Kwadrans z angielskim – do vs make

Czasownik robić przyjmuje w języku angielskim dwie formy: to make oraz to do. Użycie jednego bądź drugiego zależy od tego, co robimy. Ogólnie rzecz biorąc, to make używamy, gdy coś tworzymy, a to do – gdy tylko wykonujemy, choć nie jest to zasadą. Istnieje bowiem wiele przypadków, w których trudno jest przyporządkować odpowiedni czasownik tej zasadzie. Co więcej, w języku polskim kolokacje z to make i to do często tłumaczymy za pomocą czasowników innych niż robić. Poniżej przedstawiamy wskazówki, które pomogą w zapamiętaniu poszczególnych wyrażeń.

Przyjrzyj się naszym listom i według nich używaj tych czasowników.

TO DO – robić (wykonywać)

Wiesz już, że czasownika to do używamy częściej w odniesieniu do wykonywanych czynności. Żeby ułatwić sobie opanowanie niektórych połączeń, zapamiętaj, że to do stosujemy także:

 • gdy mówimy o pracach, które wykonujemy w domu (the laundry, the dishes, the ironing, the washing-up); wyjątkiem jest ścielenie łóżka (to make the bed), np.

  How often do you do the housework?
  Jak często wykonujesz prace domowe?
  I get up at half past six, and I make the bed.
  Wstaję o wpół do siódmej i ścielę łóżko.

Przydatne zwroty z to do

to do homework

odrabiać pracę domową

to do housework

wykonywać prace domowe (np. sprzątanie)

to do a favour

wyświadczać przysługę

to do the laundry

robić pranie

to do exercises

robić ćwiczenia

to do business

robić interesy

to do research

robić badanie

to do one’s hair

układać włosy

to do one’s nails

malować/robić paznokcie

to do the dishes

myć naczynia

to do the ironing

robić prasowanie

to do a job

wykonywać pracę

to do a course

robić kurs

to do enough

zrobić wystarczająco

to do a crossword

robić/rozwiązywać krzyżówkę

to do damage

wyrządzić szkodę

to do one’s work

wykonywać swoją pracę

to do wrong

robić źle, czynić zło

to do wonders

czynić cuda

to do 50 km/h

jechać 50 km/h

to do an impression of sb

udawać kogoś, wcielać się w kogoś

TO MAKE – robić (wytwarzać)

Czasownika to make najczęściej używamy w przypadku wytwarzania. To make pojawi się więc:

 • gdy mowa o przygotowaniu potraw, napojów (dinner, breakfast, coffee, a cake, a sandwich)

  I want you to make dinner and do the laundry.
  Chcę, żebyś zrobił kolację i pranie.

 • gdy mówimy o pieniądzach (a fortune, money, a profit, a loss)

  Last year, he made a lot of money.
  W zeszłym roku on zarobił dużo pieniędzy.

Przydatne zwroty z to make

to make changes

dokonywać zmian

to make breakfast / a sandwich

robić śniadanie/kanapkę

to make a phone call

wykonywać telefon

to make a reservation

robić rezerwację

to make a mistake

popełniać błąd

to make a decision

podejmować decyzję

to make friends

zaprzyjaźniać się

to make money

robić/zarabiać pieniądze

to make a complaint

składać reklamację

to make a cake

robić ciasto

to make a profit

osiągać zysk

to make a loss

ponieść stratę

to make progress

robić postępy

to make an effort

podejmować wysiłek

to make an exception

robić wyjątek

to make a speech

wygłaszać przemowę

to make sure

upewniać się

to make noise

robić hałas, hałasować

to make an appointment

umawiać się na spotkanie

to make sense

mieć sens

to make a guess

spróbować zgadnąć, strzelić

to make faces

robić miny

to make a living

zarabiać na życie

to make a difference

robić różnicę

to make an impression

zrobić wrażenie


Uwaga! Zauważ, że z rzeczownikiem an impression możemy użyć obu czasowników. Zapamiętaj, że to make an impression znaczy robić wrażenie, a to do an impression of sb tłumaczymy jako udawać kogoś, wcielać się w kogoś, np.:

I make a good impression, and that’s how I made a fortune.
Robię dobre wrażenie i tak właśnie dorobiłem się fortuny.

I nearly laughed my head off when I saw Jim Carrey doing an impression of Clint Eastwood.
Niemal umarłam ze śmiechu, gdy zobaczyłam, jak Jim Carrey udaje Clinta Eastwooda.

Zapamiętaj!

Czasownik to do jest bardziej skierowany na czynności, które wykonujemy (np. a job, research), a to make na coś, co wytwarzamy (np. a cake, a profit, a list).


Chcesz poznać więcej kłopotliwych czasowników takich jak to make i to do?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

1. Wybierz czasownik poprawny w podanych zwrotach.

 1. to do / make a wrong
  to do wrong

 2. to do / make a fortune
  to make a fortune

 3. to do / make an impression
  to do an impression, to make an impression

 4. to do / make noise
  to make noise

 5. to do / make wonders
  to do wonders

 6. to do / make damage
  to do damage

 7. to do / make a complaint
  to make a complaint

 8. to do / make a speech
  to make a speech

 9. to do / make a job
  to do a job

 10. to do / make an appointment
  to make an appointment


2. Uzupełnij każde ze zdań odpowiednią formą czasownika to make lub to do.

 1. Before the party, I have to ____ my hair and my nails.
  Before the party, I have to do my hair and my nails. (Przed imprezą muszę sobie ułożyć włosy i zrobić paznokcie.)

 2. Have you ever ____ a cake?
  Have you ever made a cake? (Czy kiedykolwiek zrobiłeś ciasto?)

 3. I think this time we can ____ an exception.
  I think this time we can make an exception. (Myślę, że tym razem możemy zrobić wyjątek.)

 4. Can you ____ me a favour?
  Can you do me a favour? (Czy możesz wyświadczyć mi przysługę?)

 5. ____ sure everything is ready for tonight.
  Make sure everything is ready for tonight. (Upewnij się, że wszystko jest gotowe na dziś wieczór.)

 6. It ____ a big difference which degree you decide to ____.
  It makes a big difference which degree you decide to do. (To robi dużą różnicę, na jakie studia zdecydujesz się pójść.)

 7. How do you ____ a living? Let me ____ a guess.
  How do you make a living? Let me make a guess. (Jak zarabiasz na życie? Niech zgadnę.)

 8. Stop ____ faces.
  Stop making faces. (Przestań robić miny.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).