Kwadrans z angielskim – so vs such

Do wzmacniania przymiotników i rzeczowników w języku angielskim używamy słów so i such, które tłumaczymy jako tak, taki w znaczeniu emfatycznym. Służą one do podkreślania tego, że dana cecha występuje w znacznym nasileniu i tworzą zdania wynikowe. Różni się jednak ich miejsce w zdaniu – so używane jest zwykle z przymiotnikami i przysłówkami, natomiast such z rzeczownikami. Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom.

SO – tak, taki

so + przymiotnik/przysłówek

So używane jest zwykle tylko z przymiotnikiem lub przysłówkiem. Bezpośrednio po nim w standardowym szyku nie występuje rzeczownik.

This book is so good that I’ll read it again.
Ta książka jest tak dobra, że przeczytam ją ponownie.

She spoke so quickly that I couldn’t understand a single word.
Ona mówiła tak szybko, że nie mogłem zrozumieć ani jednego słowa.

so + przymiotnik + a/an + rzeczownik

W języku bardziej formalnym i w celu wzmocnienia używa się też so z rzeczownikiem. Trzeba przy tym pamiętać o nieco innym szyku zdania:

so + przymiotnik + a/an + rzeczownik

Na przykład:

It was so good a film that we watched it twice.
To był tak dobry film, że obejrzeliśmy go dwa razy.
 

Taka konstrukcja może być tworzona tylko z rzeczownikami policzalnymi, ponieważ wymagane jest użycie przedimka nieokreślonego (a/an).

SUCH – tak, taki

such + rzeczownik

Po such natomiast używamy przymiotnika i rzeczownika lub samego rzeczownika.

This is such a good book that I’ll read it again.
To jest taka dobra książka, że przeczytam ją ponownie.

Często podmiotem w zdaniach z such będzie this lub it. Rzeczownik musi bowiem znaleźć się po such.


Uwaga! Przedimka a/an po słowie such używamy tylko w połączeniu z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, np. such a good book – taka dobra książka. W liczbie mnogiej i w połączeniu z rzeczownikami niepoliczalnymi nie używamy a/an. Spójrz na przykład:

She’s such a pretty girl. She’s got such beautiful eyes and such long hair.
Ona jest tak ładną dziewczyną. Ma takie piękne oczy i takie długie włosy.

W tym zdaniu nie możemy więc powiedzieć: such a beautiful eyes, such a long hair, ponieważ eyes to rzeczownik w liczbie mnogiej, a hair (włosy) to rzeczownik niepoliczalny.


Such możemy też użyć z samym rzeczownikiem, aby podkreślić jego wyjątkowość.

Have you ever seen such a car?
Czy kiedykolwiek widziałeś taki samochód?

SO i SUCH na początku zdania

So i such mogą również rozpocząć zdanie. Należy przy tym użyć inwersji gramatycznej. Dzięki takiemu zabiegowi możemy tworzyć zdania o bardziej literackiej formie. Popatrz:

So loud was the music that I called the police.
Tak głośna była muzyka, że zadzwoniłam po policję.

W mowie codziennej powiedzielibyśmy: The music was so loud that I called the police.

Such bad weather was it that they didn’t go anywhere.
Tak brzydka była pogoda, że nigdzie nie pojechali.

A w standardowej wersji: It was such bad weather that they didn’t go anywhere.

Zapamiętaj!

Po so pojawia się sam przymiotnik lub przysłówek, a po such należy użyć rzeczownika (zwykle poprzedzonego przymiotnikiem), np.:

This book is so good. = This is such a good book.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych angielskich słów jak so i such?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Uzupełnij zdania słowami so, such, such a lub such an.

 1. It was ____ good film!
  It was such a good film! (To był taki dobry film!)

 2. I didn’t know it was ____ late. Time flies.
  I didn’t know it was so late. Time flies. (Nie wiedziałem, że jest tak późno. Ale ten czas leci.)

 3. This is ____ good idea. You always have ____ good ideas.
  This is such a good idea. You always have such good ideas. (To jest taki dobry pomysł! Zawsze masz takie dobre pomysły.)

 4. It’s ____ expensive car that we can’t afford it.
  It’s such an expensive car that we can’t afford it. (To jest tak drogi samochód, że nie możemy sobie na niego pozwolić.)

 5. Speed up! You can’t drive ____ slowly on a highway.
  Speed up! You can’t drive so slowly on a highway. (Jedź szybciej! Nie możesz jechać tak wolno na autostradzie.)

 6. I haven’t seen you for ____ long.
  I haven’t seen you for so long. (Nie widziałam cię tak długo.)

 7. I’ve never heard ____ thing.
  I’ve never heard such a thing. (Nigdy nie słyszałem czegoś takiego.)

 8. ____ behaviour is unacceptable here.
  Such behaviour is unacceptable here. (Takie zachowanie jest tutaj nie do zaakceptowania.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).