Kwadrans z angielskim – rise vs raise

Czasowniki rise [raiz] oraz raise [reiz] mają wiele znaczeń. Dziś przyjrzyjmy się ich różnicom tylko w jednym, ogólnym znaczeniu – podnosić (się).

RISE – podnosić się, wstawać, rosnąć

Rise to czasownik nieprzechodni, co oznacza, że nie występuje po nim dopełnienie i nie można go użyć w stronie biernej. Rise nie możemy wykorzystać do przetłumaczenia wyrażenia podnosić coś (coś byłoby wówczas dopełnieniem), ale tylko w znaczeniu podnosić się, wstawać, rosnąć.


Oto kilka przykładów takiego zastosowania czasownika rise:

The temperature is rising.
Temperatura podnosi się.

The sun rose at 5.30.
Słońce wstało o 5.30.

Taxes have risen by 6%.
Podatki wzrosły o 6%.

Zwróć uwagę, że rise to czasownik nieregularny. Jego odmiana wygląda tak: riseroserisen.

RAISE – podnieść coś, unieść coś

Raise jest natomiast czasownikiem przechodnim i wymaga dopełnienia, czyli raise something = podnieść coś, unieść (do góry) coś.


Przyjrzyj się przykładom:

If you want to ask a question, please raise your hand.
Jeśli chcesz zadać pytanie, proszę podnieś rękę.

Raise your cup and I'll wipe the table.
Unieś filiżankę, a ja zetrę stół.

A lot of shops have begun to raise their prices.
Wiele sklepów zaczęło podnosić ceny.

RISE i RAISE a strona bierna

Porównaj czasowniki rise i raise w zdaniach:

Prices have risen.

Ceny wzrosły.

They have raised prices.

Oni podnieśli ceny.

Prices have been raised.

Ceny zostały podniesione (podniesiono ceny).

W podanych przykładach widać wyraźnie, że czasownik to rise jest nieprzechodni (coś samo rośnie), a to raise – przechodni (ktoś coś podnosi). Dlatego tego pierwszego nie możemy używać w stronie biernej, a drugiego tak.
Uwaga! W słownikach zawsze znajduje się informacja, czy czasownik jest przechodni czy nie. Czasownik przechodni oznaczany jest na ogół jako [T] lub vt (verb transitive), a czasownik nieprzechodni jako [I] lub vi (verb intransitive).

Zapamiętaj!

Użycie czasowników to rise (wzrastać) i to raise (podnosić) zależy od podmiotu. Sb + raise (ktoś coś podnosi), sth + rise (coś rośnie, wzrasta).

Chcesz poznać więcej często mylonych czasowników takich jak rise i raise?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.

Practice time!

Przetłumacz zdania z polskiego na angielski. Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniego czasownika (rise lub raise) oraz czasu.

 1. O której wschodzi słońce?
  What time does the sun rise?

 2. Po tym jak rząd podniósł stawki VAT, roczne wpływy z podatków wzrosły o 10%.
  After the government raised the VAT rates, annual tax revenues rose by 10%.

 3. Ceny wzrastają.
  The prices are rising.

 4. Mam nadzieję, że mój szef podniesie mi pensję w przyszłym miesiącu.
  I hope my boss will raise my salary next month.

 5. Podniósł brwi, żeby pokazać, że jest bardzo zaskoczony.
  He raised his eyebrows to show that he was very surprised.

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.