Odmiana zaimków osobowych w języku niemieckim

Zaimki osobowe w niemieckim (Personalpronomen) to odpowiedniki polskich zaimków osobowych. Niemiecki zaimek "ich" odpowiada polskiemu "ja", "du" to "ty", a "er", "sie", "es" to odpowiedniki polskiego "on", "ona", "ono". W obu językach, zaimki pełnią podobną funkcję - wskazują na osobę czy rzecz, o której mówimy. W zdaniu zastępują użyty wcześniej rzeczownik i pomagają nam unikać powtórzeń. Jak się za chwilę przekonasz, niemieckie zaimki osobowe odmieniają się także przez przypadki. Ich nauka może wydawać się trudna, dlatego pomożemy Ci uporządkować wszystkie informacje.

Na wstępie spójrz na poniższe zdania:

Ich mag das Buch. – Lubię tę książkę.
W tym zdaniu "ich" to zaimek osobowy wskazujący na osobę mówiącą.

Er liest das Buch. – On czyta książkę.
W tym zdaniu "er" to zaimek osobowy odnoszący się do mężczyzny, o którym mówimy.

Hast du sie gesehen? – Czy ją widziałeś?
W tym zdaniu "sie" to zaimek osobowy w bierniku, odnoszący się do kobiety.

Kannst du mir helfen? – Czy możesz mi pomóc?
Tutaj "du" to zaimek osobowy odnoszący się do osoby, do której mówimy, a "mir" to odmieniony zaimek "ich" w celowniku.

Zaimki osobowe – schemat odmiany

Odmiana zaimków osobowych przez przypadki wygląda następująco:

Nominativ
(Mianownik)

Akkusativ
(Biernik)

Dativ
(Celownik)

ich
ja

mich
mnie

mir
mnie/mi

du
ty

dich
ciebie

dir
tobie/ci

er
on

ihn
jego

ihm
jemu/mu

sie
ona

sie

ihr
jej

es
ono

es
je

ihm
jemu/mu

wir
my

uns
nas

uns
nam

ihr
wy

euch
was

euch
wam

sie/Sie
oni, one / pan, pani, państwo

sie/Sie
ich, je / pana, panią, państwa

ihnen/Ihnen
im / panu, pani, państwu

Uwaga! Mówiąc w języku niemieckim, musimy pamiętać o tym, że każdy czasownik łączy się z reguły z rzeczownikami i zaimkami (czasem dodatkowo poprzedzonymi przyimkami) w określonym, charakterystycznym dla niego przypadku, np.:

 • przy anrufen pojawia się Akkusativ:

  Ich rufe dich an.
  Dzwonię do ciebie.

 • przy telefonieren pojawia się przyimek mit + Dativ:

  Mit wem telefonierst du?
  Z kim rozmawiasz przez telefon?

Trzecia osoba

Zauważ, że trzecie osoby liczby pojedynczej (er/sie/es) i mnogiej (sie/Sie) odmieniają się podobnie jak rodzajnik określony (der/die/das). Dzięki temu łatwiej je zapamiętać.

Nominativ
(Mianownik)

Akkusativ
(Biernik)

Dativ
(Celownik)

der / er

den / ihn

dem / ihm

die / sie

die / sie

der / ihr

das / es

das / es

dem / ihm

die / sie (Plural)

die / sie

den / ihnen


Porównaj zdania:

Hilft sie mir?
Ona mi pomoże?

Ich mag sie.
Lubię ją.

Wie geht es ihr?
Co u niej?

Kłopotliwe ihr

Słowo ihr może być mylące, ponieważ może być ono:

 • drugą osobą liczby mnogiej wy, np.:

  Was macht ihr heute Abend?
  Co robicie dzisiaj wieczorem?

 • zaimkiem dzierżawczym jej, ich, pani/pana/państwa, np.:

  Ihr Haus ist sehr groß.
  Jej/ich/pani/pana/państwa dom jest duży.

 • zaimkiem osobowym w celowniku jej, np.:

  Ich zeige ihr meine Fotos.
  Pokazuję jej moje zdjęcia.

W zrozumieniu, o które znaczenie chodzi, pomaga nam kontekst i analiza całego zdania.

Zaimki osobowe w pytaniach

Odmienione zaimki osobowe w celowniku występują w popularnych pytaniach:

Wie geht es dir?
Jak ci leci? / Co u ciebie słychać?

Wie geht es Ihnen?
Jak panu/pani/państwu leci?

W podobny sposób możemy zapytać o samopoczucie innych osób, pamiętając, że ze zwrotem wie geht es musimy użyć celownika (Dativ).

Kolejność zaimków w zdaniu

Jeśli w zdaniu któryś z rzeczowników zamienimy na zaimek osobowy, znajdzie się on zawsze przed rzeczownikiem:

Ich zeige meinen Freunden die Fotos.
Pokazuję moim przyjaciołom zdjęcia.

Ich zeige ihnen die Fotos.
Pokazuję im zdjęcia.

Ich zeige sie meinen Freunden.
Pokazuję je moim przyjaciołom.

Jeśli oba rzeczowniki zamienimy na zaimki osobowe, zaimek osobowy w bierniku znajdzie się wówczas przed zaimkiem w celowniku:

Ich zeige meinen Freunden die Fotos.
Pokazuję moim przyjaciołom zdjęcia.

Ich zeige sie ihnen.
Pokazuję je im.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas materiały pomogą Ci oswoić niemieckie zaimki osobowe. Żeby ich nauka nie kojarzyła się tylko z obszernymi tabelami, przygotowaliśmy garść zdań, dzięki którym przećwiczysz użycie zaimków osobowych w różnych kontekstach. 

Übungszeit

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki, stosując zasady opisane w artykule.

 1. Zapytam ich.
  Ich frage sie.

 2. Muszę z tobą porozmawiać.
  Ich muss mit dir sprechen.

 3. Możesz nam pomóc?
  Kannst du uns helfen?

 4. Często go spotykasz?
  Triffst du ihn oft?

 5. Pokażesz im miasto? Pokażesz je im?
  Zeigst du ihnen die Stadt? Zeigst du sie ihnen?

 6. Jasne, mogę wam pomóc.
  Klar, ich kann euch helfen.

 7. Niech pani zadzwoni do nas jutro.
  Rufen Sie uns morgen an.

 8. Podoba mu się Berlin?
  Gefällt ihm Berlin?

 9. Kiedy mogę do niego zadzwonić?
  Wann kann ich er anrufen?

 10. Czy te kwiaty są dla mnie?
  Sind die Blumen für mich?

 11. Proszę mi dać dwa kilo pomidorów.
  Geben Sie mir bitte zwei Kilo Tomaten.

 12. Nie chcę iść bez ciebie.
  Ich will nicht ohne dich gehen.

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.