Pytania i odpowiedzi w języku włoskim

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, zdania pytające nie wymagają zmiany szyku. Ważna jest tutaj intonacja, która wskazuje na to, czy mamy do czynienia z pytaniem. Zadając pytanie po polsku, możemy użyć partykuły pytającej ‘czy’ albo ją pominąć. We włoskim natomiast ten wyraz nie występuje, dlatego to samo zdanie można zakończyć kropką lub znakiem zapytania, ale w zależności od intonacji będzie ono znaczyło co innego, np.:

Sei stanco?
(Czy) Jesteś zmęczony?

Sei stanco.
Jesteś zmęczony.

Zaimki pytające

Niektóre pytania będą wymagały zastosowania następujących wyrazów i wyrażeń:

 • che cosa? / che? / cosa?  – co?

  Che ne dici di andare al cinema stasera?
  Co powiesz na to, żeby pójść dziś wieczorem do kina?

 • chi? – kto?

  Chi è venuto alla tua festa di compleanno?
  Kto przyszedł na twoją imprezę urodzinową?

 • dove? – gdzie?

  Dove sono i miei occhiali da sole?
  Gdzie są moje okulary przeciwsłoneczne?

 • di dove? – skąd?

  Di dove sei? Sono di Varsavia.
  Skąd jesteś? Jestem z Warszawy.

 • quanto? – ile?

  Quanto costa questo vestito?
  Ile kosztuje ta sukienka?

 • quando? – kiedy?

  Quando partite per gli Stati Uniti?
  Kiedy wyjeżdżacie do Stanów Zjednoczonych?

 • perché? – dlaczego?*

  Perché non vuoi parlare con noi?
  Dlaczego nie chcesz z nami rozmawiać?
  * Perché ma dwa znaczenia: dlaczego – w zdaniu pytającym i dlatego że – w zdaniu oznajmującym.

 • come? – jak?

  Come stai?
  Jak się masz?

 • quale? – jaki, jaka?

  Qual è il tuo numero di telefono?
  Jaki jest twój numer telefonu?

Uwaga!

Jeśli quanto stoi przed rzeczownikiem, musimy uzgodnić rodzaj i liczbę. Powiemy zatem:

 • w r.m. lp.: Quanto tempo? – Ile czasu?

 • w r.ż. lp.: Quanta acqua? – Ile wody?

 • w r.m. lm.: Quanti amici? – Ilu przyjaciół?

 • w r.ż. lm.: Quante amiche? – Ile przyjaciółek?

Zaimek quale wymaga dostosowania liczby do rzeczownika, przed którym stoi. W liczbie mnogiej użyjemy quali. Spójrz na poniższe przykłady:

Quale lingua conosci?
Jaki język znasz?

Quali lingue conosci?
Jakie języki znasz?

W języku potocznym zamiast quale możemy użyć wyrazu che, np.

Che vino prendiamo?
Jakie wino bierzemy?

Formy skrócone

Pytanie Che cosa è? (Co to jest?) można zapisać w wersji skróconej: Che cos’è? Podobnie dove è? (gdzie jest?) skrócić można do dov’è?, a come è? (jak jest?) do com’è?
Dwie samogłoski stojące obok siebie często redukowane są do jednej. Pierwsza z nich zostaje usunięta i zastąpiona apostrofem. Uwaga!

W pytaniu qual è? (jaki jest?) nie użyjemy apostrofu po qual, mimo że jest to skrócona wersja wyrazu quale.

Chcesz swobodnie pytać i odpowiadać po włosku?

Rozpocznij naukę włoskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.

Q&A – domanda e risposta

 • Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, gdy zadajemy pytanie po włosku?
  Na intonację – aby nasz rozmówca miał pewność, że pytamy, a nie oznajmiamy.

 • Jakie zaimki pytające występują w języku włoskim?
  che cosa / che / cosa, chi, dove, di dove, quando, quanto, perché, come, quale

 • Jakie są przykładowe formy skrócone zaimków pytających?
  dov’è, com’è, che cos’è

 • Jak poprawnie zapisać skróconą wersję quale è?
  Bez apostrofu: qual è.

Facciamo pratica!

Wykorzystując opisane powyżej zasady, przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na włoski:

 1. Kto to jest?
  Chi è?

 2. Gdzie jesteście?
  Dove siete?

 3. Skąd jesteś?
  Di dove sei?

 4. Kiedy wyjeżdżacie?
  Quando partite?

 5. Ile osób mieszka w Rzymie?
  Quante persone abitano a Roma?

 6. Jakie wino bierzemy? Białe czy czerwone?
  Quale vino prendiamo? Bianco o rosso?

 7. Jaki jest twój numer telefonu?
  Qual è il tuo numero di telefono?

 8. Dlaczego płaczesz?
  Perché piangi?

 9. Płaczę, dlatego że jestem smutny.
  Piango perché sono triste.

 10. Jak leci?
  Come va?

Więcej z języka włoskiego

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się