O ilości w języku włoskim – molto, tanto, poco, troppo, tutto…

Jak powiedzieć po włosku, że czegoś jest dużo, mało lub za dużo? W tym artykule przyjrzymy się różnym przykładom zdań, w których pojawiają się przysłówki ilościowe (avverbi di quantità). Poznamy także konteksty użycia włoskiego tutto.

Wyrazy molto, tanto, poco i troppo mogą pełnić różne funkcje w zdaniu. W zależności od tego, z jaką częścią mowy się łączą, są odmienne lub nie.

Przysłówek ilościowy molto

Przyjrzyjmy się trzem kontekstom, w których może wystąpić molto:

 • przed rzeczownikiem – molto występuje tutaj w znaczeniu ‘dużo, wiele’ i jest odmienne (czyli odmieniamy je przez rodzaj i liczbę: molto, molti, molta, molte ). Spójrz na podane poniżej przykłady:

  • molto latte – dużo mleka

  • molti mesi – wiele miesięcy

  • molta acqua – dużo wody

  • molte persone – wiele osób

 • po czasowniku – molto występujące po czasowniku pozostaje nieodmienne, ma wtedy znaczenie ‘dużo’, np.:

  Sono in sovrappeso perché mangio molto.
  Mam nadwagę, ponieważ dużo jem.
  Lui parla molto.
  On dużo mówi.

 • jako wzmocnienie przymiotnika lub przysłówka – molto występuje tu w znaczeniu ‘bardzo’ i jest nieodmienne, np.:

  • molto bene – bardzo dobrze

   L'hai fatto molto bene.
   Bardzo dobrze to zrobiłeś.

  • molto bello – bardzo ładny

   Questo quadro mi piace di più. È molto bello.
   Ten obraz podoba mi się najbardziej. Jest bardzo ładny.

Przysłówek ilościowy tanto

Tanto jest synonimem molto. Gdy stoi przed rzeczownikiem, odmienia się w taki sam sposób:

 • tanto caffè – dużo kawy

 • tanti anni – wiele lat

 • tanta minestra – dużo zupy

 • tante settimane – wiele tygodni.


W większości kontekstów można używać tych wyrazów wymiennie, np.:

 • molte cose = tante cose – wiele rzeczy

 • lavora molto = lavora tanto – dużo pracuje

W znaczeniu ‘bardzo’ częściej wystąpi molto.

Przysłówek ilościowy troppo

Troppo oznacza ‘zbyt dużo, za bardzo’ i w zdaniu zachowuje się tak jak molto i tanto. Spójrz na poniższe przykłady zdań:

È troppo bello per essere vero!
To zbyt piękne, by było prawdziwe!

Ho troppe cose da fare.
Mam za dużo rzeczy do zrobienia.

Mangiamo troppo cioccolato.
Jemy zbyt dużo czekolady.

Przysłówek ilościowy poco

Poco oznacza ‘mało, niewiele’:

Ho poco tempo.
Mam mało czasu.

Manca poco.
Niewiele brakuje.

Uwaga! W liczbie mnogiej zapisywane jest z h

 • pochi (r.m.)

  Ci sono pochi turisti qui.
  Jest tu niewielu turystów.

 • poche (r.ż.)

  Poche persone scelgono questa direzione per le loro vacanze.
  Mało osób wybiera ten kierunek na wakacje.

Od skróconego słowa poco (po’) pochodzi wyrażenie un po’ – trochę. Jeśli następuje po nim rzeczownik, musimy dodać po nim przyimek di. Przyjrzyj się poniższym przykładom zdań:

Sono un po’ stanca.
Jestem trochę zmęczona.

Maria vuole riposare un po’ dopo il lavoro.
Maria chce trochę odpocząć po pracy.

Devo comprare un po’ di latte.
Muszę kupić trochę mleka.

Ci serve un po’ di farina.
Potrzebujemy trochę mąki.

Końcówka -issimo

Do molto, tanto i poco możemy przyłączyć końcówkę -issimo, by wzmocnić ich znaczenie, np.:

In agosto moltissime persone partono per le vacanze.
W sierpniu bardzo dużo osób wyjeżdża na wakacje.

Giuseppe mangia tantissimo.
Józef je bardzo dużo.

Tutto

Tutto oznacza ‘wszystko’. Jeśli stanie przed rzeczownikiem, może też mieć znaczenie cały/cała/całelub w lm. ‘wszyscy/wszystkie’. Używamy wówczas następującej konstrukcji:

tutto + rodzajnik + rzeczownik

 • tutto il giorno – cały dzień

  Piove tutto il giorno.
  Cały dzień pada deszcz.

 • tutta la torta – cały tort

  Ho mangiato tutta la torta.
  Zjadłam cały tort.

Końcówkę tutto dostosowujemy do liczby i rodzaju rzeczownika, którego wyraz ten dotyczy.

Spójrz na przykłady w rodzaju męskim: 

 • w liczbie pojedynczej

  • tutto il mondo – cały świat

  • tutto lo zucchero – cały cukier

  • tutto l’olio – cały olej 

 • w liczbie mnogiej

  • tutti i signori – wszyscy panowie

  • tutti gli ospiti – wszyscy goście

oraz w rodzaju żeńskim:

 • w liczbie pojedynczej

  • tutta la pasta – cały makaron

  • tutta l’acqua – cała woda

 • w liczbie mnogiej

  • tutte le signore – wszystkie panie

  • tutte le attrici – wszystkie aktorki.

Czy wiesz, jak powiedzieć po włosku, że czegoś jest za dużo lub za mało?

Rozpocznij naukę włoskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Podsumowanie

Jeśli chcemy powiedzieć po włosku, że czegoś jest dużo, użyjemy przysłówków molto lub tanto. Należy pamiętać o ich odmianie. Przysłówki te łączą się także z czasownikami, np. lavoro molto/tanto – dużo pracuję. Wtedy pozostają nieodmienne. Mogą one również występować w znaczeniu ‘bardzo’ – wtedy również nie będą się odmieniały. Troppo odpowiada polskiemu ‘zbyt dużo, za bardzo’, a poco oznacza ‘mało’. Od tego pochodzi skrót un po’ (un poco) – trochę. Tutto występuje w dwóch znaczeniach: ‘wszystko’ oraz cały/cała/całe, gdy stoi przed rzeczownikiem.

Facciamo pratica!

Przetłumacz podane poniżej zdania z języka polskiego na włoski:

 1. Jem dużo makaronu.
  Mangio molta pasta.

 2. Wielu Polaków spędza wakacje we Włoszech.
  Molti polacchi passano le vacanze in Italia.

 3. Jestem bardzo szczęśliwy.
  Sono molto felice.

 4. Józef ma wiele problemów.
  Giuseppe ha tanti problemi.

 5. Zupa jest za słona.
  La minestra/zuppa è troppo salata.

 6. Mam mało pieniędzy.
  Ho pochi soldi.

 7. Latem owoce kosztują bardzo mało.
  In estate la frutta costa pochissimo.

 8. Wezmę trochę tortu.
  Prendo un po’ di torta.

 9. Wszystko dobrze?
  Tutto bene?

 10. Wszyscy studenci muszą podejść do egzaminu.
  Tutti gli studenti devono dare l’esame.

Więcej z języka włoskiego

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się