Pytania i odpowiedzi w języku włoskim

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, zdania pytające nie wymagają zmiany szyku. Ważna jest tutaj intonacja, która wskazuje na to, czy mamy do czynienia z pytaniem. Zadając pytanie po polsku, możemy użyć partykuły pytającej ‘czy’ albo ją pominąć. We włoskim natomiast ten wyraz nie występuje, dlatego to samo zdanie można zakończyć kropką lub znakiem zapytania, ale w zależności od intonacji będzie ono znaczyło co innego, np.:

Sei stanco?
(Czy) Jesteś zmęczony?

Sei stanco.
Jesteś zmęczony.

Zaimki pytające

Niektóre pytania będą wymagały zastosowania następujących wyrazów i wyrażeń:

 • che cosa? / che? / cosa?  – co?

  Che ne dici di andare al cinema stasera?
  Co powiesz na to, żeby pójść dziś wieczorem do kina?

 • chi? – kto?

  Chi è venuto alla tua festa di compleanno?
  Kto przyszedł na twoją imprezę urodzinową?

 • dove? – gdzie?

  Dove sono i miei occhiali da sole?
  Gdzie są moje okulary przeciwsłoneczne?

 • di dove? – skąd?

  Di dove sei? Sono di Varsavia.
  Skąd jesteś? Jestem z Warszawy.

 • quanto? – ile?

  Quanto costa questo vestito?
  Ile kosztuje ta sukienka?

 • quando? – kiedy?

  Quando partite per gli Stati Uniti?
  Kiedy wyjeżdżacie do Stanów Zjednoczonych?

 • perché? – dlaczego?*

  Perché non vuoi parlare con noi?
  Dlaczego nie chcesz z nami rozmawiać?
  * Perché ma dwa znaczenia: dlaczego – w zdaniu pytającym i dlatego że – w zdaniu oznajmującym.

 • come? – jak?

  Come stai?
  Jak się masz?

 • quale? – jaki, jaka?

  Qual è il tuo numero di telefono?
  Jaki jest twój numer telefonu?

Uwaga!

Jeśli quanto stoi przed rzeczownikiem, musimy uzgodnić rodzaj i liczbę. Powiemy zatem:

 • w r.m. lp.: Quanto tempo? – Ile czasu?

 • w r.ż. lp.: Quanta acqua? – Ile wody?

 • w r.m. lm.: Quanti amici? – Ilu przyjaciół?

 • w r.ż. lm.: Quante amiche? – Ile przyjaciółek?

Zaimek quale wymaga dostosowania liczby do rzeczownika, przed którym stoi. W liczbie mnogiej użyjemy quali. Spójrz na poniższe przykłady:

Quale lingua conosci?
Jaki język znasz?

Quali lingue conosci?
Jakie języki znasz?

W języku potocznym zamiast quale możemy użyć wyrazu che, np.

Che vino prendiamo?
Jakie wino bierzemy?

Formy skrócone

Pytanie Che cosa è? (Co to jest?) można zapisać w wersji skróconej: Che cos’è? Podobnie dove è? (gdzie jest?) skrócić można do dov’è?, a come è? (jak jest?) do com’è?
Dwie samogłoski stojące obok siebie często redukowane są do jednej. Pierwsza z nich zostaje usunięta i zastąpiona apostrofem. Uwaga!

W pytaniu qual è? (jaki jest?) nie użyjemy apostrofu po qual, mimo że jest to skrócona wersja wyrazu quale.

Q&A – domanda e risposta

 • Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, gdy zadajemy pytanie po włosku?
  Na intonację – aby nasz rozmówca miał pewność, że pytamy, a nie oznajmiamy.

 • Jakie zaimki pytające występują w języku włoskim?
  che cosa / che / cosa, chi, dove, di dove, quando, quanto, perché, come, quale

 • Jakie są przykładowe formy skrócone zaimków pytających?
  dov’è, com’è, che cos’è

 • Jak poprawnie zapisać skróconą wersję quale è?
  Bez apostrofu: qual è

Facciamo pratica!

Wykorzystując opisane powyżej zasady, przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na włoski:

 1. Kto to jest?
  Chi è?

 2. Gdzie jesteście?
  Dove siete?

 3. Skąd jesteś?
  Di dove sei?

 4. Kiedy wyjeżdżacie?
  Quando partite?

 5. Ile osób mieszka w Rzymie?
  Quante persone abitano a Roma?

 6. Jakie wino bierzemy? Białe czy czerwone?
  Quale vino prendiamo? Bianco o rosso?

 7. Jaki jest twój numer telefonu?
  Qual è il tuo numero di telefono?

 8. Dlaczego płaczesz?
  Perché piangi?

 9. Płaczę, dlatego że jestem smutny.
  Piango perché sono triste.

 10. Jak leci?
  Come va?

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.