W-Fragen – pytania o informacje

Zaimek pytający rozpoczyna tzw. pytania o informację, po niemiecku nazywane również W-Fragen, ponieważ wszystkie zaimki pytajne rozpoczynają się na literę w.


Oto lista najpopularniejszych zaimków pytajnych:

 • was? – co?

 • wer? – kto?

 • wie? – jak? jaki?

 • woher? – skąd?

 • wo? – gdzie?

 • wohin? – dokąd?

 • wann? – kiedy?

 • warum? / wieso? – dlaczego?

 • wie viel? – ile? (+ rzeczowniki niepoliczalne)

 • wie viele? – ile? (+ rzeczowniki policzalne)

 • wie lange? – jak długo?

 • wessen? – czyj? czyja? czyje?


Oto przykłady wykorzystania zaimków pytających:

 • Wohin gehst du?
  Dokąd idziesz?

 • Wie alt bist du?
  Ile masz lat?

 • Wann hast du Zeit?
  Kiedy masz czas?

 • Wie lange arbeitest du heute?
  Jak długo dzisiaj pracujesz?

 • Was bist du von Beruf?
  Kim jesteś z zawodu?

  (nie: Wer bist du von Beruf?)


Zapytać o cenę możemy na dwa sposoby:

 • Was kostet das? / Wie viel kostet das?
  Ile to kosztuje?


Uwaga! Słówko pytające wer (kto) odmienia się. Oto jego formy:

 • Nominativ (mianownik): wer – kto

 • Genitiv (dopełniacz): wessen – czyj, czyja, czyje

 • Dativ (celownik): wem – komu

 • Akkusativ (biernik): wen – kogo.

Zaimki pytające a szyk zdania

Przypominamy, że pytania w języku niemieckim tworzymy przez inwersję. Orzeczenie znajduje się w nich zatem przed podmiotem. Porównaj:

Ist das Herr Schmidt?
Czy to pan Schmidt?

Wer ist das?
Kto to jest?

Zauważ, że w pytaniach o informacje, podobnie jak w pytaniach utworzonych przez inwersję, orzeczenie (ist) znajduje się przed podmiotem (das).


Zacznij zadawać pytania po niemiecku!

Rozpocznij naukę niemieckiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Pytania a przypadki

Poniższe zaimki pytajne związane są ściśle z odmianą rodzajnika i przypadkami w języku niemieckim.
 

Nominativ

wer? was? – kto? co?

Akkusativ

wen? was? – kogo? co?

Dativ

wem? – komu?

O bierniku możesz przeczytać w artykule: Biernik (Akkusativ) w języku niemieckim.

Pytanie o ilość

Tak jak w przypadku zdań oznajmujących, wie viel stosujemy do rzeczowników niepoliczalnych, zaś wie viele do policzalnych, tzn. gdy pytamy o konkretną liczbę.

Wie viele Kinder hat sie?
Ile ona ma dzieci?

Wie viel kostet das?
Ile to kosztuje?

Różnica między wo? i wohin?

W języku niemieckim ważne jest rozróżnienie między zaimkiem wo? odnoszącym się do lokalizacji i wohin? odnoszącym się do kierunku, przemieszczania się. Zwróć uwagę, że zaimka wohin (dokąd) używamy w przypadku czasowników oznaczających ruch, przemieszczanie się (wohin wprowadza pytanie związane z ruchem), zaś wo (gdzie) stosujemy w odniesieniu do czasowników wyrażających stany, sytuacje statyczne (wo wprowadza pytanie o lokalizację).

Porównaj:

Wo bist du?
Gdzie jesteś?

Wohin gehst du?
Dokąd idziesz?

Wohin geht ihr?
Dokąd idziecie?

Wo seid ihr?
Gdzie jesteście?


Fragen und Antworten

 • Jak zapytać o cenę po niemiecku?
  Możemy zapytać na dwa sposoby: Was kostet das? / Wie viel kostet das? – Ile to kosztuje?

 • Jaka jest różnica między wo i wohin?
  Zaimek wo? odnosi się do lokalizacji, zaimek wohin? odnosi się do kierunku, przemieszczania się.

 • Jak brzmi pytanie wer w różnych przypadkach?
  Zaimek wer odmienia się następująco: Genitiv (dopełniacz) – wessen (czyj, czyja, czyje), Dativ (celownik) – wem (komu), Akkusativ (biernik) – wen (kogo).

 • Jaka jest różnica między wie viel i wie viele?
  Pytanie wie viel łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi, zaś wie viele z policzalnymi, czyli kiedy pytamy o konkretną liczbę.


Übungszeit

Czas na ćwiczenia. Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki, używając odpowiednich zaimków pytajnych.

 1. Skąd pan pochodzi?
  Woher kommen Sie?

 2. Ile masz pieniędzy?
  Wie viel Geld hast du?

 3. Kto otworzy butelkę?
  Wer öffnet die Flasche?

 4. Dokąd idą rodzice?
  Wohin gehen Mama und Papa?

 5. Jak długo już czekasz?
  Wie lange wartest du schon?


Wybierz słówko pytające pasujące do podanego zdania:

 1. Wer / Was sind Sie von Beruf?
  Was sind Sie von Beruf? (Kim jest Pani z zawodu?)

 2. Wo / Wohin wohnt dein Freund?
  Wo wohnt dein Freund? (Gdzie mieszka twój przyjaciel?)

 3. Wie viel / Wie viele Kinder haben sie?
  Wie viele Kinder haben sie? (Ile mają dzieci?)

 4. Woher / Warum bist du traurig?
  Warum bist du traurig? (Dlaczego jesteś smutny?)

 5. Wer / Wessen Auto ist das?
  Wessen Auto ist das? (Czyje to auto?)

 6. Wann / Wie hast du Zeit?
  Wann hast du Zeit? (Kiedy masz czas?)

 7. Wie / Wessen ist dein Haus?
  Wie ist dein Haus? (Jaki jest jego dom?)

Więcej z języka niemieckiego

Karolina

Niemieckie rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki informują nas między innymi o rodzaju rzeczownika. W języku niemieckim występują trzy rodzaje rzeczowników: męski (m), żeński (f), nijaki (n). Większość słowników do określania rodzaju rzeczownika stosuje oznaczenia maskulin (m), feminin (f), neutrum (n). Wyróżniamy dwa typy rodzajników: określone i nieokreślone.

Karolina

Odmiana zaimków osobowych w języku niemieckim

Zaimki osobowe (Personalpronomen) w zdaniu zastępują użyty wcześniej rzeczownik i pomagają nam unikać powtórzeń. Niemieckie zaimki osobowe przybierają różne formy – a to dlatego, że nie tylko wskazują osobę i liczbę, ale odmieniają się także przez przypadki.