Kwadrans z angielskim – at the end vs in the end

Dziś weźmiemy na tapetę wyrażenia przyimkowe z rzeczownikiem end (koniec). Wystarczy do niego dodać inny przyimek i już zmienia się znaczenie. Przeczytaj nasz krótki tekst i dowiedz się, dlaczego wyrażeń in the end i at the end nie można używać wymiennie.

at the end + of + rzeczownik – pod koniec czegoś, na końcu

Jak widzisz, wyrażenia at the end of używamy, gdy mówimy o czasie lub końcówce trwania czegoś. Stosujemy je też w znaczeniu dosłownym, żeby odnieść się do miejsca. Zauważ, że po at the end pojawia się dopełniacz wprowadzony przez of – mówimy: na końcu czegoś.

Przyjrzyjmy się przykładom:

He went bankrupt at the end of the year.
Zbankrutował pod koniec roku.

At the end of the class, we’ll review the material.
Pod koniec zajęć powtórzymy materiał.

The lift is on the right, at the end of the corridor.
Winda jest po prawej stronie, na końcu korytarza.

in the end – w końcu, ostatecznie

Wyrażenie in the end odnosi się z kolei do czegoś, co nastąpiło po oczekiwaniu lub innych wydarzeniach.

Sprawdź poniższe zdania:

She went to the police in the end.
W końcu poszła na policję.

Mark was thinking about studying medicine, but in the end he went to work in New Zealand.
Mark zastanawiał się nad studiowaniem medycyny, ale ostatecznie pojechał do pracy w Nowej Zelandii.

In the end, he decided to buy a new car.
Ostatecznie zdecydował się kupić nowy samochód.

Zamiast in the end możemy też użyć eventually lub finally. Pamiętaj, że eventually nie oznacza ewentualnie, tylko w końcu.

At the end / in the end + przecinek

Zwróć uwagę, że gdy at the end czy in the end pojawia się na początku zdania, po całym wyrażeniu stawiamy przecinek.

At the end of the party, we watched the fireworks.
Pod koniec imprezy oglądaliśmy fajerwerki.

In the end, the boss changed his mind.
Ostatecznie szef zmienił zdanie.

Chcesz poznać więcej mylonych wyrażeń takich jak at the end i in the end?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Wstaw do zdań poznane wyrażenia at the end of lub in the end. Zdecyduj, które będzie odpowiednie w danym kontekście.

 1. I live _____ this street.
  I live at the end of this street. (Mieszkam na końcu tej ulicy.)

 2. They did their best to retrench, but _____ they wound up bankrupt.
  They did their best to retrench, but in the end they wound up bankrupt. (Zrobili wszystko, aby ograniczyć wydatki, ale w końcu i tak skończyło się to dla nich bankructwem.)

 3. _____, all students must take an exam.
  At the end of the year, all students must take an exam. (Pod koniec roku wszyscy uczniowie muszą podejść do egzaminu.)

 4. The organic section is _____ the store on the right.
  The organic section is at the end of the store on the right. (Dział z żywnością ekologiczną jest na końcu sklepu, po prawej.)

 5. I had the chance to go to a concert last night, but _____ I didn’t go.
  I had the chance to go to a concert last night, but in the end I didn’t go. (Miałem okazję iść na koncert wczoraj wieczorem, ale ostatecznie nie poszedłem.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).