Francuski czas przyszły bliski – le futur proche

Opanowanie czasów to jedno z kluczowych zagadnień w nauce języka obcego. W tym artykule przypomnimy podstawowe informacje o le futur proche, czyli czasie przyszłym bliskim.

Le futur proche dosłownie tłumaczy się jako przyszłość bliska i jest używany do wyrażenia czynności, które są na horyzoncie; zamiarów, które właśnie mamy zamiar zrealizować. Czas ten podkreśla pewność, że planowane czynności faktycznie dojdą do skutku.

Tworzenie le futur proche

 • Czas ten tworzymy, odmieniając czasownik aller w czasie teraźniejszym (je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, vous allez, ils/elles vont) i dodając bezokolicznik, np.:

Je vais partir.

Wyjadę.

Tu vas venir.

Ty przyjdziesz.

Il va travailler.

On będzie pracował.

Elle va voyager.

Ona będzie podróżować.

On va faire les achats.

Zrobimy / Zrobi się zakupy.

Nous allons acheter…

Kupimy…

Vous allez avoir…

Będziecie mieć…

Ils vont attendre le bus.

Oni poczekają / będą czekać na autobus.

Elles vont aller à la gare.

One pójdą/pojadą na dworzec.

 • W przypadku czasowników zwrotnych miejsce zaimka zwrotnego (me, te, se, nous, vous) jest przed bezokolicznikiem. Pamiętajmy, że po polsku dla wszystkich osób stosujemy formę zaimka zwrotnego się. Po francusku ten zaimek musimy uzgodnić z podmiotem, np.:

Tu vas te lever ?
Wstaniesz?

Je vais me reposer.
Odpocznę sobie.

Nie możemy powiedzieć: Tu vas se lever ? Je vais se reposer.

 • W czasie futur proche również przed bezokolicznikiem postawimy zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego (me, te, nous, vous, le, la, les, lui, leur), np.:

Je vais lui téléphoner.
Zadzwonię do niego.

Negacja i pytania w czasie le futur proche

 • Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie le futur proche zaprzeczamy tylko czasownik posiłkowy aller. To znaczy, że partykułę ne postawimy przed tym czasownikiem, a drugi element przeczenia (pas, plus, jamais, personne, rien) – po nim, np.:

Je ne vais plus pleurer.
Nie będę już płakać.

Ils ne vont pas voyager cet été.
Nie będą podróżować tego lata.

Elle ne va rien faire pendant ses vacances.
Ona nie będzie nic robić w czasie swoich wakacji.

 • Aby utworzyć zdanie pytające w czasie le futur proche, możemy użyć jednej z trzech metod: intonacji, wyrażenia est-ce que lub inwersji.

Tu vas m'aider à choisir le cadeau pour maman demain ?
Pomożesz mi jutro wybrać prezent dla mamy?

Est-ce que vous allez acheter cette voiture ?
Czy kupicie ten samochód?

Vont-ils célébrer leur anniversaire de mariage l'année prochaine ?
Pomożesz mi jutro wybrać prezent dla mamy?

Chcesz opanować francuskie czasy i mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości?

Rozpocznij naukę francuskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Użycie le futur proche

 • Czas futur proche wyraża czynność zamierzoną, postanowioną, która na pewno się odbędzie, np.:

Elle va aller à la campagne.
Ona pojedzie na wieś.

Oznacza to, że wyjazd jest pewny i że znany jest jego termin.

 • Czasu futur proche użyjemy również do nazwania czynności przyszłej, która wynika z (jest konsekwencją) tego, co ma miejsce w teraźniejszości, np.:

Il y a du vent, le temps va changer.
Jest wiatr, zmieni się pogoda.

 • Czas futur proche może być użyty jako tryb rozkazujący, np.:

Tu vas débarrasser la table après le déjeuner.
Posprzątasz ze stołu po obiedzie.

Czas futur proche dotyczy nieodległej przyszłości i czasu, który postrzegamy jako bliski. Dlatego często towarzyszą mu takie określenia czasu, jak np.:

bientôt

wkrótce

dans un instant

za chwilę

dans quelques minutes

za kilka minut

dans quelques jours

za kilka dni

aujourd’hui

dzisiaj

ce soir

dziś wieczorem

demain

jutro

cette semaine-ci

w tym tygodniu

Określenia czasu stawiamy na początku zdania (wtedy oddzielamy je przecinkiem) lub na końcu, np.:

Demain, il va se marier.
Jutro on się ożeni.

Il va se marier demain.
On się ożeni jutro.

UWAGA! Przysłówek bientôt (ale też inne przysłówki jak bien czy vite) możemy postawić przed bezokolicznikiem, np.:

Elle va vite apprendre à nager.
Ona szybko nauczy się pływać.

Il va bientôt se marier.
On się wkrótce ożeni.

Podsumowanie

Zapamiętaj, czas futur proche w języku francuskim tworzymy poprzez dodanie bezokolicznika do osobowych form czasownika aller. Czasu tego używamy, gdy mówimy o najbliższej przyszłości.

Entraînons-nous !

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na francuski i przy okazji poćwicz tworzenie i użycie czasu futur proche!

 1. Pociąg odjedzie za dziesięć minut.
  Le train va partir dans dix minutes.

 2. Co będziecie robić dziś wieczorem?
  Qu’est-ce que vous allez faire ce soir ?

 3. Ile czasu tam zostaniesz?
  Combien de temps tu vas rester là-bas ?

 4. Niebo jest szare. Będzie padać.
  Le ciel est gris. Il va pleuvoir.

 5. Spotkamy się o piątej po południu.
  Nous allons nous rencontrer à cinq heures de l’après-midi.

 6. Jutro wstanę wcześnie.
  Je vais me lever tôt demain.

 7. Co weźmiesz: kurczaka czy rybę?
  Que vas-tu prendre, du poulet ou du poisson ? / Qu’est-ce que tu vas prendre, du poulet ou du poisson ?

 8. Ona będzie pracować przez wakacje.
  Elle va travailler pendant les vacances.

 9. Chcę kupić ten biały płaszcz. Zapytam o jego cenę.
  Je veux acheter ce manteau blanc. Je vais demander son prix.

 10. Zastanowię się nad prezentem dla mamy.
  Je vais réfléchir au cadeau pour maman.

Więcej z języka francuskiego

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Ewa

Elizja i łączenia międzywyrazowe w języku francuskim

Język francuski wydaje się wielu osobom trudny głównie ze względu na wymowę. Dlatego wyjaśniamy dwa podstawowe zagadnienia fonetyczne, dzięki którym łatwiej opanujesz rozumienie tekstu mówionego. Zapraszamy Cię do świata elizji i łączeń międzywyrazowych.