Przymiotniki (aggettivi) w języku włoskim

Przymiotniki zachowują się tak jak rzeczowniki. Przyjmują odpowiednie końcówki w zależności od rodzaju i liczby – zgadzają się z określanymi rzeczownikami. 

Dla rodzaju żeńskiego charakterystyczna jest końcówka -a, która w liczbie mnogiej zmienia się w -e:

Questa ragazza è molto simpatica.
Ta dziewczyna jest bardzo sympatyczna.

Queste ragazze sono molto simpatiche.
Te dziewczyny są bardzo sympatyczne.

Rodzaj męski rozpoznać można po końcówce -o w licznie pojedynczej oraz -i w liczbie mnogiej:

Questo ragazzo è molto simpatico.
Ten chłopak jest bardzo sympatyczny.

Questi ragazzi sono molto simpatici.
Ci chłopcy są bardzo sympatyczni.

Przymiotniki zakończone na -e mają jednakową postać dla obu rodzajów:

La mia amica Anna è davvero intelligente.
Moja przyjaciółka Anna jest naprawdę inteligentna.

Suo figlio è davvero intelligente.
Jego syn jest naprawdę inteligentny.

Gli studenti sono felici perchè hanno passato tutti gli esami.
Studenci są szczęśliwi, ponieważ zdali wszystkie egzaminy.

Le studentesse sono felici perchè hanno passato tutti gli esami.
Studentki są szczęśliwe, ponieważ zdały wszystkie egzaminy.

W którym miejscu stawiamy przymiotnik?

Przymiotnik stawiamy zwykle po rzeczowniku, a więc odwrotnie niż po polsku. Postawiony przed rzeczownikiem ma często znaczenie przenośne, np.:

 • un amico vecchio – stary przyjaciel (przyjaciel w podeszłym wieku)

  Gianni è un amico vecchio di Marco. Ha 85 anni.
  Jan jest przyjacielem Marka w podeszłym wieku. Ma 85 lat.

 • un vecchio amico – stary przyjaciel (taki, z którym znamy się od lat)

  Gianni è il mio vecchio amico. Ci conosciamo da anni.
  Jan jest moim starym przyjacielem. Znamy się od lat.

Końcówka -issimo

Aby wzmocnić dany przymiotnik, możemy dodać do niego końcówkę -issimo. To tak, jakbyśmy dołączyli do niego przysłówek bardzo.

 • bellissima = molto bella – bardzo piękna

 • piccolissimo = molto piccolo – bardzo mały

Mi piace la tua casa. È bellissima.
Podoba mi się twój dom. Jest bardzo piękny.

Guarda che gattino piccolissimo!
Zobacz, jaki malutki kotek!

Podstawowe przymiotniki

Podstawowych przymiotników najlepiej uczyć się parami przeciwieństw. Oto niektóre z nich:

 • allegro – wesoły | triste – smutny

 • alto – wysoki | basso – niski

 • aperto – otwarty | chiuso – zamknięty

 • bello – ładny | brutto – brzydki

 • buono – dobry | cattivo – zły

 • giovane – młody | anziano – stary

 • grande – duży | piccolo – mały

 • grasso – gruby, tłusty | magro – chudy

 • lungo – długi | breve/corto – krótki

 • nuovo – nowy | vecchio – stary

 • pesante – ciężki | leggero – lekki

 • ricco – bogaty | povero – biedny

 • veloce – szybki | lento – powolny

Chcesz sypać włoskimi przymiotnikami jak z rękawa?

Rozpocznij naukę włoskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.

Kolory

Kolory odmieniają się tak jak inne przymiotniki. Wyjątkiem są: rosa – różowy, blu – niebieski, viola – fioletowy, beige – beżowy, które mają zawszę tę samą formę.

Poniżej przykłady odmiennych nazw kolorów:

 • rosso – czerwony

 • giallo – żółty

 • verde – zielony

 • marrone – brązowy

 • bianco – biały

 • nero – czarny

 • grigio – szary, siwy

 • arancione – pomarańczowy.

Nazwy mieszkańców

Przymiotniki od nazw państw, miast i regionów oraz nazwy mieszkańców mają po włosku jednakową formę. W obu znaczeniach zapisujemy ją od małej litery.

Spójrz na poniższe przykłady:

 • Italiaitaliano 🡪 Włochy – włoski, Włoch

 • Poloniapolacco 🡪 Polska – polski, Polak

 • Inghilterrainglese 🡪 Anglia – angielski, Anglik

 • Franciafrancese 🡪 Francja – francuski, Francuz

 • Germaniatedesco 🡪 Niemcy – niemiecki, Niemiec

 • Spagnaspagnolo 🡪 Hiszpania – hiszpański, Hiszpan

 • Russiarusso 🡪 Rosja – rosyjski, Rosjanin

 • Americaamericano 🡪 Ameryka – amerykański, Amerykanin

 • Africaafricano 🡪 Afryka – afrykański, Afrykanin

Q&A – domanda e risposta

 • Czy przymiotniki w języku włoskim podlegają odmianie?
  Tak, muszą być one zgodne z rodzajem rzeczownika. 

 • Jaką końcówkę przyjmują przymiotniki w rodzaju żeńskim?
  Przyjmują końcówkę -a (l.poj.) oraz -e (l.mn.).

 • Jaką końcówkę przyjmują przymiotniki w rodzaju męskim?
  W rodzaju męskim przymiotniki kończą się na -o (l.poj.) oraz -i (l.mn.).

 • Jakiemu rodzajowi odpowiada końcówka przymiotnika -e w liczbie pojedynczej?
  Końcówka ta pojawia się zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim.

 • Jaką końcówkę dodajemy do przymiotnika, aby go wzmocnić?
  Dodajemy końcówkę -issimo.

 • Gdzie stawiamy przymiotnik w j. włoskim?
  Przymiotnik stawiamy zwykle po rzeczowniku. Postawiony przed rzeczownikiem ma często znaczenie przenośne.

 • Jaką literą zapisujemy nazwy mieszkańców w języku włoskim?
  Zapisujemy je małą literą.

Facciamo pratica!

Wykorzystując opisane powyżej zasady, przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na włoski:

 1. Mieszkanie Moniki jest małe.
  L’appartamento di Monica è piccolo.

 2. Jesteś przepiękna!
  Sei bellissima!

 3. Maria jest spokojna, ale Józef wydaje się zdenerwowany.
  Maria è tranquilla, ma Giuseppe sembra arrabbiato.

 4. Oglądamy hiszpański film.
  Guardiamo un film spagnolo.

 5. Jesteś jeszcze młody, drogi Józefie.
  Sei ancora giovane, caro Giuseppe.

 6. Państwo Rossi są bogaci.
  I signori Rossi sono ricchi.

 7. Marco i Stefano są Włochami.
  Marco e Stefano sono italiani.

 8. Moja przyjaciółka ma zielone oczy i brązowe włosy.
  La mia amica ha gli occhi verdi e i capelli castani.

 9. Jej dziadek ma siwe wąsy.
  Suo nonno ha i baffi grigi.

 10. Kupuję czerwone róże, nie żółte.
  Compro le rose rosse, non gialle.

Więcej z języka włoskiego

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się