Biernik (Akkusativ) w języku niemieckim

W języku niemieckim rozróżniamy cztery przypadki: Nominativ (mianownik), Genitiv (dopełniacz), Dativ (celownik), Akkusativ (biernik).

Biernik jest najprostszym przypadkiem do odmiany, ponieważ – w stosunku do mianownika (Nominativ) – forma rodzajnika zmienia się tu tylko w rodzaju męskim. Biernik odpowiada na pytania: wen? was? (kogo? co?).

Rodzajniki pokazują nie tylko rodzaj gramatyczny rzeczownika (męski, żeński, nijaki) i liczbę (pojedynczą lub mnogą), ale również przypadek, w którym został użyty rzeczownik.

Akkusativ (biernik)


m

f

n

Plural

rodzajnik określony

den

die

das

die

rodzajnik nieokreślony

einen

eine

ein


Zaimki wskazujące odmieniają się w podobny sposób jak rodzajnik określony, tzn. zmiana zachodzi jedynie w rodzaju męskim.


m

f

n

Plural

zaimek wskazujący

diesen

diese

dieses

diese


Porównaj z formami w mianowniku (Nominativ): dieser, diese, dieses, diese.


Porównajmy odmianę rzeczownika w mianowniku i bierniku:

Przypadek

Typowe pytanie

Liczba

Formy rodzajników

m

f

n

Nominativ

(mianownik)

wer? was?

(kto? co?)

Sg.

ein/der Hund

eine/die Katze

ein/das Auto

Pl.

–/die Hunde

–/die Katzen

–/die Autos

Akkusativ

(biernik)

wen? was?

(kogo? co?)


Sg.

einen/den Hund

eine/die Katze

ein/das Auto

Pl.

–/die Hunde

–/die Katzen

–/die Autos


Chcesz opanować niemieckie przypadki?

Rozpocznij naukę niemieckiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Haben + biernik

Po czasowniku haben występuje rzeczownik w bierniku (Akkusativ):

mieć + kogo? co? = haben + wen? was?


Czasownik haben (mieć) odmienia się nieregularnie:

ich habe

ja mam

du hast (nie: habst)

ty masz

er/sie/es hat (nie: habt)

on/ona/ono ma

wir haben

my mamy

ihr habt

wy macie

sie haben

oni/one mają

Sie haben

pan/pani ma, państwo mają


Spójrzmy na użycie biernika w zdaniach z czasownikiem haben:

Sie hat eine Frage.
Ona ma pytanie.

Hast du den Film?
Masz ten film?

Er hat dieses Buch schon.
On już ma tę książkę.

Przyimek + biernik

Z biernikiem używamy następujących przyimków:

 • durch – przez

  Wir gehen durch den Park.
  Idziemy przez park.

 • für – dla

  ein Geschenk für dich
  prezent dla ciebie

 • gegen – przeciw, przeciwko

  England spielt gegen die Schweiz.
  Anglia gra przeciwko Szwajcarii.
  gegen etw. allergisch sein
  być uczulonym na coś

 • ohne – bez

  Kaffee ohne Milch
  kawa bez mleka

 • um – wokół

  um das Haus
  wokół domu

 • entlang – wzdłuż, gdy występuje on po rzeczowniku

  die Straße entlang
  wzdłuż ulicy
  die Küste entlang
  wzdłuż wybrzeża


Przyimek für można stosować w różnych kontekstach:

 • mówiąc, że coś jest na coś, do czegoś

  Was brauchst du für das Wochenende?
  Czego potrzebujesz na weekend?

 • mówiąc, że coś jest na kiedyś

  Ich muss das für Freitag machen.
  Muszę to zrobić na piątek.

 • mówiąc, że coś jest na jakiś czas

  Ich verreise für einen Monat.
  Wyjeżdżam na miesiąc.

 • mówiąc, że coś jest za jakąś kwotę

  Auf eBay findest du eine Tasche schon für 5 Euro.
  Na eBayu znajdziesz torebkę już za 5 euro.
  Taschen für 10 Euro!
  Torebki po 10 euro!


Przyimek gegen może być stosowany w odniesieniu do wjeżdżania i uderzania w coś, np.:

 • gegen einen Baum fahren – wjechać w drzewo

 • gegen die Wand stoßen – uderzyć w ścianę / o ścianę.


Übungszeit

Sprawdź, czy dobrze zapamiętałeś/zapamiętałaś formy biernika i przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki.

 1. Czy ma pan wizytówkę?
  Haben Sie eine Visitenkarte?

 2. Mam jeszcze ten długopis.
  Ich habe noch den Kuli.

 3. Uczę się do egzaminu.
  Ich lerne für die Prüfung.

 4. Zrobisz zakupy na imprezę?
  Kaufst du für die Party ein?

 5. Dzieci rzucają piłką w ścianę.
  Die Kinder werfen den Ball gegen die Wand.

 6. Proszę iść wzdłuż ulicy!
  Gehen Sie die Straße entlang!

 7. Droga prowadzi przez las.
  Der Weg führt durch den Wald.

 8. Tak, mam ten film.
  Ja, ich habe diesen Film.

Więcej z języka niemieckiego

Karolina

Niemieckie rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki informują nas między innymi o rodzaju rzeczownika. W języku niemieckim występują trzy rodzaje rzeczowników: męski (m), żeński (f), nijaki (n). Większość słowników do określania rodzaju rzeczownika stosuje oznaczenia maskulin (m), feminin (f), neutrum (n). Wyróżniamy dwa typy rodzajników: określone i nieokreślone.

Karolina

W-Fragen – pytania o informacje

Zaimek pytający rozpoczyna tzw. pytania o informację, po niemiecku nazywane również W-Fragen, ponieważ wszystkie zaimki pytajne rozpoczynają się na literę w.

Karolina

Odmiana zaimków osobowych w języku niemieckim

Zaimki osobowe (Personalpronomen) w zdaniu zastępują użyty wcześniej rzeczownik i pomagają nam unikać powtórzeń. Niemieckie zaimki osobowe przybierają różne formy – a to dlatego, że nie tylko wskazują osobę i liczbę, ale odmieniają się także przez przypadki.