Jak tworzyć proste zdania po niemiecku

W języku niemieckim w zdaniach oznajmujących orzeczenie (czasownik w formie osobowej) występuje zawsze na drugim miejscu. Taką kolejność określa się jako szyk prosty. Oto jego przykłady:

Ich lese jetzt ein Buch.
Czytam teraz książkę.
Ich habe morgen frei.
Mam jutro wolne.

Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym

W zdaniach rozpoczynających się od podmiotu (wykonawcy czynności)  kolejność poszczególnych elementów jest następująca:

1

2

3

4

Sie
Oni

sind

selten
rzadko

zu Hause.
w domu.

wer?
kto?

macht was?
co robi?

wann?
kiedy?

wo? / wohin?
gdzie?
/ dokąd?

podmiot 

orzeczenie 

okolicznik czasu

okolicznik miejsca

Podobnie jak w języku polskim, możemy rozpocząć zdanie od innej jego części niż podmiot. Musimy natomiast pamiętać o tym, że czasownik pojawi się jako drugi.

Porównaj:

1

2

3, 4…

Ich
Ja

koche
gotuję

manchmal.
czasami.

Manchmal
Czasami

koche
gotuję

ich.
ja.

Nie powiemy: Manchmal ich koche.

Jest to jeden z typowych błędów popełnianych przez osoby uczące się niemieckiego, dlatego warto już na początku nauki zwracać uwagę na prawidłowy szyk zdania.

Spójrz na kilka podobnych przykładów:

Ich bin selten traurig.
Selten
bin ich traurig.

Jestem rzadko smutna.
Rzadko jestem smutna.

Ich habe morgen frei.
Morgen
habe ich frei.

Mam jutro wolne.
Jutro mam wolne.

Miejsce czasownika a określenia częstotliwości i czasu

Określniki częstotliwości oraz określniki czasu w prostym zdaniu oznajmującym, rozpoczętym od podmiotu, znajdują się zazwyczaj zaraz po orzeczeniu (odmienianym czasowniku). Popatrz:

Manchmal haben wir Pech.
Czasami mamy pecha.

Heute ist der elfte Dezember.
Dzisiaj jest jedenasty grudnia.

Warto przypomnieć sobie podstawowe określenia częstotliwości

 • immer – zawsze

 • oft, häufig – często

 • manchmal – czasami

 • selten – rzadko

 • nie – nigdy

Zapamiętaj również następujące określenia czasu:

 • gestern – wczoraj

 • heute – dzisiaj

 • morgen – jutro.

Miej świadomość, że na początku zdania mogą się pojawić też dwuczłonowe okoliczniki czasu, np.:

 • im Dezember – w grudniu

 • Anfang März – na początku marca

 • jeden Tag – każdego dnia.

Czasownik (orzeczenie) nadal będzie wtedy na drugim miejscu w zdaniu, chociaż nie będzie drugim wyrazem.

Jedes Wochenende spiele ich Volleyball.
W każdy weekend gram w siatkówkę.

Podsumowanie

Aby skutecznie komunikować się w języku niemieckim, warto zacząć mówić pełnymi zdaniami. Na początku mogą to być proste wypowiedzi. Tworząc zdania, zwracaj uwagę na kolejność wyrazów i pamiętaj, żeby czasownik zawsze był na drugim miejscu. Viel Glück!

Übungszeit


Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki, stosując zasady opisane w artykule.

 1. Jutro mam wolne.
  Morgen habe ich frei.

 2. W czerwcu mam urodziny.
  Im Juni habe ich Geburtstag.

 3. Pracuję od poniedziałku do piątku.
  Ich arbeite von Montag bis Freitag.

 4. Dziadek ma urodziny w lipcu.
  Der Opa hat im Juli Geburtstag.

 5. Rano biorę prysznic.
  Am Morgen dusche ich.

 6. Szkoła zaczyna się na jesieni.
  Die Schule beginnt im Herbst.

 7. Dzisiaj jest ładna pogoda.
  Heute ist das Wetter schön.


Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.