrotne, zaimek zwrotny stawiamy po czasowniku z łącznikiem. Zaimek zwrotny te zmienia formę na toi.

tu te laves – myjesz się 

lave-toi – umyj się

nous nous promenons spacerujemy

promenons-nous – pospacerujmy

vous vous reposez – odpoczywacie 

reposez-vous odpocznijcie

 • przeczenie w trybie rozkazującym

Przeczenie w trybie rozkazującym stosujemy tak jak w zdaniu oznajmującym.

Również miejsce zaimków jest takie jak w zdaniu oznajmującym, czyli przed czasownikiem.

tu t’habilles – ubierasz się 

ne t’habille pas – nie ubieraj się

nous nous taisons milczymy

ne nous taisons pas – nie milczmy

vous vous dépêchez – spieszycie się

ne vous dépêchez pas – nie spieszcie się

 • użycie zaimków dopełnieniowych w trybie rozkazującym

W zdaniu rozkazującym zaimki le, la, les, se, nous, lui, leur stawiamy po czasowniku i używamy między nimi łącznika. Dwa zaimki zmieniają swoją formę: memoi, tetoi. Porównajmy:

Tu me passes ton portable/mobile ? – Podasz mi swoją komórkę?

Passe-moi ton portable/mobile. – Podaj mi swoją komórkę.

Zaimek en również stawiamy za czasownikiem i stosujemy łącznik (pamiętajmy, że en jest zaimkiem w funkcji dopełnienia bliższego czasownika). Słowa lub wyrażenia określające ilość (beaucoup, un peu, un kilo itp.) i liczebniki postawimy na końcu zdania.

Prends du lait. Prends-en deux bouteilles.
Weź mleko. Weź (go) dwie butelki.

UWAGA! Ze względów fonetycznych przed zaimkiem en zachowujemy literę s w końcówce czasowników, np.:

Mange de la salade. Manges-en un peu.
Zjedz sałatkę. Zjedz (jej) trochę.

Chcesz rozumieć prośby i rady albo poprawnie odczytywać parkingowe tablice po francusku?

Rozpocznij naukę francuskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Użycie l’impératif

 • Trybu rozkazującego używamy najczęściej wtedy, gdy wydajemy jakieś polecenie czy rozkaz, np.:

Fais la vaisselle.
Umyj naczynia.

Sors d’ici.
Wyjdź stąd.

 • Tryb rozkazujący może służyć również do wyrażenia prośby lub rady, np.:

Aide-le, s’il te plaît.
Pomóż mu, proszę.

Faisons de la gym pour maigrir.
Ćwiczmy, żeby schudnąć.

 • W pierwszej osobie liczby mnogiej tryb rozkazujący wyraża propozycję lub sugestię skierowaną do osoby lub osób, z którymi w danej chwili jesteśmy.

Débarrassons la table après le déjeuner.
Posprzątajmy ze stołu po obiedzie.

 • Formy przeczącej użyjemy do wyrażenia zakazu, np.:

Ne restez pas ici.
Proszę tu nie stać (dosł. zostawać).

Podsumowanie

Tworzenie trybu rozkazującego po francusku nie jest trudne. Ma on zazwyczaj tę samą formę, co tryb oznajmujący czasu teraźniejszego (oprócz kilku wyjątków opisanych powyżej). Używamy go, gdy chcemy komuś coś nakazać, kogoś o coś poprosić albo czegoś komuś zabronić.

Niżej znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz przedstawione zasady.

Q&A

 • Co to jest l’impératif?
  To tryb rozkazujący.

 • Do czego używamy l’impératif?
  Głównie do wyrażenia polecenia.

 • Dla których osób tworzy się tryb rozkazujący w języku francuskim?
  Dla drugiej osoby liczby pojedynczej oraz dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej.

 • Jakie są formy trybu rozkazującego dla czasowników être i avoir?

  • sois / soyons / soyez

  • aie / ayons / ayez

 • Gdzie jest miejsce zaimka zwrotnego w trybie rozkazującym czasowników zwrotnych?
  Po czasowniku, natomiast w przeczeniu – przed czasownikiem.

 • Jakie zaimki dopełnieniowe zmieniają swoją formę w trybie rozkazującym?
  Me zmienia się na moi, a te na toi.

 • Czy l'impératif służy tylko do wyrażenia polecenia?
  Nie, za pomocą trybu rozkazującego można też wyrazić prośbę, radę czy sugestię.

Entraînons-nous !

Wykorzystując opisane powyżej zasady, uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiedniej formie i poćwicz tworzenie i użycie francuskiego trybu rozkazującego impératif!

 1. …………………… de l’eau. (boire, tu)
  Bois de l’eau. (Napij się wody.)

 2. …………………… la cuisine. (ranger, vous)
  Rangez la cuisine. (Posprzątajcie kuchnię.)

 3. Mes parents arrivent demain. ……………………-...... à dîner au restaurant. (inviter, nous)
  Mes parents arrivent demain. Invitons-les à dîner au restaurant. (Moi rodzice przyjeżdżają jutro. Zaprośmy ich na kolację do restauracji.)

 4. …………………… patient. …………………… de la patience. (être, avoir, tu)
  Sois patient. Aie de la patience. (Bądź cierpliwy, Miej cierpliwość.)

 5. Ne t’…………………… pas. Tout va s’arranger. (inquiéter, tu)
  Ne t’inquiète pas. Tout va s’arranger. (Nie martw się. Wszystko się ułoży.)

 6. …………………… au cinéma ! (aller, nous)
  Allons au cinéma ! (Chodźmy do kina !)

 7. ……………………-....... en route. (se mettre, nous)
  Mettons-nous en route. (Ruszajmy w drogę.)

 8. Voici vos nouveaux livres. ……………………-……. (ouvrir, vous)
  Voici vos nouveaux livres. Ouvrez-les. (Oto wasze nowe książki. Otwórzcie je.)

 9. …………………… des pommes. ……………………-........ deux kilos. (acheter, tu)
  Achète des pommes. Achètes-en deux kilos. (Kup jabłka. Kup (ich) dwa kilo.)

Więcej z języka francuskiego

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Ewa

Elizja i łączenia międzywyrazowe w języku francuskim

Język francuski wydaje się wielu osobom trudny głównie ze względu na wymowę. Dlatego wyjaśniamy dwa podstawowe zagadnienia fonetyczne, dzięki którym łatwiej opanujesz rozumienie tekstu mówionego. Zapraszamy Cię do świata elizji i łączeń międzywyrazowych.