Must vs have to - różnice, zastosowanie, przykłady

Must i have to są wyrażeniami, które często są używane zamiennie, aby wyrazić obowiązek.

Must czy have to - podstawowe różnice

Must ma znaczenie osobiste: osobiście uważamy, że coś jest konieczne lub musi się stać. Jest to czasownik modalny, więc ma taką samą formę dla wszystkich osób. Have to wyraża obowiązek, do wypełnienia którego jesteśmy zobligowani przez kogoś, niezależnie od naszej woli. 
Użycie tych czasowników w dużej mierze zależy od kontekstu i tego, jaki typ obowiązku mamy na myśli.

Porównaj:

I must exercise more.
Muszę więcej ćwiczyć (to moja opinia; np. zauważyłem, że przytyłem, więc chcę uprawiać sport, by zrzucić zbędne kilogramy).

I have to exercise more.
Muszę więcej ćwiczyć (bo np. lekarz nakazał mi uprawiać sport).

You must read this book.
Musisz przeczytać tę książkę (ja ci ją polecam, bo uważam, że jest dobra).

You have to read this book.
Musisz przeczytać tę książkę (bo np. jest to twoja lektura obowiązkowa).


Ciekawostka: Synonimem have to jest konstrukcja need to, np.:

I have to check that. = I need to check that.
Muszę to sprawdzić.


Uwaga! Pamiętaj, że czasownik must występuje tylko w czasie teraźniejszym. W czasie przeszłym zastąpi go had to, a w czasie przyszłym will have to. Sprawdź:

You had to tidy up your room.
Musiałeś posprzątać pokój.

I will have to go to the dentist.
Będę musiał iść do dentysty.

Chcesz zgłębiać z nami angielską gramatykę i przećwiczyć użycie czasowników modalnych?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Zdania oznajmujące

W zdaniach oznajmujących często możemy użyć zarówno have to, jak i must.

W wielu przypadkach różnica między nimi jest na tyle subtelna, że obie opcje są poprawne. Wszystko zależy od znaczenia, jakie chcemy przekazać, chyba że jest podany konkretny kontekst, który wymaga użycia jednej lub drugiej z nich. Sprawdź:

 • I must finish this report for tomorrow. I mustn’t forget.
  Muszę skończyć ten raport na jutro. Nie mogę (dosł. Nie wolno mi) zapomnieć.

W powyższym przykładzie must kładzie nacisk na to, że wyrażamy nasze odczucie i nasze osobiste zdanie, że musi to być zrobione na jutro.

Gdybyśmy użyli have to, byłoby to stwierdzenie, że jest to konieczne, lub oznaczałoby to, że ktoś wymaga tego od nas, że jest to odgórny nakaz.

Z kolei w poniższym zdaniu używamy have to, ponieważ nie wyrażamy naszej opinii, tylko stwierdzamy fakt. Mowa jest o obowiązku nałożonym na nas przez regulamin.

 • We have to be at the airport two hours before departure.
  Musimy być na lotnisku dwie godziny przed odlotem.

Pytania z must i have to

Pytania możemy stworzyć zarówno za pomocą have to, jak i must. Jednak formą częściej stosowaną w pytaniach jest have to w konstrukcji:

auxiliary + subject + verb (operator + podmiot + czasownik)

W czasie Present Simple auxiliary (operator) to do/does, np.:

Do you have to go now?
Czy musisz już iść?

Does he have to sign it?
Czy on musi to podpisać?


Must jest czasownikiem modalnym, więc pytania tworzone są przez inwersję, np.:

Must you go now?
Czy musisz już iść?

Przeczenia

W przeczeniach tych czasowników używamy w różnym kontekście. Porównaj:

 • Mustn’t – nie wolno
  W formie przeczącej must oznacza zakaz (nie wolno), a nie brak przymusu, i ma taką samą formę dla wszystkich osób i tworzymy przez dodanie cząstki not do must: must + not mustn’t.

  • You/He/They mustn’t turn it on.
   Nie wolno (ci/jemu/im) tego włączać.

 • Don’t have to – nie musieć
  Przecząca forma have to tworzona jest w czasie teraźniejszym Present Simple za pomocą połączenia operatora z not: do/does + not don’t have to / doesn’t have to. Oznacza ona nie musieć.


Porównajmy obie formy: 

You mustn’t use the lift.
Nie wolno (ci) używać windy.

You don’t have to use the lift.
Nie musisz używać windy.


Jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, powinniśmy użyć jednej z następujących form:

 • don't have to

  You don't have to open the door.
  Nie musisz otwierać drzwi.

 • don't need to

  She doesn't need to go out.
  Ona nie musi wychodzić.

 • needn't

  You needn't wait for us.
  Nie musicie na nas czekać.

Powtórka Q&A

 • Jaka jest różnica między must i have to?
  Podstawową różnicą między must i have to jest źródło, z którego pochodzi przymus. Czasownik must opisuje przymus, który wyraża mówiący, a czasownik have to opisuje tzw. przymus zewnętrzny, który nie pochodzi od mówiącego, np. regulamin, umowa, przepisy. Porównaj:

  • I must be punctual (mówię sobie, że muszę być punktualny, bo to dobra cecha).

  • I have to be punctual (muszę być punktualny, bo np. tego wymagają ode mnie przepisy w pracy).

 • Czy po must stawiamy to?
  Nie, z to używamy have to.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki. W ćwiczeniach postaraj się wybrać tę możliwość, która najbardziej pasuje na podstawie wyżej podanych zasad i przykładów.

 1. Będziecie musieli pójść tam pieszo.
  You will have to go there on foot.

 2. Musisz spróbować tego tortu! Jest pyszny.
  You must try this cake! It's yummy.

 3. Musieliśmy powiedzieć jej prawdę.
  We had to tell her the truth.

 4. Każdy pracownik musi przychodzić do pracy punktualnie.
  Every employee has to come to work on time.

 5. Nie wolno ci pić piwa.
  You mustn't drink beer.

 6. Nie będzie musiała robić tego ponownie.
  She won't have to do that again.

 7. Wyglądasz strasznie! To musiało cię boleć.
  You look horrible! It must have hurt you.

 8. Musimy dotrzymywać warunków kontraktu.
  We have to abide by the contract terms.

 9. Nie musisz na mnie czekać.
  You don't have to/don't need to/needn't wait for me.

 10. Kilka dni temu skończyłem szkołę i muszę teraz zacząć szukać pracy.
  A few days ago I finished school and now I must start looking for a job.

 11. Lekarze twierdzą, że mama musi pozostać w szpitalu przez tydzień.
  The doctors say my mum has to stay in hospital for a week.

 12. To będzie musiało poczekać.
  It will have to wait.

 13. Lodówka jest pusta. Muszę iść na zakupy.
  The fridge is empty. I must go shopping.

 14. Musiała bardzo się spieszyć, skoro zapomniała torebki.
  She must have been in a great hurry as she forgot her bag.

 15. Jest późno. Muszę lecieć. Pa!
  It's late. I must dash. Bye!

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).