Dopełniacz saksoński (saxon genitive) w języku angielskim: zasady i przykłady

W języku angielskim rzeczownik nie jest odmieniany przez przypadki. Rolę przypadków pełnią często dodatkowe konstrukcje lub przyimki. Saxon genitive, czyli dopełniacz saksoński, używany jest w języku angielskim do określania przynależności. Jest odpowiednikiem polskiego dopełniacza (odpowiada na pytania: kogo? czego? czyj? czyja?). Tworzymy go przez dodanie apostrofu i litery s na końcu imienia lub rzeczownika żywotnego, np.:

 • John’s room – pokój Johna

 • my cousin’s camera – aparat mojego kuzyna.

Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej lub imię kończą się na literę -s, w większości przypadków możemy użyć Saxon genitive normalnie, czyli przez dodanie apostrofu oraz -s.

The report is on the boss’s desk.
Raport jest na biurku szefa.

Uwaga! Gdy mowa o rzeczownikach nieżywotnych, wtedy w funkcji dopełniacza zwykle stosujemy przyimek of, np.:

 • a bottle of water – butelka (czego?) wody

 • the end of the film – koniec (czego?) filmu.

Przyimek of stosujemy też wtedy, gdy dodatkowo opisujemy osobę, np.

This is the desk of the girl who is on holiday now.
To jest biurko dziewczyny, która jest teraz na wakacjach.

Nie powiemy: This is the girl who is on holiday’s desk.

Chcesz opanować dopełniacz saksoński bez wkuwania regułek?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Saxon genitive a liczba mnoga

Do rzeczowników w liczbie mnogiej, które kończą się na -s, dodajemy tylko apostrof na końcu:

 • kids’ room – pokój dzieci

 • the boys’ room – pokój chłopców.

Gdy natomiast forma liczby mnogiej jest nieregularna i nie kończy się na -s, dodajemy, tak jak w liczbie pojedynczej, apostrof i literę s (np. people’s, children’s):

 • men’s room – toaleta męska

Gdy nazwa składa się z kilku członów, literę s z apostrofem dodajemy do ostatniego z nich:

This is my mother-in-law’s house.
To jest dom mojej teściowej.

Wyjątkiem są zdania mówiące o dwóch różnych osobach i rzeczach, które należą do każdej z nich osobno. Porównaj:

These are Jane’s and Susan’s handbags.
To są torebki Jane i Susan (widzimy dwie torebki: jedna z nich należy do Jane, a druga do Susan).

This is Jane and Susan’s house.
To jest dom Jane i Susan (dom należy do nich obu).

Czasami jedynie w pisowni możemy odróżnić znaczenie zdań. W tych dwóch zdaniach wymowa jest identyczna, ale pisownia wskazuje nam, czy chodzi o liczbę pojedynczą, czy mnogą.

This is my brother’s flat.
To jest mieszkanie mojego brata.

This is my brothers’ flat.
To jest mieszkanie moich braci.

Saxon genitive a szyk zdania

Pamiętaj o poprawnym szyku wyrazów, gdy w zdaniu pojawia się Saxon genitive:

 • my friend’s sister – siostra mojej koleżanki.

Miej na uwadze to, żeby nie tłumaczyć zdań bezpośrednio według polskiego szyku, gdyż można otrzymać zupełnie inne znaczenie:

 • my sister’s friend – koleżanka mojej siostry.

Dopełniacza można użyć kilka razy w tym samym zdaniu.

My girlfriend’s sister’s name is also Elizabeth.
Siostra mojej dziewczyny też ma na imię Elizabeth.

Dopełniacz saksoński – zastosowanie

Saxon genitive ('s) używamy z imionami, rzeczownikami ożywionymi, a także określeniami czasu.

Imiona

Zwróć uwagę, że gdy pytamy o czyjeś imię i nazwisko, używamy Saxon genitive. Porównaj:

What is your sister’s name?
Jak się nazywa twoja siostra?

What is the name of this street?
Jak się nazywa ta ulica?

Imię w formie Saxon genitive w połączeniu z przyimkiem at oznacza u, np. at Mark’s – u Marka.

Rzeczowniki ożywione

Dopełniacz saksoński często dodajemy do nazwy zawodu, tworząc w ten sposób nazwę miejsca związanego z prowadzącymi je osobami:

 • chemist (aptekarz) → chemist’s (apteka, też: drogeria)

 • baker (piekarz) → baker’s (piekarnia)

 • florist (florysta) → florist’s (kwiaciarnia).

Określenia czasu

Saxon genitive może też być używany z nazwami dni:

 • today’s dzisiejszy

 • tomorrow’s jutrzejszy

 • yesterday’s – wczorajszy

 • next week’s – przyszłotygodniowy

 • last month’s – zeszłomiesięczny.

Na przykład: yesterday’s meeting – wczorajsze spotkanie.

Podsumowanie

Aby w języku angielskim wyrazić przynależność, własność użyjemy konstrukcji s z apostrofem (Saxon genitive) lub przyimka of. Zapamiętaj, że Saxon genitive stosujemy, gdy mówimy o rzeczownikach żywotnych, natomiast przyimek – gdy mówimy o rzeczownikach nieżywotnych. Uważaj też na kolejność wyrazów w zdaniu, aby nie uzyskać odwrotnego znaczenia.

Practice time!

 1. To jest przyjaciółka mojej siostry, Jane.
  This is my sister’s friend, Jane.

 2. Zarobki naszych pracowników są całkiem wysokie.
  Our workers’ salaries are quite high.

 3. Możesz użyć telefonu Jamesa.
  You can use James’s phone.

 4. To jest pokój Anny i Jane.
  This is Anna and Jane’s room.

 5. Jutrzejszy lot do Paryża jest odwołany.
  Tomorrow’s flight to Paris is cancelled.

 6. Czy mogę prosić szklankę wody?
  Can I have a glass of water?

 7. Nie znam imienia dziewczyny mojego brata.
  I don’t know my brother’s girlfriend’s name.

 8. Idę do fryzjera w przyszłym tygodniu.
  I’m going to the hairdresser’s next week.

 9. Byliśmy u Jake’a, gdy usłyszeliśmy nowiny.
  We were at Jake’s when we heard the news.

 10. Czy to są zabawki twoich dzieci?
  Are these your children’s toys?

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).