Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku nieokreślonym i cząstkowym

W języku włoskim wyróżniamy rodzajniki określone, nieokreślone i cząstkowe. O tych pierwszych możesz przeczytać tutaj: rodzajnik określony w języku włoskim.

Dla przypomnienia – rodzajników określonych używamy w sytuacji, gdy mówimy o czymś, co jest znane, o konkretnej rzeczy. Poza tym odpowiadają one zaimkom „ten”, „ta”, „to”. W rodzaju męskim w liczbie pojedynczej mamy następujące rodzajniki określone: il, lo, l’, natomiast w liczbie mnogiej – i, gli. W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej pojawia się rodzajnik la oraz l’, a w liczbie mnogiej tylko rodzajnik le.

Rodzajniki nieokreślone

Rodzajniki nieokreślone stosujemy natomiast wtedy, gdy wspominamy o czymś po raz pierwszy lub tam, gdzie po polsku powiedzielibyśmy „jakiś”, „jakaś”, „jakieś”.

Przyjrzyj się tabeli poniżej:


Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Liczba pojedyncza

un, uno

una, un’

Liczba mnoga

dei, degli

delle


W rodzaju męskim w liczbie pojedynczej wyróżniamy dwa rodzajniki nieokreślone: un i uno. Rodzajnik un postawimy przed rzeczownikami, które łączą się z rodzajnikiem określonym il lub l’, np.

 • un cane – (jakiś) pies

  C’è un cane nel giardino.
  W ogrodzie jest jakiś pies.

 • il cane – (ten, konkretny) pies

  Il cane è nel giardino. Lo vedi?
  Pies jest w ogrodzie. Widzisz go?

 • un amico – (jakiś) przyjaciel

  Hai un amico?
  Masz jakiegoś przyjaciela?

 • l’amico – (ten, konkretny) przyjaciel

  L'amico migliore di Marco si chiama Stefano.
  Najlepszy przyjaciel Marka nazywa się Stefan.

Rodzajnik nieokreślony uno odpowiada rodzajnikowi określonemu lo. Stawiamy go przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od: 

 • zuno zaino (plecak)

  Devo comprare uno zaino.
  Muszę kupić plecak.

 • s + spółgłoska uno sbaglio (pomyłka)

  È uno sbaglio.
  To pomyłka.

 • psuno psicologo (psycholog)

  Mio cugino è uno psicologo.
  Mój kuzyn jest psychologiem.

 • gnuno gnomo (krasnoludek)

  Mia figlia ha visto uno gnomo nel nostro giardino.
  Moja córka zobaczyła krasnoludka w naszym ogrodzie.

 • xuno xilofono (ksylofon)

  Sai che cosa è uno xilofono?
  Wiesz co to jest ksylofon?

 • yuno yogurt (jogurt)

  A colazione mangio spesso uno yogurt.
  Na śniadanie często jem jogurt.


W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej mamy dwa rodzajniki nieokreślone: un’ oraz una. Pierwszy stawiamy przed rzeczownikami rozpoczynających się od samogłoski. Należy pamiętać o apostrofie, który pojawia się w rodzaju żeńskim: un’amica – (jakaś) przyjaciółka. W rodzaju męskim po rodzajniku un nie występuje apostrof, np. un amico – (jakiś) przyjaciel. Rodzajnik una postawimy przed pozostałymi rzeczownikami – rozpoczynającymi się od spółgłoski, np. una donna – (jakaś) kobieta.

Rodzajnik cząstkowy

Rodzajnik nieokreślony nie ma liczby mnogiej. Zamiast niego można użyć form: dei, degli, delle. Są to tzw. rodzajniki cząstkowe. Przetłumaczymy je jako: niektórzy/niektóre, kilka, jacyś/jakieś. Poprzedzają one rzeczowniki policzalne. Zauważ, że stosujemy je według zasad użycia rodzajników określonych: i, gli, le.
Przykładowo w rodzaju męskim rodzajnikowi określonemu i odpowiada rodzajnik cząstkowy dei, a rodzajnikowi określonemu glidegli. Spójrz na poniższe przykłady:

 • dei signori – jacyś panowie

  Qui ci sono dei signori che non conosco.
  Są tu jacyś panowie, których nie znam.

 • degli zaini – jakieś plecaki

  I genitori di Monica vendono degli zaini.
  Rodzice Moniki sprzedają (jakieś) plecaki.

 • degli alberghi – jakieś hotele

  Ci sono degli alberghi in questa citta?
  Czy są jakieś hotele w tym mieście?

W rodzaju żeńskim w liczbie mnogiej pojawi się rodzajnik cząstkowy delle:

 • delle signore – jakieś panie

  Vedo delle signore.
  Widzę jakieś panie.

 • delle attrici – jakieś aktorki

  Conosci delle attrici famose?
  Znasz jakieś sławne aktorki?

Rodzajnik cząstkowy występuje także w liczbie pojedynczej, stawiamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Jego formy to: del, dello, dell’, della. Mają one znaczenie trochę, nieco, pewna część całości i można je zastąpić zwrotem un po’ di, np. del pane = un po’ di pane – trochę chleba. Spójrz na poniższe przykłady:

 • del sale – trochę soli

  Dovrei aggiungere del sale.
  Powinieneś dodać trochę soli.

 • dello zucchero – trochę cukru

  Aggiungo dello zucchero.
  Dodam (dosł. dodaję) trochę cukru.

 • della farina – trochę mąki

  Compro della farina.
  Kupię (dosł. kupuję) trochę mąki.

 • dell’acqua – trochę wody

  Vorrei bere dell'acqua.
  Chciałbym napić się trochę wody.

Rodzajników cząstkowych używamy rzadziej niż określonych i nieokreślonych.

Chcesz skutecznie nauczyć się, kiedy stosować rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe we włoskich zdaniach?

Rozpocznij naukę włoskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Facciamo pratica!

Przetłumacz podane poniżej zdania z języka polskiego na włoski, stosując zasady opisane powyżej.

 1. Musimy wziąć (jakiś) plecak. Mamy zbyt dużo rzeczy.
  Dobbiamo prendere uno zaino. Abbiamo troppe cose.

 2. Musimy wziąć plecak. Wiesz, gdzie jest?
  Dobbiamo prendere lo zaino. Sai dov’è?

 3. Kup wino!
  Compra il vino!

 4. Kup (jakieś) dobre wino!
  Compra un buon vino!

 5. To piękna dziewczyna!
  È una bella ragazza!

 6. Ta dziewczyna jest piękna!
  La/Questa ragazza è bella.

 7. Przyjeżdżają jacyś ważni goście.
  Arrivano degli ospiti importanti.

 8. Kupię (dosł. kupuję) trochę chleba i wina.
  Compro del pane e del vino.

 9. Widzę jakieś chmury.
  Vedo delle nuvole.

 10. Dodam (dosł. dodaję) trochę soli i pieprzu.
  Aggiungo del sale e del pepe.

Więcej z języka włoskiego

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się