Kwadrans z angielskim – hard czy hardly

Istnieje grupa przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Jedna forma jest taka sama jak forma przymiotnika, a w drugiej pojawia się końcówka -ly. Do tej grupy należy para hard i hardly.

hard – trudny, ciężki, twardy

Jako przymiotnik hard może oznaczać twardy lub w sensie przenośnym ciężki, trudny.

 • hard life – ciężkie życie

 • hard wood – twarde drewno.

hard – ciężko, mocno, intensywnie, bardzo

Przysłówek hard będzie analogicznie oznaczać dużo, ciężko, bardzo, wzmacniając znaczenie czasownika.

 • to work hard – ciężko pracować

 • to try hard – bardzo się starać

 • to study hard – dużo się uczyć.

hardly – prawie nie, prawie wcale, ledwo, zaledwie, z trudem, dopiero co

Forma hardly zależnie od kontekstu może znaczyć:

 • z pewnością nie, bynajmniej nie

   I’m not on speaking terms with my ex–wife. It’s hardly surprising considering the way she treated me.
  Nie odzywam się do mojej byłej żony. Nie jest to bynajmniej zaskakujące, biorąc pod uwagę sposób, w jaki mnie potraktowała.

 • prawie nie

  I can hardly hear anything you’re saying.
  Nie słyszę prawie nic z tego, co mówisz.

 • ledwo, ledwie, zbyt nie

  I hardly know him.
  Ledwie go znam. 

 

Uwaga! Hardly nigdy nie jest stosowane z formami przeczeń, ponieważ samo wprowadza ich znaczenie.

Zapamiętaj! Słowa hardly oraz barely to synonimy, które oznaczają ledwie:

So fast did he speak that I could barely/hardly understand him.
Tak szybko mówił, że ledwie go mogłem zrozumieć.

Chcesz poznać więcej mylonych przysłówków jak hard i hardly?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednim przysłówkiem: hard lub hardly.

 1. I _____ understand him.
  I hardly understand him. (Ledwie go rozumiem).

 2. It’s hard to understand him. He speaks very fast.
  It’s hard to understand him. He speaks very fast. (Ciężko jest go zrozumieć. On mówi bardzo szybko).

 3. He studies _____.
  He studies hard. (On się dużo uczy).

 4. I can _____ believe it.
  I can hardly believe it.  (Z trudem mogę w to uwierzyć).

 5. She works _____, but fortunately he has free weekends.
  She works hard, but fortunately he has free weekends. (Ona ciężko pracuje, ale na szczęście ma wolne weekendy).

 6. There were so many people that we could _____ breathe.
  There were so many people that we could hardly breathe. (Tak dużo ludzi tam było, że ledwie mogliśmy oddychać).

 7. You speak too fast. I can _____ understand you.
  You speak too fast. I can hardly understand you. (Mówisz za szybko. Ledwie mogę cię zrozumieć).

 8. She _____ ever writes to him.
  She hardly ever writes to him. (Ona prawie w ogóle nie/rzadko kiedy pisze do niego).

 9. We had _____ started talking when the telephone rang.
  We had hardly started talking when the telephone rang. (Dopiero co zaczęliśmy rozmawiać, kiedy zadzwonił telefon).

 10. You shouldn’t work so _____. You should rest more.
  You shouldn’t work so hard. You should rest more. (Nie powinieneś pracować tak ciężko. Powinieneś więcej odpoczywać).

 

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).