Kwadrans z angielskim – rise vs raise

Czasowniki rise [raiz] oraz raise [reiz] mają wiele znaczeń. Dziś przyjrzyjmy się ich różnicom tylko w jednym, ogólnym znaczeniu – podnosić (się).

RISE – podnosić się, wstawać, rosnąć

Rise to czasownik nieprzechodni, co oznacza, że nie występuje po nim dopełnienie i nie można go użyć w stronie biernej. Rise nie możemy wykorzystać do przetłumaczenia wyrażenia podnosić coś (coś byłoby wówczas dopełnieniem), ale tylko w znaczeniu podnosić się, wstawać, rosnąć.


Oto kilka przykładów takiego zastosowania czasownika rise:

The temperature is rising.
Temperatura podnosi się.

The sun rose at 5.30.
Słońce wstało o 5.30.

Taxes have risen by 6%.
Podatki wzrosły o 6%.

Zwróć uwagę, że rise to czasownik nieregularny. Jego odmiana wygląda tak: riseroserisen.

RAISE – podnieść coś, unieść coś

Raise jest natomiast czasownikiem przechodnim i wymaga dopełnienia, czyli raise something = podnieść coś, unieść (do góry) coś.


Przyjrzyj się przykładom:

If you want to ask a question, please raise your hand.
Jeśli chcesz zadać pytanie, proszę podnieś rękę.

Raise your cup and I'll wipe the table.
Unieś filiżankę, a ja zetrę stół.

A lot of shops have begun to raise their prices.
Wiele sklepów zaczęło podnosić ceny.

RISE i RAISE a strona bierna

Porównaj czasowniki rise i raise w zdaniach:

Prices have risen.

Ceny wzrosły.

They have raised prices.

Oni podnieśli ceny.

Prices have been raised.

Ceny zostały podniesione (podniesiono ceny).

W podanych przykładach widać wyraźnie, że czasownik to rise jest nieprzechodni (coś samo rośnie), a to raise – przechodni (ktoś coś podnosi). Dlatego tego pierwszego nie możemy używać w stronie biernej, a drugiego tak.
Uwaga! W słownikach zawsze znajduje się informacja, czy czasownik jest przechodni czy nie. Czasownik przechodni oznaczany jest na ogół jako [T] lub vt (verb transitive), a czasownik nieprzechodni jako [I] lub vi (verb intransitive).

Zapamiętaj!

Użycie czasowników to rise (wzrastać) i to raise (podnosić) zależy od podmiotu. Sb + raise (ktoś coś podnosi), sth + rise (coś rośnie, wzrasta).

Chcesz poznać więcej często mylonych czasowników takich jak rise i raise?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Przetłumacz zdania z polskiego na angielski. Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniego czasownika (rise lub raise) oraz czasu.

 1. O której wschodzi słońce?
  What time does the sun rise?

 2. Po tym jak rząd podniósł stawki VAT, roczne wpływy z podatków wzrosły o 10%.
  After the government raised the VAT rates, annual tax revenues rose by 10%.

 3. Ceny wzrastają.
  The prices are rising.

 4. Mam nadzieję, że mój szef podniesie mi pensję w przyszłym miesiącu.
  I hope my boss will raise my salary next month.

 5. Podniósł brwi, żeby pokazać, że jest bardzo zaskoczony.
  He raised his eyebrows to show that he was very surprised.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).